Аліменти-2021

Дата публікації
29 Чер 2021

Які способи утримання аліментів

Аліменти із зарплати працівника можна утримати в добровільному або примусовому порядку.

Добровільна сплата аліментів проводиться за заявою працівника (ч. 1 ст. 187 СКУ). Для цього працівник подає роботодавця заяву із проханням утримувати аліменти у визначеній ним розміром упродовж вказаного ним проміжку часу. Цю заяву дозволено відкликати будь-коли або ж надати нову заяву із зміненими розмірами утриманої суми аліментів чи терміну їх утримання.

Примусовий порядок утриманняаліментів працює, коли є рішення суду і як результат – судовий наказ, виконавчий лист або постанова виконавця.

Коли батьківство (материнство) не оспорюють і не має потреби залучати інші сторони, а суму аліментів не оскаржують і її стягуватимуть в законодавчому розмірі, тоді на вимогу одного із батьків видають судовий наказ (пп. 11 ч. 1 ст. 3 Закону «Про виконавче провадження» № 1404-VIII).

В іншому випадку один із батьків отримує судове рішення та виконавчий лист.

Тоді він як стягувач може самостійно надіслати безпосередньо роботодавцю, який виплачує зарплату боржнику, виконавчий лист та заяву, в якій має вказати: реквізити рахунка, на який перерахувати суму аліментів; П.І.Б. стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу (ч. 4 ст. 187 СКУ, ст. 7 Закону № 1404).

Також можна відразу залучити орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця, надавши у письмовій формі заяву про примусове виконання рішення суду та оригінал (дублікат) виконавчого документа  (п. 3 р. ІІІ Інструкції № 512/5, ч. 6 ст. 71 Закону № 1404). Тоді буде винесена постанова виконавця, яку надсилають роботодавцю, в якій вказують, зокрема:

 • порядок стягнення суми боргу;
 • розмір відрахувань;
 • реквізити рахунку органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, на який перераховують стягнуті кошти.

Отриманий роботодавцем виконавчий лист обов’язковий для виконання, тому для утримання аліментів із зарплати працівника видавати наказ не потрібно. Коли утримують аліменти за заявою працівника, то роботодавець видає наказ на таку дію.

Як рахують розмір аліментів

Аліменти рахують або у частці від доходу одного із батьків, або у твердій грошовій (ч. 3 ст. 181 СКУ). Суд визначає розмір частки заробітку матері (батька), яку стягнуть як аліменти (ч. 1 ст. 183 СКУ).

Також згідно з ч. 5 ст. 183 СКУ один з батьків, з яким проживає дитина, може звернутися до суду із заявою для видачі йому судового наказу, на підставі якого стягуватимуть аліменти у розмірі на:

 • одну дитину — 1/4;
 • на двох дітей – 2/3;
 • на трьох і більше дітей — 1/2 зарплати, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку (на кожну дитину).

У свою чергу аліменти у твердій грошовій сумі суд може визначити за заявою отримувача аліментів (ч. 1 ст. 184 СКУ). Цю суму в подальшому індексують (якщо про інше не домовились платник і одержувач аліментів).

Присуджуючи суму аліментів, суд, як і стягувач, мають враховувати, що встановлений мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину. Він не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 СКУ).

Тому роботодавець повинен зважати, що виконавець стягне аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого СКУ (ч. 1 ст. 71 Закону № 1404).

У 2021 році мінімальний гарантований розмір аліментів складає:

 • на дитину до 6 років: із 1 січня – 960,50 грн, із 1 липня – 1006,50 грн; із 1 грудня – 1050,00 грн;
 • на дитину від 6 до 18 років: із 1 січня – 1197,50 грн, із 1 липня – 1255,00 грн; із 1 грудня – 1309,00 грн.

Ці цифри – орієнтир для бухгалтера, бо якщо стягують аліменти як частку заробітку боржника, то відраховують з фактичного заробітку на підставі постанови виконавця (ч. 6 ст. 71 Закону № 1404). Тобто суму аліментів беруть передусім із виконавчого документу.

З яких доходів утримують аліменти та які обмеження

Керуємось переліком видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, із постанови КМУ від 26.02.1993 р. № 146 (далі – Перелік № 146). У ньому віднайдете з яких зарплатних виплат та інших видів доходів утримувати аліменти, а з яких – ні.

Аліменти утримують як із заробітку за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Для цього окремо постанови виконавця або ж заяви від працівника надходять за кожним місцем роботи.

Утримують частку від заробітку або тверду суму для сплати аліментів від суми зарплати, яка залишилась після утримання із неї податків, зборів та ЄСВ (ч. 1 ст. 70 Закону № 1404, п. 13 Переліку № 146).

Проте стягнути із зарплати за виконавчими документами можна не більше 50% зарплати «до виплати», навіть якщо надійшло декілька виконавчих документів (ч. 2 ст. 70 Закону № 1404).

Виняток — стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, коли дозволено відрахувати із зарплати не більше 70% (ч. 3 ст. 70 Закону № 1404, ст. 128 КЗпП).

Обмеження в частині максимальної суми аліментів не діють у випадку, коли аліменти утримують добровільно на підстави заяви працівника.

Можливий випадок, коли стягувач не один і виконавчих документів про стягнення аліментів також кілька. За такої ситуації аліменти утримують пропорційно до належної кожному стягувачу суми (ч. 2 ст. 46 Закону № 1404, п. 2 розділу XVI Інструкції № 512/5).

Коли ж через відсутність достатнього заробітку працівника неможливо  стягнути суму аліменти в розмірі, визначеному постановою виконавця, роботодавець нараховує за ним заборгованість зі сплати аліментів (ч. 6 ст. 71 Закону № 1404).

Як проводити індексацію аліментів

Індексують лише аліменти, визначені у твердій сумі. Для цього виконавець щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів, проводить розрахунок індексації аліментів (ч. 1 ст. 71 Закону № 1404).

Тобто, у разі примусового стягнення суми аліментів на підставі постанови виконавця, у твердій сумі, суму індексації рахує виконавець і роботодавцю залишається лише утримувати її із зарплати працівника.

Коли ж один із батьків самостійного надає виконавчий документ роботодавцю, то саме останній індексує розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

ІСЦ для проведення індексації аліментів рахують з місяця, з якого призначені аліменти (п. 104 Порядку № 1078). Поріг для індексації — 103%. Індексують суму аліментів у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Треба враховувати, що загальний розмір аліментів і суми індексації не може перевищувати 50% грошового доходу платника (п. 104 Порядку № 1078).

Куди сплачувати аліменти

Утриману із працівника суму аліментів перераховують на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця (ч. 1 ст. 47 Закону № 1404). Реквізити рахунку мають вказуватися у виконавчих документах.

Примусово стягнені суми аліментів перераховують на відповідний рахунок у строк, встановлений для їх виплат, але якщо його не встановлено, тоді треба вкластися до 10-го числа місяця, наступного за місяцем, за який проводять таке стягнення (ст. 69 Закону № 1404).

Добровільно утримані суми аліментів сплачують на користь особи, якій присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві утримання аліментів. Строк сплати — не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати зарплати (ч. 2 ст. 187 СКУ).

Комісія банку та вартість грошового переказу при перерахуванні сум аліментів лягають на плечі платника  аліментів (п. 14 Переліку № 146). Проте пам’ятайте, що вони повинні «вписатися» в передбачені законодавством обмеження на утримання аліментів.

Облік утримання та сплати аліментів

Аліменти утримують уже після того як нараховано зарплату працівнику за звітний місяць. Для обліку аліментів використовують субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Також доцільно відкрити саме для утриманих аліментів додатковий рахунок аналітичного обліку.

Наочно облік аліментів покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємство на підставі отриманого виконавчого листа повинно утримати аліменти на дитину у розмірі 25% від зарплати працівника. Місячна зарплата працівника складає його посадовий оклад у розмірі 7000 грн.

Розрахунок аліментів буде таким:

1) утримують суму податків із зарплати:

 • сума ПДФО: 7000 грн × 18% = 1260 грн;
 • суму військового збору: 7000 грн × 1,5% = 105 грн;

2) сума зарплати після утримання податків: 7000 грн – 1260 грн – 105 грн = 5635 грн.

4) сума утриманих аліментів: 5635 грн × 25% = 1408,75 грн.

5) сума утриманої комісії банку склала 28,50 грн (умовно).

6) сума зарплати для виплати працівнику: 5635 грн – 1408,75 грн – 28,50 грн = 4197,75 грн.

Зміст господарської операціїКореспонденція субрахунків
 
Сума, грн
 
ДтКт
Нараховано зарплату працівнику936617000,00
Нараховано ЄСВ936511540,00
Утримано ПДФО6616411260,00
Утримано військовий збір661642105,00
Утримано аліменти із зарплати661685/11408,75
Утримано комісію банку за переказ аліментів661685/228,50
Перераховано суми: – ЄСВ – ПДФО – військового збору  651 641 642  311 311 311  1540,00 1260,00 105,00
Перераховано аліменти685/13111408,75
Сплачено комісію банку685/231128,50
Виплачена зарплата працівнику6613114197,75

Який порядок оподаткування аліментів

Суми аліментів, які виплачують за рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, не потрапляють до оподаткованого доходу, а тому ані ПДФО, ані військовий збір із них не утримують (пп. 165.1.14 ПКУ, пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

До того ж працівник, який утримує двох і більше дітей (сплачує аліменти), може скористатися ПСП, яка передбачена пп. 169.1.2 ПКУ.

Також не нараховують ЄСВ на суму аліментів, бо їх не відносять до виплат, які входять до бази нарахування ЄСВ (ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI).

В об’єднаній податковій звітності суму аліментів відображають окремим рядком в додатку № 4ДФ з ознакою доходу «140» в тих місяцях, коли відбулася їх виплата.

Як звітувати про виплату аліментів

Після утримання і сплати аліментів роботодавець повинен подати за кожною постановою виконавця звіт про здійснені відрахування та виплати аліментів (форма з додатку 9 до Інструкції № 512/5). Строк для такого звітування — щомісяця.

Розмір аліментів при стягненні їх у частці від зарплати не може становити менше аніж розмір, встановлений СКУ. Коли ж утримати аліменти в такому розмірі не можна, тоді роботодавець рахує за працівником заборгованість зі сплати аліментів. Залишок несплаченої суми боргу по аліментах зазначають у згаданому звіті в графі “Примітка”.

Якщо аліменти з якоїсь причини не вдалося перерахувати, то вказують ці причини.  У разі звільненні працівника такий звіт подають за період із дати подання останнього звіту до дати звільнення працівника.

Адмінштраф за неподачу звіту складає від 850 до 1700 грн (ст. 18813 КпАП).

Поширені питання
Чи утримувати аліменти із лікарняних
Роботодавці утримують аліменти лише із оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яку проводять коштом підприємства. А ось із суми лікарняних, отриманих від Фонду соцстрахування — ні. Це обумовлено тим, що страхові кошти зараховують на окремий рахунок і їх можна використовувати лише на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Тож такі кошти не дозволено спрямувати на виплату аліментів, навіть попри наявність виконавчих документів.
Чи утримувати аліменти із суми авансу
Аліменти відраховують під час кожної виплати зарплати, але із законодавчими обмеженнями (ст. 70 Закону № 1404).
Водночас розмір аліментів визначають після утримання із зарплати податків. До того ж враховуємо, що у ст. ч. 2 ст. 115 КЗпП вказано розмір зарплати за першу половину місяця, який не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу).
Тому утримують аліменти аби не порушити жодних законодавчих норм після нарахування зарплати за відпрацьований місяць. Якщо після остаточної виплати заплати за місяць її суми не вистачає аби утримати належну суму аліментів, тоді за працівником рахують заборгованість по аліментах.
Чи утримують аліменти із компенсації за дні невикористаної відпустки при звільненні
Так, але із суми компенсації, яку виплачують при звільненні за дні відпустки, невикористані протягом кількох років. За останній рік, коли працівнику відведено скористатися відпусткою за відпрацьований рік, утримувати аліменти саме із цієї суми компенсації не дозволено.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська