• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Блокування податкових накладних/розрахунків коригування – 2021

Блокування податкових накладних/розрахунків коригування – 2021

Дата публікації
26 Жов 2020

Нормативно-правове підґрунтя блокування податкових накладних

Реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних можуть зупиняти в порядку та на підставах, визначених КМУ (п. 201.16 ПКУ).

Чинний Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН затверджено постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 (далі – Порядок № 1165) запрацював з 01.02.2020 р. Головним недоліком його попередника, затвердженого постановою КМУ від 21.02.18 р. № 117, було те, що в супереч ПКУ, він делегував податківцям право визначати критерії блокування ПН/РК. Це й стало причиною оскарження ключових норм старого порядку в судах (див. рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 05.06.19 р. та постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 10.12.19 р. та постанову Касаційного адмінсуду Верховного Суду від 10.03.20 р. у справі № 826/12108/18).

Не чекаючи на остаточний вердикт суддів, уряд затвердив новий порядок блокування ПН/РК. Врахувавши недоліки попереднього нормативу КМУ, закріпив критерії ризиковості у додатках до Порядку № 1165.

Автоматизований моніторинг

Система автоматизованого моніторингу передбачає чотири рівні перевірки відповідності:

 • ознакам безумовної реєстрації ПН/РК;
 • критеріям ризиковості платника ПДВ;
 • критеріям ризиковості операції;
 • показникам позитивної податкової історії.

Спочатку ПН/РК перевіряють на відповідність хоча б одній із ознак безумовної реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Таку перевірку не проходять і одразу потрапляють на наступний рівень моніторингу:

 • РК на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг;
 • РК на неплатника ПДВ.

Ознак безумовної реєстрації ПН/РК є чотири:

Перша ознака – до ЄРПН прямують усі ПН, які не підлягають наданню отримувачеві (покупцеві) та/або складені за операціями, звільненими від ПДВ (пп. 1 п. 3 Порядку № 1165).

А ось РК до таких ПН під цю ознаку не потрапляють.

Друга ознака передбачає безумовну реєстрацію ПН/РК платника ПДВ на загальний обсяг постачання до 500 тис. грн в місяць (пп. 2 п. 3 Порядку № 1165).

Для розрахунку 500-тисячного ліміту беруть обсяги постачання із зареєстрованих у ЄРПН впродовж місяця ПН/РК (крім РК, поданих на реєстрацію в іншому місяці, ніж місяць, у якому вони складені), з урахуванням даних ПН/РК, поданих на реєстрацію. При цьому 500-тисячний зелений коридор застосовують якщо одночасно виконуються такі умови:

 • обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у зареєстрованих у поточному місяці ПН/РК за операціями з одним отримувачем – платником ПДВ, не перевищує 50 тис. грн; та
 • сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. грн; та
 • керівник – посадова особа такого платника ПДВ є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку.

Третя ознака – платник ПДВ має велике податкове навантаженням. А саме, відповідає одночасно трьом критеріям (пп. 3 п. 3 Порядку №1165):

 • за останні 12 місяців сплатив до бюджету ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млн грн;
 • загальне податкове навантаження (показник D) за останні 12 місяців становить понад 5%;
 • поточні податкові зобов’язання з ПДВ (Р) зросли менш як на 40% порівняно з місячним максимумом за останні 12 місяців (Pм). Тобто має виконуватися рівність: Р < Рм × 1,4.

Значення показників D та P можна дізнатися у електронному кабінеті платника податку.

Четверта ознака. У ПН/РК зазначено операцію з товарами та/або послугами, коди УКТ ЗЕД чи ДКПП яких фігурують в Таблиці даних платника ПДВ, що врахована податківцями (пп. 4 п. 3 Порядку № 1165).

Якщо жодна з ознак безумовної реєстрації ПН/РК не спрацьовує, платника ПДВ, який склав документ перевіряють на відповідність критеріям ризиковості платника податку (додаток 1 до Порядку № 1165).

Критерії ризиковості платника податку

Якщо платник ПДВ відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрацію його ПН/РК зупиняють.

Критерії ризиковості платника ПДВ наведено у додатку 1 до Порядку № 1165.

Отже, платник ПДВ потрапляє до переліку ризикових, якщо за наявною у ДПС інформацією він:

 • зареєстрований (перереєстрований) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів;
 • зареєстрований (перереєстрований) в органах державної реєстрації фізособами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам;
 • зареєстрований (перереєстрований) фізособами, що не мали наміру провадити фінансово-господарської діяльності або здійснювати повноваження (за інформацією, наданою такими особами);
 • зареєстрований (перереєстрований) та здійснює фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників (за інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками);
 • є юрособою, яка не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ);
 • не подав контролюючому органу податкової звітності з ПДВ за два останніх звітних періоди;
 • є платником податку на прибуток підприємств і не подав контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період;
 • здійснює ризикові господарські операції, що фігурують в поданих для реєстрації ПН/РК. Про це свідчить інформація, яка стала відома податківцям у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на них завдань і функцій.

Рішення комісії ДПС регіонального рівня про відповідність критеріям ризиковості платника податків надходить через електронний кабінет у день прийняття. У такому разі платнику потрібно надати в електронній формі інформацію та копії документів, які спростовують відповідність платника критеріям ризиковості платника податку. Для розгляду таких документів у регіональної комісії є 7 робочих днів.

Якщо ж платник ПДВ не потрапив у перелік ризикових, його перевіряють за показниками позитивної податкової історії.

Позитивна податкова історія платника ПДВ

Неризиковий платник ПДВ матиме позитивну податкову історію, якщо він відповідає хоча б одному із показників та коефіцієнтів із додатка 2 до Порядку № 1165. Цей статус дозволяє ПН/РК такого платника потрапляти до ЄРПН, без перевірки за критеріями ризиковості здійснення операції (останнього рівня автоматизованого моніторингу).

Отже, статус платника ПДВ із позитивною податковою історією отримує платник, у якого:

 • обсяг постачання у ПН/РК (крім РК, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, у якому вони складені), зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК, становить менш як 500 тис. грн. При цьому мають виконуватися одночасно дві додаткові умови:
 • обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у таких ПН/РК у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником ПДВ, не перевищує 50 тис. грн,
 • керівник є особою, яка обіймає аналогічну посаду не більш ніж у трьох (включно) платників ПДВ;
 • здійснюється на постійній основі протягом будь-яких 4-ох звітних місяців з останніх 6-ти місяців реєстрація в ЄРПН ПН/РК на постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП;
 • залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток на кінець звітного періоду (звітний період обирається відповідно до п.п. 137.4 і 137.5 ПКУ для певної групи платників) становить більше 5 млн. грн та відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника. Тобто такі дані беруть із найсвіжішого додатка АМ до декларації з податку на прибуток. Додаткова умова: з початку попереднього року керівник та засновник не змінювалися;
 • площа власних (на праві власності/користування), орендованих земельних ділянок становить не менше 200 га включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності — не менше 0,5 га (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які платник вчасно сплатив податкові зобов’язання із плати за землю;
 • сплата ЄСВ на одного працюючого вдвічі перевищує суму ЄСВ з мінзарплати за останні 12 місяців. При цьому з початку попереднього року:
 • керівник та/або засновник платника не змінювалися;
 • середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше 5 осіб.
 • сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, становить більше 10 млн. грн.

Платник ПДВ отримує розраховані податківцями показники позитивної податкової історії через електронний кабінет (п. 9 Порядку № 1165).

Якщо ж платник ПДВ немає позитивної податкової історіє, його ПН/РК система автоматизованого моніторингу перевіряє на відповідність критеріям ризиковості операцій.

Критерії ризиковості здійснення операцій

Такі критерії визначені у додатку 3 до Порядку № 1165. Якщо спрацьовує хоча б один з шести критеріїв ризиковості здійснення операції, реєстрацію ПН/РК зупиняють. Розглянемо їх.

Перший критерій має контролювати аби платник ПДВ не зміг зареєструвати в ЄРПН ПН/РК на більші обсяги постачання товарів/послуг (у розрізі кодів УКТ ЗЕД), аніж він придбав чи виготовив.

А точніше даний критерій спрацює, якщо виконується одночасно дві умови:

 • товар/послуга, зазначений/зазначена в ПН, поданій на реєстрацію в ЄРПН, відсутній(-я) в таблиці даних платника ПДВ як товар/послуга, що постачаються на постійній основі,
 • обсяг постачання товарів/послуг дорівнює або перевищує залишок товарів/послуг (який визначають як різницю між обсягом придбання збільшеного у 1,5 рази, та обсягом постачання) і в такому залишку переважають (більше 50%) ризикові групи товарів (продукції). Перелік ризикових товарів та послуг затверджено в наказі Мінфіну від 03.02.2020 р. № 67.

Другий критерій стосується виробників і продавців підакцизного алкоголю та тютюну, визначених пп. пп. 215.3.1 і 215.3.2 ПКУ. За ним ПН/РК, у яких фігурують такі підакцизні товари, блокуватимуть у разі якщо на дату їх складання відсутня (анульована, зупинена) ліцензія, видана органами ліцензування, яка засвідчувала б право платника ПДВ на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю такими підакцизними товарами (продукцією).

Третій критерій — відсутність на дату складення ПН/РК відомостей (актуального запису) в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо платника ПДВ, який подав на реєстрацію ПН/РК, у яких зазначено пальне за кодами УКТ ЗЕД із пп. 215.3.4 ПКУ.

За четвертим критерієм зупиняють реєстрацію лише РК, складених на отримувача — платника ПДВ у разі зміни номенклатури. Такі РК заблокують, якщо ними передбачено зміну номенклатури товару/послуги (для кодів товарів за УКТ ЗЕД — зміна перших 4 цифр кодів, а для кодів послуг за ДКПП — перших 2 цифр кодів) за умови відсутності цього товару/послуги в прийнятій податківцями Таблиці даних платника податку.

Пʼятий критерій: якщо сума компенсації вартості товару/послуги, зазначеного в «мінусовому» РК, який отримувач такого товару/послуги подав на реєстрацію в ЄРПН, перевищує величину залишку (різниця обсягу придбання й обсягу постачання, зазначених отримувачем у зареєстрованих ПН/РК на постачання цього товару/послуги).

Шостий критерій: під блокування потрапляють також «мінусові» РК, складені на неплатника ПДВ, та подані для реєстрації в ЄРПН у строк, що перевищує 14 календарних днів із дня складання ПН, зареєстрованої в ЄРПН без порушення граничних строків реєстрації.

Таблиця даних платника податку

         Часто панацеєю від зупинення реєстрації ПН/РК стає завчасно подана платником і прийнята податківцями Таблиця даних платника податку. Адже її призначення усунути невідповідність між товарами/послугами «на вході» та товарами/послугами «на виході» у платників ПДВ, які займаються виробництвом продукції, наданням послуг, компонують і продають набори із різних покупних товарів. Її форму затверджено у додатку 5 до Порядку № 1165 (електронна форма J/F1312303).

Разом із Таблицею подають пояснення, в якому зазначають вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника ПДВ, специфіку діяльності тощо.

Якщо причиною зупинення реєстрації ПН/РК стала невідповідність у ній кодів УКТ ЗЕД із залишком на віртуальному складі, то у комплекті «розблокувальних» документів можна подати нову Таблицю даних. Також останню варто подати, коли платник починає здійснювати новий вид діяльності.

Комісія регіонального рівня розглядає документи протягом 5 робочих днів після їх отримання (п. 15 Порядку № 1165).

У разі прийняття рішення про неврахування Таблиці даних, обов’язково зазначають причину. Рішення комісії можна оскаржити в адміністративному та судовому порядку.

Автоматично Таблиці даних приймають від платників ПДВ –сільгоспвиробників, які відповідають одночасно з трьох критеріїв (п. 18 Порядку № 1165):

 • їх внесено до Реєстру одержувачів бюджетної дотації та/або станом на 31.12.2016 застосовували ПДВшний спецрежим за ст. 209 ПКУ;
 • мають у власності (користуванні) та/або в оренді земельні ділянки загальною площею не менш як 200 га включно станом на 1 січня, відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року;
 • зазначили у Таблиці даних коди товарів згідно з УКТ ЗЕД — 01, 03, 04, 07, 08, 10, 12.

Також автоматично приймають таблицю від платників ПДВ, у яких:

 • значення показників D і P мають такі розміри: D > 0,02, Р<Рм×1,4; та
 • обсяг постачання товарів/послуг у ПН/РК, складених протягом останніх 12 календарних місяців у ЄРПН, зазначених у Таблиці даних, становить понад 25% загального обсягу операцій із постачання за останні 12 календарних місяців.

Рішення комісій контролюючих органів і їх оскарження

Оскарження рішення про відмову в реєстрації податкової накладної

Для розблокування ПН/РК платник подає пояснення (за формою J/F1312603) та копії документів з додатка (за формою J/F1360102) впродовж 365 календарних днів, що настають за датою виникнення ПДВ-зобов’язання, відображеного в заблокованій ПН/РК (п. п. 5 та 6 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520 (далі — Порядок № 520).

Отримавши Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК, платник вправі його оскаржити в адміністративному та судовому порядку (п. 13 Порядку № 520).

Для адміноскарження подають скаргу (код форми J/F1313203) та копії документів (код форми J/F1360102) до комісії центрального рівня протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником Рішення про відмову.

Скаргу розглядають впродовж 10 календарних днів з дня отримання такої Скарги ДПСУ (пп. 56.23.3 ПКУ).

Якщо адміноскарження не дало бажаного результату, платник може звернутися зі скаргою до бізнес-омбудсмена або до суду.

Звернутися до суду платник може протягом 1095 днів з моменту отримання рішення комісій регіонального або центрального рівня (п. 56.18 ПКУ).

Оскільки особливо популярною у податківців формальною причиною відмови в реєстрації ПН/РК є ненадання необхідних підтверджуючих документів, то в судах платникам вдається відстояти свої права (див., наприклад, постанову Касаційного адмінсуду Верховного Суду від 30.09.2020 р. у справі № 826/10540/18, ухвалу Касаційного адмінсуду Верховного Суду від Касаційного адмінсуду Верховного Суду від 23.04.2020 р. у справі №200/11876/19-а). Адже суди перевіряють фактичне здійснення операції, на яку було складено заблоковану ПН/РК.

Поширені питання щодо блокування ПН/РК
Хто (покупець чи продавець) повинен подавати документи, у разі зупинення реєстрації в ЄРПН «мінусового» РК?
Подати пакет документів для розблокування РК, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, повинен постачальник, який склав такий РК (п. 4 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520). Незважаючи на те що обов’язок зареєструвати в ЄРПН «мінусового» РК покладено на плечі покупця.
Які документи потрібно подавати щоб розблокувати РК, складений для виправлення помилки в податковій накладній?
Для розблокування РК, яким виправлено помилку в ПН, слід подати пояснення, у яких викласти зміст та причину виникнення помилки у ПН. До таких пояснень бажано додати копію бухгалтерської довідки.
Чи зупиняється на період дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19), перебіг строків подання скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН?
Так, у період дії карантину таку скаргу можна подавати не дотримуючись встановленого 10-денного строку.
Згідно з п. 528 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ тимчасово, на період дії всеукраїнського карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу (з 17.03.2020 р. по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину), зупинено перебіг строків, встановлених ст. 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків, що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину, та/або які не розглянуті станом на 18.03.2020 р.
Платники ПДВ подають скаргу на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК до комісії центрального рівня у строки, визначені ст. 56 ПКУ, з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня (п. 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська