Дефектний акт

Дата публікації
17 Чер 2021

Дефектний акт: практика в Україні

В загальному випадку дефектний акт (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) – це документ, складений та підписаний членами кваліфікованої комісії, який підтверджує факт пошкодження (дефектів) певного матеріального об’єкта, необхідність його ремонту і містить перелік робіт, які необхідно виконати для виправлення дефектів.

Дефектний акт також може обґрунтовувати необхідність проведення поліпшення, модернізації або добудови справного матеріального об’єкта. Тому що перед складанням кошторису витрат на згадані дії необхідно визначитися з конкретними роботами, які треба провести на об’єкті.

Тобто дефектний акт фактично належить до початкової проектної документації і передує складанню кошторису витрат. Хоча він не є обов’язковим документом, а виконує лише планові та контрольні функції.

Разом з тим, дефектний акт зазвичай складають бюджетні установи, державні та комунальні підприємства, неприбуткові організації та підприємства, які становлять суспільний інтерес. Адже усі перелічені установи та підприємства зобов’язані обґрунтовувати та підтверджувати доцільність витрачання коштів і відповідність такого витрачання затвердженому кошторису.

Зазвичай дефектні акти в Україні застосовують:

 • у будівництві;
 • при капітальному і поточному ремонті будівель та споруд;
 • при ремонті, поліпшеннях, модернізації обладнання та транспортних засобів;
 • при ліквідації (списанні) основних засобів.

Форма дефектного акта

Для більшості випадків форма дефектного акта може бути довільна, розроблена відповідно до потреб підприємства, але з дотриманням вимог щодо обов’язкових реквізитів первинного документа з ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Поза тим, для деяких випадків існують офіційно затверджені форми дефектних актів, про які ми розповімо нижче.

Дефектий акт, складений у довільній формі, може включати наступні реквізити:

 • найменування документу – дефектний акт (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів);
 • найменування об’єкта (або його частини), щодо якого складають дефектний акт;
 • дія, на підставі якої складений дефектний акт (огляд чи тестування об’єкта, результати досліджень чи випробувань, експертний висновок тощо);
 • перелік виявлених дефектів об’єкту;
 • умови виконання робіт;
 • об’єми робіт;
 • тип ремонту (поточний чи капітальний) або вказівка про модернізацію, поліпшення, добудову, переобладнання об’єкту);
 • найменування (опис) робіт і витрат: деталей, що потребують заміни, матеріалів, що необхідні для ремонту (поліпшення) тощо;
 • одиниця виміру робіт, деталей, матеріалів;
 • кількість робіт, деталей, матеріалів;
 • примітки – у цьому полі можна вказати, хто буде виконувати роботи (найменування підрядника чи господарським способом), навести рекомендації до якості матеріалів чи робіт тощо;
 • прізвище, ініціали і підписи голови комісії та членів комісії; окремо вказують залучених експертів, якщо вони є членами комісії, або додають експертний висновок щодо стану об’єкта, сформований експертами, які не входять до складу комісії.

Дефектний акт зазвичай складають у 2-х примірниках: один – залишається у замовника, а другий – передається виконавцеві робіт. Якщо ж роботи по усуненню дефектів об’єкту будуть виконуватись господарським способом – достатньо 1-го примірника акту. Вартість робіт та матеріалів в дефектному акті не вказують, цю інформацію вже буде містити кошторис виконання робіт.

Таким чином, підприємство може розробити на кожен випадок власний дефектний акт, бланк якого затвердити наказом керівника підприємства.

Порядок оформлення на ремонт обладнання або автомобіля (зі зразками)

Перед ремонтом обладнання, устаткування або транспортного засобу його оглядають та складають дефектний акт на ремонт автомобіля або устаткування – окремо на кожен об’єкт, що підлягає ремонту.

Єдиної типової форми дефектного акта українське законодавство не встановлює. І дефектний акт на ремонт автомобіля Україна в законодавстві теж не передбачила. Тому можна розробити власний дефектний акт на ремонт обладнання, зразок якого запозичити зі спеціальних типових форм:

 • акт про виявлені дефекти устаткування (форма № М-17), затверджений наказом Мінстату від 21.06.1996 р. – для документування дефектів, виявлених у процесів ревізії, монтажу або випробування устаткування (див. Зразок форми 1);
 • відомість дефектів на ремонт машини (форма № ВЗСГ-6), затверджена наказом Мінагрополітики від 21.12.2007 р. № 929 – для обліку встановлених дефектів сільськогосподарської техніки (тракторів, комбайнів, сівалок, плугів тощо) (див. Зразок форми 2).

Порядок оформлення в будівництві (зі зразком)

При будівництві дефектний акт можуть складати при здачі готового будівельного об’єкта. В акті вказують дефекти та відхилення від проекту і таким способом замовник отримує інформацію про якість виконаних будівельних робіт.

Якщо дефект виник з вини підрядника, то його виправлення здійснюється за його рахунок.

Якщо ж дефект утворився через несвоєчасне або неповне фінансування, то виправлення недоліків та відшкодування збитків відбувається за згодою сторін на умовах, передбачених договором між замовником і підрядником, або в судовому порядку.

Зокрема, в Україні набула поширення практика складання дефектного акту в будівництві між приватним вкладником (інвестором) і забудовником, коли у процесі огляду новозведеного житла виявлено суттєві недоліки. Тобто, складання дефектного акту під час прийому-передачі житла від забудовника – це фактично оформлення зауважень інвестора до роботи будівельної організації, у ньому вкладник детально зазначає, що саме його не влаштовує, і які дефекти має виправити забудовник.

У Додатку Р до Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» наведено форму Дефектного акту (форма № 8), хоча зазначено, що вона оформлюється на капітальний ремонт (див. Зразок форми 3). Проте цю форму можна використовувати (дещо змінивши) і при здачі готового будівельного об’єкта.

Крім згаданої форми, у будівництві застосовують ще одну типову форму – при проведенні ремонтів мостів і труб: Відомість дефектів (форма 5) – Додаток до ДБН В.2.3-6-2002, затверджений наказом Держбуду від 07.05.2005 р. № 83.

Порядок оформлення на ремонт приміщення (зі зразком)

Щоб прийняти рішення щодо проведення ремонту приміщення, також складають дефектний акт, в якому чітко прописують усі проблеми об’єкта, що вимагають ремонту, а також майбутні обсяги виконуваних робіт.

Зразок дефектного акту на ремонт приміщення, який рекомендовано застосовувати під час ремонту житла, об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрою, наведено в додатку до листа Держбуду України та Держкомітету з питань житлово-комунального господарства від 24.02.2005 р. № 7/8-134, № 4/3-260.

По суті, це той самий дефектний акт, зразок якого наведений для капітального ремонту в Додатку Р ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, лише трішки змінений (див. Зразок форми 4).

Принагідно згадаємо, що дефектний акт може бути складено, наприклад, у випадку залиття чи іншого пошкодження квартири приватного мешканця у багатоквартирному будинку – для фіксування факту пошкодження та дефектів, які воно спричинило. І тоді, якщо винуватець пошкодження квартири відмовиться добровільно відшкодовувати завдану шкоду, то дефектний акт буде виступати як допустимий доказ при зверненні до суду, адже для нього треба мати належні та допустимі докази факту пошкодження.

Дефектний акт у разі залиття чи іншої аварії в квартирі може оформлятись комісією балансоутримувача багатоквартирного будинку.

Порядок оформлення на списання основних засобів (зі зразком)

Спеціальної вимоги складати дефектний акт перед ліквідацією (списанням) основних засобів українське законодавство не містить. Разом з тим, такий документ можна скласти у випадку списання зламаних та зношених об’єктів – меблів, оргтехніки, інструментів, інвентарю тощо.

Проте, по суті, реквізити дефектного акту фактично містяться у Акті списання основних засобів (часткової ліквідації) та Акті списання транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818 (див. Зразок форми 5). Тобто, немає необхідності оформляти дефектний акт окремим документом. Або використати для складання дефектного акту на списання основних засобів Зразок форми 1 (форма № М-17).

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська