Дисконтування: реалії сьогодення

Дата публікації
28 Лип 2021

Минуло майже два роки як Міністерство фінансів України своїм наказом від 16.09.2019 р. № 379 (Набрав чинності 29.10.2019 р.) внесло зміни до НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та НП(С)БО 11 «Зобов’язання».

Держметодологи вирішили наблизити вимоги НП(С)БО до МСФЗ і закарбували у вищезгаданих нацстандартах положення, що довгострокова дебіторська заборгованість та довгострокові зобов’язання відображаються у балансі за їхньою теперішньою вартістю. До цього методологічного «прориву» відповідні правила оцінки за теперішньою вартістю стосувалися довгострокових процентних дебіторок та зобов’язань, а також забезпечень довгострокових зобов’язань.

Годі й говорити, що такий досить несподіваний кульбіт спантеличив пересічних бухгалтерів. Фактично їх залишили наодинці з рамковими вимогами дисконтувати довгострокові борги. Адже Мінфін не спромігся зафіксувати у НП(С)БО жодних більш-менш зрозумілих настанов щодо методології розрахунку теперішньої вартості та фактично самоусунувся від надання змістовних роз’яснень з цього приводу.

До того ж, такими необачними діями, держрегулятор надихнув фіскалів ще завзятіше моніторити довгострокові заборгованості на предмет їх дисконтування, про що, власне кажучи, свідчить численна судова практика.

І якщо спочатку вітчизняна Феміда схилялася до можливості застосування НП(С)БО-звітуючими підприємствами методології дисконтування, передбаченої МСФЗ (див. постанову КАС ВС від 29.07.2020 р. у справі № 640/4003/19), то незабаром укрдисконтування можуть взагалі поховати. Та ще й, як-то кажуть, з почестями. Принаймні, Верховний Суд дав Мінфіну серйозний привід замислитися над реанімацією їх хворого дітища.

Важливе рішення Верховного Суду

Йдеться про постанову ВС від 28.04.2021 р. у справі № 640/13685/19.

Якщо коротко, то судді визнали необґрунтованими висновки податківців щодо обов’язку підприємства дисконтувати довгострокову кредиторську заборгованість згідно з НП(С)БО. Було висловлено наступні ключові тези:

— методологію дисконтування у НП(С)БО не визначено, а Мінфін не надає роз’яснень;

— застосовувати для укрдисконтування правила МСФЗ — некоректно;

— минулі рішення ВС «сформовані за різних фактичних обставин, з урахуванням повноти, належності, достатності доказів, наданих учасниками справи та зібраних судами у кожній конкретній справі в підтвердження складу податкових правопорушень».

Наслідки рішення Верховного Суду

Деякі консультанти роблять досить необережні висновки, що після такого рішення ВС підприємства можуть не дисконтувати довгострокові заборгованості за правилами НП(С)БО. Ми ж у цьому питанні не настільки категоричні.

По-перше, вимога визнавати довгострокові заборгованості у балансі за їх теперішньою вартістю все-таки зафіксована у НП(С)БО 10 та НП(С)БО 11. Більше того, хоча методологія оцінки тих же фінансових зобов’язань (крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за похідними фінансовими інструментами) за амортизованою собівартістю у НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти» не урегульована, ми добре розуміємо, що її загальні основи можна знайти у МСФЗ (як у спорідненій концептуальній основі). Тим паче, що задля забезпечення достовірності фінансової звітності не завжди доречно все надміру спрощувати, зокрема, ігнорувати вплив вартості грошей у часі. Особливо, якщо він спричиняє суттєвий вплив на фінансові показники підприємства.

По-друге, сам Мінфін, як не заперечував, так не заперечує дієвість механізму дисконтування.

Наприклад, ще до обговорюваних «дисконтувальних» змін до НП(С)БО 10 та НП(С)БО 11, чиновники у листі від 18.02.2019 р. № 35000-07-7/4645 робили висновок, що відображення в бухобліку господарських операцій за довгостроковими зобов’язаннями, на які нараховуються відсотки, повинно здійснюватися на підставі первинних документів із дотриманням загального принципу бухгалтерського обліку – «превалювання сутності над формою», згідно з яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Тому питання правомірності дисконтування довгострокових зобов’язань, на які нараховують відсотки має здійснюватися на підставі аналізу первинних документів та сутності господарської операції, з урахуванням умов договору позики, положень Закону про бухоблік, П(С)БО 11 та П(С)БО 13.

А після «дисконтувальних» змін Мінфін навіть оприлюднив на власному веб-сайті Інформаційне повідомлення щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань. У ньому, він, серед іншого, зазначав що зміни, які стосуються відображення в бухобліку безвідсоткової довгострокової дебіторської заборгованості та безвідсоткових довгострокових зобов’язань, дозволили усунути розбіжності у принципах обліку відсоткових та безвідсоткових позик та забезпечили приведення НП(С)БО у відповідність до вимог міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств. Зокрема, розділ 11 МСФЗ для МСП, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінфіну, містить методики оцінки фінансових інструментів, приклади фінансових активів та фінансових зобов’язань.

Цілком зрозуміло, що на момент створення цього Інформповідомлення Мінфін схилявся до того, що укрбухгалтери мають надійне джерело методологічної підтримки у дисконтуванні у вигляді МСФЗ для МСП.

По-третє, нам відомі судові рішення, винесені вже після вищезгаданого рішення ВС та ще й на користь податкового органу.

Наприклад, у рішенні Київського окружного адміністративного суду від 17.05.2021 р. у справі № 320/6494/19 суд вказав, що платник податків був зобов’язаний дисконтувати довгострокову кредиторську заборгованість за отриманою поворотною фінансовою допомогою, та виніс рішення на користь ДПС.

Для ілюстрації масштабу проблеми цитуємо: «…судом встановлено, що TOB … не визначило та не відобразило фінансовий дохід від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості в загальному розмірі 279913427,16 (в одиницях податкової звітності), чим порушило положення пп. 134.1.1 п. 134.1. ст.134 Податкового Кодексу України та занижено об`єкт оподаткування податку на прибуток на загальну суму 125319788 грн. в т.ч. за 2016 рік на загальну суму 125319788 грн., відповідно податкове повідомлення-рішення від 22.08.2019 №0024291401 прийнято податковим органом правомірно та скасуванню не підлягає».

Родзинка в тому, що спір стосується періоду, коли П(С)БО 11 прямо не наказував дисконтувати довгострокові безвідсоткові зобов’язання. А це дуже тривожний факт.

Як бути П(С)БО-звітуючим підприємствам

Головне – не пускати все на самоплин і взяти дисконтування під повний контроль.

Рекомендуємо закріпити в обліковій політиці підприємства свої судження та обрані підходи до механізму дисконтування за НП(С)БО, які допоможуть вам захиститися у випадку претензій податкових органів.

Серед іншого, необхідно приділити увагу таким питанням:

 • класифікації та первісній оцінці дебіторської заборгованості та зобов’язань, у т.ч. забезпечень;
 • методології їх подальшої оцінки на дату балансу, зокрема, за теперішньою вартістю (амортизованою собівартістю);
 • методології обліку довгострокових заборгованостей перед власниками (акціонерами, учасниками) підприємства;
 • порядку дисконтування довгострокової валютної заборгованості;
 • порядку відображення результатів дисконтування у обліку та фінансовій звітності (використання субрахунків бухобліку та статей фінзвітності для визнаних дисконтів та їх наступної амортизації);
 • визначенню ставки дисконтування, її перегляду у випадку суттєвих змін у договорах (контрактах), за якими виникла дисконтована заборгованість;
 • формі документа, яким оформлюються результати дисконтування. Це може бути звичайна бухгалтерська довідка, у якій варто зазначити:
 • інформацію про заборгованість, яку дисконтуєте (реквізити договору, найменування контрагента, дата виникнення та терміни погашення тощо);
 • методику визначення та розрахунок справедливої (теперішньої) вартості, дисконту та/або його наступної амортизації відповідно до обраної облікової політики (зокрема, використані формули, побудовані графіки грошових потоків, обрану ставку дисконтування з посиланням на джерело);
 • кореспонденцію рахунків щодо визнання дисконту та/або його подальшої амортизації;
 • будь-яку іншу інформацію, яка потрібна для ідентифікації господарської операції та відображення її у бухгалтерському обліку.
Часті запитання
Дисконтування базується на математичних розрахунках. Чи потрібен первинний документ для підтвердження результатів дисконтування?
Так, без первинного документу не обійтися. Це може бути звичайна бухгалтерська довідка, яка повинна містити всі обов’язкові реквізити первинного документа та інформацію, яка дозволяє чітко ідентифікувати підстави, механізм та наслідки дисконтування (господарської операції).
Звідки можна взяти методологію дисконтування, якщо підприємство звітує за НП(С)БО?
Оскільки НП(С)БО розроблені на основі МСФЗ, на нашу думку, саме у МСФЗ (як у спорідненій концептуальній основі) і потрібно шукати відповіді на неурегульовані питання національного бухобліку. А потім ретельно аналізувати всі можливі підходи, формувати власне судження та формалізувати його у обліковій політиці підприємства. Хто і за яким правом дорікне Вам за це? Адже якщо у НП(С)БО те чи інше питання не розтлумачено, Ваше рішення точно не суперечитиме їх вимогам.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська