Допомога по частковому безробіттю для роботодавців

Дата публікації
05 Сер 2022

Порядок надання допомоги по частковому безробіттю затверджено постановою КМУ від 22.06.2022 р. № 702 (далі – Порядок № 702)  набув чинності 24.06.2022 р. До цієї дати допомогу по частковому безробіттю надавали за правилами, встановленими постановою КМУ від 03.02.2021 р. № 74. Додамо також, що завдяки постанові КМУ від 22.06.2022 р. № 702 втратив чинність й Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений постановою КМУ від 22.04.2020 р. № 306.

Виходить відтепер фінансування часткового безробіття у всіх випадках проходить за правилами Порядку № 702.

Хто може отримати допомогу по частковому безробіттю

До отримувачів такої допомоги відносять застрахованих осіб (працівників та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Критерії для надання допомоги по частковому безробіттю

​Критерії передбачено п. 6 Порядку № 702:

 • зупинення виробництва продукції не менш як 20% чисельності працівників роботодавця;
 • рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП, становить 30 і більше відсотків на місяць;
 • відсутність у роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою (далі – ФОП) заборгованості із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • сплата роботодавцем за кожного працівника або ФОП єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • роботодавець не є фондом соціального страхування.

Під зупиненням (скороченням) виробництва розуміють тимчасове зупинення (скорочення) господарської діяльності роботодавця або ФОП з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину, що призвело до часткового скорочення тривалості робочого часу його працівників або ФОП та втрати ними частини заробітної плати (доходу) (п. 2 Порядку № 702).

Коли допомогу по частковому безробіттю не надають (абз. 2 п. 7 Порядку № 702):

 • зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;
 • працівник відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем (тижнем) або працює в роботодавця за сумісництвом, або проходить альтернативну (невійськову) службу;
 • протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), у роботодавця або ФОП наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • роботодавець або ФОП перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом або стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації;
 • роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування або закладом, установою, організацією, що утворені зазначеними органами в установленому порядку та які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Зауважимо, що організаційно-виробничими причинами є перепрофілювання, технічне переоснащення, зміну технології виробництва, перехід на інші види сировини, що призвели до зупинення/скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг) та, зокрема, не пов’язані із припиненням трудових відносин із працівниками (п. 2 Порядок № 702).

Хто надає допомогу по частковому безробіттю

Допомогу по частковому безробіттю надається центром зайнятості за зверненням роботодавця або ФОП.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Виплату не здійснюють працівникові в період простою та відпустки без збереження заробітної плати і в разі призупинення трудових відносин.

Тривалість виплати допомоги по частковому безробіттю

Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Розмір допомоги по частковому безробіттю

Розмір допомоги за місяць для конкретного працівника обчислюють за формулою (п. 9 Порядку № 702):

РДЧБК = СРД : НРЧ х СРЧ,

де е   РДЧБК – розмір допомоги по частковому безробіттю конкретного працівника або ФОП за відповідний місяць періоду зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

СРД:

для найманих працівників – тарифна ставка (оклад), встановлена (встановлений) працівникові за відповідний місяць, середня заробітна плата (у разі застосування нетарифної системи оплати праці);

для ФОП – середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску за рік, що передує року звернення;

для ФОП, у яких відсутня база нарахування єдиного внеску за рік, що передує року звернення, – середній розмір бази нарахування єдиного внеску за шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності та з яких ФОП сплачувала єдиний внесок;

НРЧ – кількість годин нормальної тривалості робочого часу за відповідний місяць;

СРЧ – кількість годин скороченого робочого часу за відповідний місяць.

Максимальний розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФІОП не може перевищувати 50% мінзарплати, встановленої законом себто 3250 грн на місяць.

Строк звернення за допомогою по частковому безробіттю

Відповідно до п. 12 Порядку № 702 роботодавець або ФОП може звернутися за допомогою протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Якщо виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) зупинилось (скоротилось) після введення воєнного стану в Україні до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21.04.2022 р. № 2220-IX (далі – Закон № 2220) (себто в період з  24.02.2022 р. по 07.05.2022 р.) роботодавець або ФОП може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.

Виходить у цьому випадку останній день для звернення –  4 серпня 2022 року.

Процедура оформлення для отримання допомоги по частковому безробіттю

Роботодавець або ФОП подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по частковому безробіттю:

 • в електронній формі з цифровим підписом на адресу офіційної електронної пошти центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності;
 • у паперовій формі – особисто до центру зайнятості.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості.

До заяви додають:

 • роботодавець – відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу (згідно з Порядком № 702, за формою згідно з додатком 1);
 • ФОП –  відомості про себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей про себе та найманих працівників ФОП подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2 Порядку № 702.

Випадки, коли  повертають допомогу по частковому безробіттю

У п. 22 Порядку № 702 зазначено, що протягом 180 календарних днів виплата допомоги по частковому безробіттю (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів –  протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) та протягом відповідного строку після завершення виплати такої допомоги роботодавець або ФОП має забезпечити збереження гарантій зайнятості працівників, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю/ведення підприємницької діяльності.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП)):

 • п. 1 ст. 36 (за угодою сторін);
 • ч. 3 ст. 38 (розірвання трудового договору за власним бажанням працівника, якщо роботодавець не виконує законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору);
 • п. 1 ч. 1 ст. 40 (у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників)

протягом 180 календарних днів з дня закінчення виплати допомоги (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) кошти такої допомоги повертаються роботодавцем у повному обсязі до Фонду в розмірі виплаченої звільненій особі допомоги по частковому безробіттю.

У разі припинення підприємницької діяльності ФОП протягом 180 календарних днів з дня закінчення виплати допомоги (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів –  протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) кошти такої допомоги повертаються отримувачем у повному обсязі до Фонду в розмірі виплаченої такій особі допомоги по частковому безробіттю.

Часті запитання
Чи оподатковують допомогу по частковому безробіттю?
ЄСВ. Сума допомоги по частковому безробіттю, яка перераховується роботодавцям – підприємствам ФСС України на випадок безробіття для виплати застрахованим особам, не включається до бази нарахування єдиного внеску (див. категорію 201.03 ЗІР).

ПДФО та військовий збір. За логікою ці виплати не потрібно оподатковувати: по аналогії з доходами, звільненими від ПДФО відповідно до пп. 165.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Нагадаємо, що за цією нормою до оподатковуваного доходу не включають, зокрема, суму державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги, винагороди і страхові виплати, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Рівночасно наразі у категорії 103.25 ЗІР міститься лише роз’яснення щодо звільнення від оподаткування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусною хворобою (COVID-19), яка перерахована Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття роботодавцю та виплачена працівнику відповідно до ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення». Тут само податківці говорять, що така виплата відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «128» як соціальна виплата з відповідного бюджету.
Але зверніть увагу, що звільнення такої допомоги передбачено п. 13 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ й базується на ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення». А цю статтю було виключено згідно Закону № 2220. Також доходи, зазначені в п. 13 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ, звільняються від оподаткування військовим збором (пп. 1.10 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).
Отже зараз питання неоподаткування допомоги по частковому безробіттю законодавчо неврегульовано.
Як відобразити допомогу по частковому безробіттю в бухобліку?
Допомогу по частковому безробіттю відображають так:
надходження на поточний рахунок підприємства як коштів з бюджету та державних цільових фондів – Дт 311 Кт 482;
нарахування допомоги працівникам за рахунок цих коштів – Дт 949 Кт 663;
визнання доходу від цільового фінансування – Дт 482 Кт 718;
виплата допомоги – Дт 663 Кт 301, 311.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська