Достроковий вихід на пенсію у 2021 році

Дата публікації
23 Вер 2021

З 1 квітня 2021 року в Україні для жінок і чоловіків зрівнявся вік, який надає право виходу на пенсію на загальних підставах: 60 років. Нагадаємо, що згідно зі ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі – Закон № 1058-IV), яка встановила поетапний перехід перегляду правил виходу на пенсію за віком при наявності відповідного стажу, жінки, народжені у період з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року та пізніше виходять на пенсію після досягнення ними віку 60 років. Але вік – не єдиний чинник у цьому випадку. Варто пам’ятати, що для отримання пенсії за віком страховий стаж має бути не менше 28 років. За відсутності такого стажу мінімальний вік для виходу на пенсію складає 63 роки (при наявності стажу 18-28 років). Зі стажем від 15 до 18 років дозволено вихід на пенсію при досягненні віку 65 років.

Рівночасно громадяни певних категорій можуть вийти на пенсію раніше загально встановленого віку. Це передбачено окремими нормами Закону № 1058. Зокрема, призначення пенсії за віком можливе на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників згідно зі ст. 114 Закону № 1058 або відповідно до ст. 115 Закону № 1058.

Пройдіть тест на 10 запитань

Хто і коли достроково виходить на пенсію

Пенсія на пільгових умовах та за вислугу років. Право на таку пенсію (незалежно від місця останньої роботи) надано особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці – за списками, затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461 (ч. 1 та 2 ст. 114 Закону № 1058):

 • за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Пільгова пенсія за віком призначається працівникам зі Списку № 1 з урахуванням результатів атестації робочих місць, – після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівники зі Списку № 2 отримують пільгову пенсію за віком також з урахуванням результатів атестації робочих місць, – після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Крім працівників, зазначених у ч. 1 та 2 ст. 114 Закону № 1058, передбачено інші категорії працівників, які мають право на пенсію на пільгових умовах та за вислугу років.

Частиною 3 ст. 114 Закону № 1058 встановлені правила виходу на пенсію:

 • чоловіків та жінок, які працюють, зокрема, трактористами-машиністами;
 • жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами на сільгосппідприємствах;
 • робітниць текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах тощо.

У частині 4 ст. 114 Закону № 1058 читаємо про особливості виходу на пенсію за вислугу років артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

Зверніть увагу на постанову КМУ від 12.10.1992 р. № 583, якою затверджено:

 • Список текстильних виробництв і професій, робота на яких дає робітницям право на пенсію за віком після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
 • Список професій і посад робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років;
 • Список професій і посад працівників підприємств лісової промисловості та лісового господарства, постійно діючих
  лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних дільниць, зайнятих на заготівлі лісу, лісогосподарських роботах, підсочці лісу та
  лісосплаві, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років;
 • Список професій і посад плавскладу окремих видів суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку;
 • Перелік посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку.

Достроковий вихід на пенсію. Відповідно до ст. 115 Закону № 1058 право такого виходу в 50 років мають, зокрема, жінки, які народили п’ятеро або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, а також матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку за наявності страхового стажу не менше 15 років. До числа осіб з інвалідністю з дитинства відносять також дітей з інвалідністю віком до 16 років (п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058). Якщо дитину з інвалідністю виховував батько, то йому (за вибором матері або за її відсутності) призначають дострокову пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років (п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058).

Ще право на дострокову пенсію за віком мають, зокрема:

 • особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок (п. 2 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058);
 • військовослужбовці, інші особи, зазначені у п. 4 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058, після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Окрема тема для розмови – право на достроковий вихід на пенсію працівників, звільнених за 1,5 року до досягнення пенсійного віку. Воно закріплено у рішенні Рішенні Конституційного суду України від 22.05.2018 р. № 5-р/2018 (далі – Рішення КСУ), яким було визнано неконституційними зміни, якими Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII (далі – Закон № 76) скасував низку пільг громадянам, у т. ч. й право вищезазначеного дострокового виходу на пенсію. І зараз будь-хто з названих працівників знову може оформити пенсію достроково, якщо:

 • йому залишилося більше 1,5 роки до пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону України № 1058-IV;
 • звільнення відбулося на підставі реорганізації, ліквідації, перепрофілювання підприємства скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодекса законів про працю України), невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
 • працівник на дату звільнення має мінімальний страховий стаж для призначення пенсії за віком.

Важливо! Рішення КСУ набрало чинності 22.05.2018 р. А ще раніше КСУ пояснив (див. рішення КСУ від 09.02.1999 р. № 1-рп/99): дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності. Тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Заборона на достроковий вихід на пенсію, передбачена Законом № 76, діяла у період з 01.01.2015 р. по 21.05.2018 р. (до моменту визнання її неконстутиційною). Виходить, що працівники, звільнені у цей період за переліченими вище підставами, не мають право на достроковий вихід на пенсію.

Часті запитання
Які документи потрібно надати матері особи з інвалідністю з дитинства для призначення дострокової пенсії за віком
Загалом Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» затверджено постановою правління ПФУ від 25.11.2005 № 22-1 (далі – Порядок № 22-1).
Підпунктом 5 п. 2.1 розд. ІІ Порядку № 22-1 встановлено, що до заяви про призначення пенсії за віком мати (батько) дитини додає документи, які засвідчують особливий статус особи:
• народження дитини;
• виховання її до шестирічного віку;
• визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно з абз. 1 п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058).
Документами, які підтверджують визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом вважають(п. 2.18 розд. ІІ Порядку № 22-1):
• виписку з акта огляду МСЕК;
• медичний висновок закладів охорони здоров’я;
• посвідчення одержувача допомоги;
• довідку органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.
Також п. 2.18 розд. ІІ Порядку № 22-1 передбачено наступне. Якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку або особою з інвалідністю з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, лікарсько-консультаційна комісія надає відповідний висновок. Про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку, та/або висновок медико-соціальної експертної комісії про можливість настання інвалідності до досягнення особою вісімнадцятирічного віку (висновок про час настання інвалідності)
Хто має право на пенсію за вислугу років
Загальні умови призначення пенсії за вислугу років передбачені Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII (далі – Закон № 1788). Так, за ст. 51 Закону № 1788 пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Зокрема, до них відносять й працівників освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до п. «е» ст. 55 (ст. 52 Закону № 1788)
Чи можуть педагогічні працівники розраховувати на пенсію за вислугу років
Так, це право їм надає ст. 52 Закону № 1788. Його здобувають особи зі спеціальним стажем роботи від 25 до 30 років та роботою на посадах та в закладах, зазначених у Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (затверджений постановою КМУ від 4.11.1993 р. № 909).
Ще необхідного стажу роботи та віку педагогів зауважимо. Мінсоцполітики в листі від 06.09.2019 р. № 16177/0/2-19/54 пояснило: з 04.06.2019 р. доцільно визначати право на пенсію за вислугу років з урахуванням вимог щодо вислуги років та стажу, які передбачало законодавство станом на 11.10.2017 р., та для педагогічних працівників незалежно від віку.
Мінсоцполітики інформує, що право на пенсію за вислугу років мають педагогічні працівники за наявності вислуги років у період:
• до 01.04.2015 р. – не менше 25 років;
• до 01.01.2016 р. – не менше 25 років 6 місяців;
• до 11.10.2017 р. – не менше 26 років 6 місяців.
Докладнішу інформацію про це можна знайти на сайті Профспілки працівників освіти і науки України.
Для довідки! Пенсію можна дистанційно оформити – на вебпорталі Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська