Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів

Дата публікації
28 Гру 2021

У статті «Інвентаризація з податковим візерунком: як звірити розрахунки з бюджетом» ми розповіли про важливість перевірки стану розрахунків з бюджетом і, власне, про порядок проведення такої інвентаризації. За результатами подібної процедури, як і в будь-який інший момент, кожен з платників податків вправі отримати довідку про відсутність заборгованості за податковими платежами. Далі про те, в яких випадках може знадобиться ця довідка та як її отримати.

Як підтвердити відсутність податкового боргу

Почнемо з того, що  Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи затверджено наказом Мінфіну України від 03.09.2018 р. № 733 (далі – Порядок № 733). Довідку про відсутність заборгованості з платежів (далі – Довідка) видають безоплатно у паперовому або електронному вигляді, а строк її дії становить 10 календарних днів з дати формування цього документу. Для отримання Довідки платнику податків потрібно подати заяву, форму якої наведено у додатку 2 до Порядку № 733 (далі – Заява). Протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви уповноважений орган готує Довідку або відмову у її наданні. Спосіб і місце подання Заяви для отримання Довідки залежить від форми самої Довідки:

Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів здійснюється за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника. Нагадаємо, що основним місцем обліку вважають місцезнаходження юросіб, їх відокремлених підрозділів, місце проживання осіб. Неосновним місцем обліку є місце розташування (реєстрації) підрозділів юросіб, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (п. 1.4 р. І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588, далі – Порядок № 1588).

Зауважимо, що:

 • відокремлені підрозділи не мають статусу юрособи, діють на основі положення про них, затвердженого підприємством та мають окремий баланс;
 • підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо) – це структурні елементи підприємства, що не відокремлені від нього, але функції, права та обов’язки яких також регулюють відповідні положення про них.

Пройдіть ТЕСТ на 10 питань і дізнайтеся: за що вас можуть позбавити єдиного податку

Важливий нюанс! Для підтвердження відсутності/наявності заборгованості для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV Довідку не застосовують.

У цьому випадку необхідні:

 • форма № 30-ОПП (додаток 14 до Порядку № 1588). Відомості за цією формою контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру (р. ХІ Порядку № 1588);
 • форма № 11-ЄСВ (додаток 4 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162, далі – Порядок № 1162 ). Відомості за цією формою про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску контролюючий орган також передає до Єдиного державного реєстру (п. 4 р. IV Порядку № 1162).

Так, у п. 3 гл. 1 р. ІІ Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 07.04.2016 р. № 422, сказано: за результатами проведення відповідних заходів у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків податковий орган за основним місцем обліку формує відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів та відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Особливості отримання Довідки

У п. 3 Порядку № 733 зазначено, що Заява має містити обов’язкове посилання на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів. Цим все й обмежується. Рівночасно в категорії 135.03 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) знаходимо деяке уточнення щодо такої вимоги. Зокрема, що  підтвердження органами ДПС відсутності заборгованості Довідкою вимагають численні нормативно-правові акти України, з метою її подальшого надання органам/суб’єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки (компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо: наприклад, п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – Закон № 922). З цього приводу додамо, що згідно ч. 3 ст. 17 Закону № 922  учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність заборгованості перед бюджетом. Причому спосіб документального підтвердження, зокрема, необхідність надання Довідки визначає замовник лише для переможця процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Звертаємо увагу на Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018 р. № 37/11 (далі – Порядок № 37/11). Порядок № 37/11 забезпечує проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону № 922. З огляду на вищезазначене можна передбачити надання згоди від учасника на отримання інформації про відсутність заборгованості за розрахунками з бюджетом з ДПС  автоматично – у разі визначення його  переможцем. Тоді необхідність в отриманні Довідки відпадає. Роз’яснення щодо цього надало й Мінекономіки.

Також Довідка може знадобитися для одержання фінансової підтримки на поворотній основі відповідно до  п. 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам», затвердженого постановою  КМУ від 25.08.2004 р. № 1102 (далі – Порядок № 1102).  

Часті запитання
Як правильно оформити Заяву на отримання Довідки?
Як ми вже говорили, Заяву складають з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів (п. 3 Заяви), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування підприємства, установи, організації, до яких платником буде подано Довідку (п. 4 Заяви). Податківці підкреслюють (див., наприклад, https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/512664.html): Довідка надається лише за умови подання платником належним чином оформленої Заяви, її опрацювання контролюючим органом та за відсутності на дату формування Довідки заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Тому у п. 3 Заяви платникам податків потрібно зазначити:
• вид (Закон України або ЗУ (скорочений варіант), постанова Кабінету Міністрів України або постанова КМУ (скорочений варіант), наказ міністерства, постанова Правління Національного банку України або постанова Правління НБУ (скорочений варіант);

• порядковий номер (знак «№» та арабські або арабсько-римські цифри, знаки «-», «/»);

• дату прийняття, оформлену словесно-цифровим (25 грудня 2015 року) або цифровим способом (25.12.2015);

• індивідуальну назву, що зазначається у лапках («…»).

У п. 4 Заяви зазначається найменування юридичної особи (повне або скорочене), яке містить інформацію про її організаційно-правову форму.
Які нюанси отримання Довідки в електронному вигляді?
Спочатку платник податків в Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету має створити та надіслати Заяву за формою J1300305 (для юридичних осіб) або F1300305 (для фізичних осіб). Саму ж Довідку в електронній формі (за ідентифікатором форми J/F 1400305) або відмову у її наданні платник може отримати у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155. Переглянути видану платнику електронну Довідку у відкритій частині Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit) зацікавлений орган/суб’єкт може, якщо буде введено податковий номера платника (код за ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізити електронної Довідки (дати і номеру).
Чи може Довідка містити QR-код?
Електронну форму Довідки за ідентифікатором форми J/F 1400305 платник податків отримує у приватній частині Електронного кабінету. Ця форма при завантаженні не містить QR-код, а включає лише номер документа, дату його видачі та код ЄДРПОУ чи РНОКПП (індивідуальний податковий номер фізичної особи) платника для здійснення автентифікації інформації, яка зазначена в Довідці.
Довідку, яка містить QR-код для здійснення автентифікації інформації, платник податків може самостійно завантажити через Електронний кабінет, в підрозділі «Довідка про відсутність заборгованості» розділу «Реєстри». Зокрема, в категорії 135.03 ЗІР податківці роз’яснюють, що для цього необхідно зробити. Перш за все, слід зазначити ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП (індивідуальний податковий номер) фізичної особи; номер Довідки; дата видачі Довідки. Потім послідовно натиснути кнопку «Пошук» – для того, щоб знайти відповідну е-Довідку с QR-кодом. Після чого натиснути кнопку «Скачати» – для завантаження з можливістю наступного друку Довідки. Далі роздруковану Довідка можна подати за місцем її вимоги, позаяк її достовірність й підтверджує QR-код. Сканування QR-коду Довідки дозволяє автоматично перейти на сторінку Електронного кабінету та перевірити її.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська