«Електронний суд»: реєстрація і користування підсистемою

Дата публікації
28 Жов 2021

Система електронного суду надає можливість учасникам судового процесу подавати документи до суду в електронному вигляді. Загалом, електронний суд на практиці розцінюють, як комп’ютерну програму, що входить до складу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС), яка  забезпечує обмін процесуальними документами в електронній формі між усіма учасниками судового процесу.

Зверніть увагу:  користувачі підсистеми «Електронний суд» можуть в е-вигляді надсилати будь-які документи і матеріали – у рамках  процесуального законодавства. При цьому доступ до е-документів, які надходять до суду отримують ті судді, у провадженні яких знаходяться певні судові справи.

Система електронного суду дозволяє, зокрема:

 • приймати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції;
 •  отримати доступ до процесуальних документів, прийнятих судом, через єдиний державний реєстр судових рішень;
 • надсилати  судової повістки через SMS-повідомлення.

Головна ж перевага – це подання процесуальних документів (позовних заяв, клопотань тощо) та обмін між учасниками судового процесу іншими процесуальними документами в е-вигляді, а також онлайн-сплата судового збору та інших необхідних платежів. До речі, слідкувати за рухом та станом розгляду документів у суді кожен з учасників судового процесу може через електронний кабінет у автоматичному режимі.

Початок дії підсистеми

Нагадаємо, що 26 травня поточного року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» від 27.04.2021 р. № 1416-IX.

Саме цим Законом передбачено, що процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням правил функціонування ЄСІТС  та інших положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Підсистеми «Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистема відеоконференцзв’язку офіційно почали  функціонувати з 5 жовтня 2021 року. Про це Державна судова адміністрація України  (далі – ДСАУ) поінформувала у відповідному листі і пояснила, що зміниться з початком функціонування ЄСІТС. Зверніть увагу, що Вища рада  правосуддя рішенням від 17.08.2021 р. № 1845/0/15-21 затвердила  Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Положення). Положення упорядковує:

 • функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, зокрема підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистеми відеоконференцзв’язку;
 • порядок вчинення процесуальних дій в електронній формі з використанням таких підсистем;
 • особливості використання в судах та органах системи правосуддя іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку функціонування ЄСІТС у складі всіх підсистем (модулів).

Також у вищезгаданому листі ДСАУ наголосила що:

 • запроваджується обов’язок реєстрації в суді процесуальних документів, поданих до суду в електронній формі;
 •  розгляд справи, її формування та зберігання, як і раніше, здійснюватиметься в паперовій формі, але при цьому буде запроваджено сканування процесуальних документів, які надійшли до суду в паперовій формі;
 • змінюється порядок подачі до суду апеляційних та касаційних скарг в електронній формі та порядок проведення та фіксації судових засідань в режимі відеоконференції.

Загальні правила підсистеми

Завважте, що відповідно до п. 25 Положення процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом справ у суді, можуть подаватися до суду виключно з використанням підсистеми «Електронний суд». Рівночасно п. 59 розд.  IV «Перехідні положення» Положення передбачено, що до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС процесуальні та інші документи можуть подаватися до суду в електронній формі з використанням офіційної електронної адреси або адреси електронної пошти, з якої надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом. При цьому офіційна електронна адреса включає в себе (пп. 5.8 Положення):

 • сервіс Електронного кабінету;
 • адресу електронної пошти, вказану користувачем в Електронному кабінеті;
 • адресу електронної пошти, вказану в одному з державних реєстрів.

Отже, поки що процесуальні та інші пов’язані з розглядом судових справ документи суб’єкти господарювання можуть подавати до суду в електронному вигляді. Ці документи суд має реєструвати не лише через їх надходження з підсистеми «Електронний суд», а також при надходженні з будь-якої не забороненої в Україні адреси електронної пошти. За умови, що ці документи підписані кваліфікованим електронним підписом.

А ось п. 60 Положення передбачено, що до початку функціонування підсистеми електронного документообігу у складі ЄСІТС реєстрація документів, які надходять на адресу суду, здійснюється в Автоматизованій системі діловодства суду (далі – АСДС) відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30.

Щодо сканування документів. Відповідно до п. 63 Положення сканування судом документів у паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної судової справи здійснюються за наявності такої можливості в суді. При цьому порядок сканування документів та їх долучення до картки справи в АСДС передбачено, зокрема, п.п. 13.7.1-13.7.2 Інструкції користувача підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС.  

Як ми вже зазначили вище, до забезпечення початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи розглядаються, формуються та зберігаються в паперовій формі. Це передбачено п. 61 Положення. Себто е-документи, що надійшли до суду  роздруковуються та приєднуються до матеріалів справи на папері – для можливості їх розгляду в паперовій формі.

І ще, суди мають можливість надсилати учасниками судової справи повідомлення та процесуальні документи в електронній формі. Нагадаємо, що у господарському, цивільному та адміністративному судочинстві направлення сторонам процесу документів передбачається виключно в електронному вигляді на їх офіційну електронну адресу. Але у  випадку відсутності у якоїсь сторони офіційної електронної адреси повідомлення та процесуальні документи надсилають рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Умовою автоматичного надсилання документів до електронного кабінету учасника справи є обов’язкове внесення до АСДС РНОКПП такого учасника справи. Повідомлення та документи, які  обов’язкові до їх підписання в АСДС надсилають до електронного кабінету особи за умови накладення кваліфікованого електронного підпису відповідної особи.

Пройдіть тест на 10 запитань

Як користуватися підсистемою «Електронний суд»

Для початку суб’єктам господарювання слід зареєструватися та авторизуватися у власному Електронному кабінеті.

Технічна підтримка користувачів ЄСІТС відбувається за цим посиланням.

Реєстрація Електронного кабінету юридичної особи здійснюється з обов’язковим використанням кваліфікованої електронної печатки такої юридичної особи (далі – КЕП), а не електронного підпису керівника чи іншої посадової особи установи. Отримати КЕП можна відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» від  05.10.2017 р. № 2155-VIII.

Для того, щоб зареєструватися в Електронному кабінеті підсистеми «Електронний суд» суб’єкту господарювання потрібно:

 • зайти на сторінку реєстрації (авторизації) в підсистемі «Електронний суд» https://cabinet.court.gov.ua. До речі, зробити це можна й через офіційний веб-портал «Судова влада України»: для цього слід  обрати посилання з назвою «Офіційна електронна адреса»); 
 • у відповідному полі завантажити КЕП, ввести пароль.

Завершує реєстрацію внесення відповідних анкетних даних: адреси електронної пошти, номеру телефону та дату реєстрації юридичної особи (поле «РНОКПП/ЄДРПОУ» та «Компанія» заповнюються автоматично). Також потрібно  підтвердити адресу електронної пошти: для чого слід ввести активаційний код, отриманий  на вказану адресу електронної пошти.

Дозволено в полі «Телефон» зазначати номери як мобільного, так й стаціонарного телефонів.

Після завершення реєстрації в Електронному кабінеті суб’єкта господарювання у розділі «Мої справи» автоматично відображатимуться всі матеріали судових справ, учасником яких є такий суб’єкт.

Зверніть увагу, що суб’єкт господарювання може надати право представляти свої інтереси  в судах з використанням підсистеми «Електронний суд». Для цього керівник такого суб’єкта через довіреність (доручення) в електронному вигляді, надану засобами підсистеми, має уповноважити себе чи іншу визначену ним особу (працівника).

Часті запитання
Чи можна надіслати засобами ЄСІТС копії документів особою, які подала їх до суду іншій стороні справи?
Так, підсистема «Електронний суд» надає таку можливість, якщо інша сторона справи теж зареєстрована в ЄСІТС та її ідентифікаційні дані внесені до АСДС. Тоді документи, які подані через «Електронний суд» або окремо завантажені в АСДС в е-формі надсилають у автоматичному режимі.

Чи може суб’єкт господарювання ознайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді?
Це можливо зробити в автоматичному порядку, позаяк всі внесені до АСДС документи та повідомлення по тій чи іншій справі надсилають до Електронних кабінетів користувачів. Якщо ж електронні документи не прикріплені до АСДС чи не підписані належним чином, через підсистему «Електронний суд» можна сформувати та подати до суду заяву про можливість ознайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді.Цю заяву розглядає суд у порядку, визначеному для ознайомлення з матеріалами справи у паперовій формі. Якщо таку заяву задоволено, то паперові документи (за наявності в суді такої можливості) сканують та завантажують до АСДС вже готові е-документи.
Як перевірити кваліфікований електронний підпис, накладений на документи, що надсилаються до суду з використанням підсистеми «Електронний суд»?
Цей підпис перевіряється автоматично засобами цієї підсистеми. А щоб перевірити кваліфікований електронний підпис, накладений на документи, що надійшли до суду з адреси електронної пошти ДСАУ рекомендує використовувати відповідний функціонал в АСДС (п. 13.2.1. Інструкції користувача підсистеми «Електронний суд») або іншими загальнодоступними сервісами перевірки, наприклад, – https://czo.gov.ua/verify.

Також перевірити кваліфікований електронний підпис можна завдяки за посиланням: https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=15335542, https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=15335558.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська