Фінансова звітність - 2021

Дата публікації
01 Лют 2022

Фінзвітування у самому розпалі. Тож нагадаєм головні правила подання фінзвітності за 2021 рік.

Хто складає і подає фінзвітність

Фінзвітність мають подавати (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон про бухоблік),  п. 1 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від  28.02.2000 р. № 419 (далі  –  Порядок № 419).:

 • усі юрособи, створені відповідно до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності);
 • представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Звітним періодом є календарний рік зі складанням фінансової звітності за три, шість, дев’ять та 12 місяців (а також інші проміжні періоди відповідно до облікової політики підприємства). Рівночасно,  для новостворених підприємств звітний період може бути менше 12 місяців, але не більше ніж 15 місяців (ч.1, 2 ст.13 Закону про бухоблік).

Підготовка до складання звітності, включаючи фінансову та податкову, процес циклічний, тобто періодично повторюється протягом звітного року. У цій статті ми розберемо лише частину теми щодо складання фінзвітності, оскільки для висвітлення всіх нюансів потрібно 3-4 години часу. Тому якщо ви хочете регулярно відслідковувати останні новини бухгалтерського та податкового обліку та грамотно застосовувати нововведення, рекомендуємо підписатися на нашу розсилку.

 

 

Підписатися на розсилку

Суб’єкти господарювання під час складання фінзвітності керуються НП(С)БО) або МСФЗ (п. 2 Положення № 419). Згідно з ч. 2 ст.121 Закону про бухоблік фінзвітність за МСФЗ мають подавати такі підприємства:

1) публічні акціонерні товариства;

2) підприємстві, які становлять суспільний інтерес:

 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущено до торгів на фондових біржах або щодо яких виставлено публічну пропозицію;
 • банки;
 • страховики,
 • недержавні пенсійні фонди, окрім тих, котрі належать до мікро- або малих підприємств;
 • інші фінустанови, крім тих, які належать до мікро- або малих підприємств;
 • великі підприємства;
 • суб’єкти, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;

3) підприємства, які здійснюють діяльність у розрізі таких видів:

 • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (р. 64 КВЕД ДК 009:2010);
 • недержавне пенсійне забезпечення (гру­па 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
 • допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (р. 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Склад фінзвітності

Класифікують підприємства за критеріями, зазначеними в ст. 2 Закону про бухоблік, які дозволяють визначити склад та порядок оприлюднення фінзвітності (див. табл.)

Kатегорія підприємстваБалансова вартість активів, євроЧистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), євроKількість працівників
мікро-до 350 тис.до 700 тис.до 10
маледо 4млн до 8 млндо 50
середнєдо 20 млндо 40 млндо 250
великепонад 20 млнпонад 40 млнпонад 250

У цій статті ми зосередимося на фінзвітності, яку складатимуть підприємства за НП(С)БО.  

Отже склад річної фінзвітності залежить не лише від категорії підприємства, а й від системи оподаткування (див. табл.):

Категорія підприємстваСклад фінзвітності
мікро-форма № 1-мс «Баланс»; форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»
мале (крім платника єдиного податку 3 групи)форма № 1-м «Баланс»; форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»
платник єдиного податку 3 групиформа № 1-мс «Баланс»; форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»
середнє, великеформа № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»; форма № 4 «Звіт про власний капітал» (НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Також середні та великі підприємства застосовують форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджену наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302, та форму № 6 «Інформація за сегментами», наведену у Додатку до Приміток до річної фінансової звітності (Додаток 1 до НП(С)БО-29 «Фінансова звітність за сегментами»).

Непідприємницькі товариства (наприклад, неприбуткові організації) застосовують форму № 1-мс «Баланс» та форму  № 2-мс «Звіт про фінансові результати» (п. 2 НП(С)БО 25).

Зверніть увагу, що за потреби до  форм фінзвітності, затверджених Мінфіном, можна додавати статті з переліку додаткових статей фінзвітності. Їх наведено у додатку 3 до НП(С)БО 1 і це можливо, якщо зберігати їх назву і код рядка, і якщо інформація є суттєвою (її відсутність може вплинути на рішення користувачів), а оцінку статті можна достовірно визначити.

Ще зауважимо, що в загальному випадку разом із фінзвітністю також подають звіт про управління, а материнські компанії — консолідований звіт про управління. Від нього звільнені лише мікро- і малі підприємства (ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік). Одначе звіт про управління не входить до складу фінзвітності. Те саме можна стверджувати стосовно звіту про платежі на користь держави, який подають суб’єкти господарювання, котрі здійснюють діяльність у видобувних галузях і при цьому є суспільно значущими. Цей звіт також не є фінзвітністю.

Насправді, складання звітності, включаючи фінансову і податкову, пов’язано лише зі звітними формами. Особливу увагу слід приділяти порядку та термінам її подання.

Якщо вам важливо швидко відслідковувати зміни законодавства та своєчасно впроваджувати у вашу роботу та підготовку звітності, то для вас буде актуальним наш Сервіс AVS365.

З ним ви будете:

постійно підвищувати рівень кваліфікації

вести бухгалтерію без помилок і цим уникати штрафів у разі перевірки підприємства (навіть якщо ви відповідаєте за дуже вузьку ділянку бухгалтерії)

Вас чекають:

10 комплексних онлайн-курсів, Відеоогляди свіжих новин, Відеовідповіді експертів, Особистий куратор у Viber та багато іншого.

Сервіс AVS365

Кому подають річну фінзвітність

Згідно 1 ст. 14 Закону про бухоблік та п. 2 Порядку № 419:

органам статистики – всі вищезазначені підприємства;

податковим органам – платники податку на прибуток і неприбуткові організації;

органам, до сфери управління яких вони належать;

трудовим колективам на їхню вимогу;

власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.

Строки подання фінзвітності

В органи статистики фінзвітність за 2021рік подають не пізніше 28 лютого року 2022 року, (п. 5 Порядку № 419).

Якщо підприємство зобов’язане оприлюднювати фінзвітність, тоді до 28 лютого 2022 року  вона має подати форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». У подальшому середні підприємства, які звітують за НП(С)БО  подають повний комплект фінзвітності не пізніше 1 червня року, що настає за звітним. Інші підприємства повний комплект фінзвітності мають подавати в строки, визначені для її оприлюднення: не пізніше 1 червня – великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів; не пізніше 30 квітня – публічні акціонерні товариства.

Підприємства без зобов’язання оприлюднювати фінзвітність мають подати річну фінзвітність податковому органу разом із річною декларацією з податку на прибуток: не пізніше 1 березня 2022 року. У ці ж строки податківцям подаватимуть фінзвітність за 2021 рік неприбуткові організації – разом зі Звітом про використання доходів (прибутків).

Неприбуткові організації подають фінзвітність разом із неприбутковим звітом. За 2021 рік — не пізніше за 1 березня 2022 року.

Підприємство, на яке покладено зобов’язанняֹ оприлюднювати фінзвітність подає в податкові органи річну фінзвітність:

не пізніше 1 березня 2022 року – форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» плюс декларацію з податку на прибуток;

не пізніше 10 червня 2022 року (після аудиторської перевірки) – повний комплект річної фінзвітності.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська