Фінансова звітність неприбуткових організацій

Дата публікації
30 Вер 2021

Незважаючи на те що, що створення неприбуткової організації не має на меті отримання прибутку, такі юридичні особа також повинні подавати фінансову звітність в установленому законом порядку. Неприбуткові організації, на підставі чинного законодавства України, в терміни повинні вчасно заповнити та подати фінансову звітність до відповідного органу контролю.

Неприбуткові підприємства, установи та організації — це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств. Відповідна привілегія наведена в ст. 14.1.121 Податкового Кодексу України (далі — ПКУ).  Фінансова звітність — це невід’ємна частина будь-якої неприбуткової організації, а їх коректне та точне складання, своєчасне подання до відповідного органу є свідченням, що організація працює у правовому полі, перебуває у реєстрі неприбуткових організацій та дотримується законодавчих вимог.

Інформація про неприбуткову організацію повинна бути внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Установчі документи неприбуткової організації, на підставі яких вона проводити свою діяльність, повинні містити  заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників. Зароблені кошти використовуються для подальшої діяльності організації, функціонування, досягнення мети, зважаючи на організаційно-правову форму. Найпоширенішими неприбутковими організаціями в Україні є громадські об’єднання, політичні, благодійні та релігійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, професійні спілки тощо.

Пройдіть тест на 10 запитань

Форми звітності та терміни подачі

Цілком логічно, що вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність зобов’язані всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Отже, неприбуткова організація має підготувати та надати звіт про використання коштів неприбуткової організації (далі — Звіт) подається до Державної фіскальної служби. Наказом Міністерства фінансів України № 553 від 17 червня 2016 року (у редакції від 28 квітня 2017 року № 469) затверджено форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Зазначений документ, як форма звітності, від неприбуткової організації, подається за результатами звітного року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо неприбуткова організація готує та подає документи до органів статистики, то такі звітність подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним періодом. До речі, органи статистики  можуть вимагати й інші звітні документи, а в кожної неприбуткової організації і документи, і терміни подачі можуть різнитися, що залежить від виду неприбуткової організації.

УВАГА!

Важливо нагадати про зміну в ПКУ від 16 січня 2020 року № 466-ІХ та набрали чинності з 23 травня того ж року, відповідно до якої профспілки, їх об’єднання та організації також повинні подавати Звіт, якщо своєю діяльністю порушують неприбуткові вимоги з ст. 133.4 ПКУ.

Крім Звіту, подаються такі документи як Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності (форми №№ 1-5).

Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом. Якщо це суб’єкти державного сектора, то проставляється позначка «дс» та інші позначки відповідно. Суб’єкти неприбуткових організацій державного сектора разом зі Звітом, повинні підготувати наступні документи фінансової звітності подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

Неприбуткові організації, які підпадають під критерії малого підприємництва та мікропідприємництва, повинні подавати фінансову звітність: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та Баланс форма №1-мс і Звіт про фінансові результати форма №2-мс відповідно. Якщо неприбуткова організація не відповідає вимогам для малих підприємств, то подається повна фінансова звітність.

Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм документів, а підтвердженням подання фінансової звітності разом зі Звітом є позначка «+» у таблицях «Наявність додатків» та «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності».

УВАГА!

Пам’ятаємо, що додатки до Звіту є невід’ємною частиною цього документа.

Відповідальність за неподання звітності

За відсутність поданих документів до відповідних органів, у порядку визначеному законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Крім цього потрібно зазначити, що відповідальність передбачена як за неподання, так і за несвоєчасне подання у сумі 170 грн за посадову особу, на підставі п. 120.1 ПКУ. До речі, некоректне чи неточне заповнення інформації на  титульній сторінці звітності не дасть шансу визначити якій установі належить звітність, що також може стати причиною отримання штрафу.

За неподання фінансової звітності до органів статистики на посадових осіб підприємства можуть накласти адміністративний штраф від 170 до 255 грн., на що вказує ст. 186(3) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фінансову звітність можуть не прийняти, проте на це має бути обґрунтована підстава. Зокрема, мова йде про некоректне заповнення реквізитів (неточна або відсутня інформація). Раніше зазначалося, що звітність може надаватися в електронному варіанті.  Тут може бути декілька варіантів чому такий документ не буде прийнятий. По-перше, через недійсність електронного цифрового підпису, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа. Крім цієї причини можливий варіант, коли автор документа подав у форматі, що недоступний для технічної обробки або ж фінансова звітність підготовлена з порушенням вимог про електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Часті запитання
Яким способом подавати фінансову звітність
Звіт та інші фінансові документи можна подати одним із можливих способів: в електронній формі (е пізніше ніж за годину до спливу останнього дня граничного строку), поштовим листом із повідомленням (не пізніше ніж за 5 днів до граничного строку) або ж звернутися до потрібного органу особисто
Чи впливає вид неприбуткової організації на види фінансової звітності
Так, впливає. Кожна неприбуткова організація має подавати фінансову звітність або ж оприлюднювати фінансову звітність, у порядку, встановленому законом України. Для прикладу, благодійні організації повинні додатково складати та надавати звіти для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів
Чи передбачена можливість вносити зміни самостійно до вже поданої фінансової звітності
Так, така можливість передбачена ст. 50 ПКУ. Подається коректна інформація за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська