Інвентаризація з податковим візерунком: як звірити розрахунки з бюджетом

Дата публікації
21 Гру 2021

З позиції бухгалтерського обліку заборгованостям підприємства перед бюджетом зі сплати податків (зборів, інших платежів) чи «заборгованостям» бюджету перед підприємствами за  надмірно або помилково сплачені ними податки (збори, інші платежі) цілком справедливо можна надати статус дебіторської чи кредиторської заборгованості. Це підтверджує, зокрема, п. 12 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», за яким «дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає  заборгованість  фінансових  і податкових органів, а також авансові платежі,  переплату  за  податками  і зборами, іншими платежами до бюджету та відображається в балансі із виділенням заборгованості з податку  на  прибуток». А за п. 10 НП(С)БО 11 «Зобов’язання» до поточних зобов’язань відносять заборгованість за  розрахунками з бюджетом,  у тому числі з податку на прибуток.

Мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат підтвердження вищезазначеній тезі знаходять у НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Завважте, що інвентаризація стану розрахунків з бюджетом – вельми важливий етап, можна сказати, «вишенька на інвентаризаційному торті». Позаяк ретельна їх перевірка й при необхідності своєчасне врегулювання виявлених розбіжностей є запорукою для запобігання штрафних санкцій за порушення порядку нарахування, сплати і декларування податків, зборів, інших платежів.

Джерела інформації про стан розрахунків з бюджетом

На додачу до нацстандартів бухобліку певні форми фінзвітності теж доказують, що розрахунки з бюджетом є відповідно кредиторською чи дебіторською заборгованістю. Так:

 • заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства), зокрема й поточну кредиторську заборгованість з податку на прибуток фіксують у рядках 1620 та 1621 Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1 та Балансу за ф. № 1-м, рядку 1620 Балансу за ф. № 1-мс;
 • суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників заносять до рядку 1625 Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1, Балансу за ф. № 1-м, Балансу за ф. № 1-мс.

Розрахунки з бюджетом обов’язково інвентаризують за загальними правилами, встановленими для інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, щоправда, для цього відведено не три, а два місяці до дати балансу (п. 10 р. І Положення № 879). При цьому підприємство шляхом документальної перевірки встановлює правильність розрахунків із контролюючими органами (пп. 7.4 р. ІІІ Положення № 879). Себто в ході «бюджетної» інвентаризації слід звірити документи і відповідні записи в регістрах бухобліку: наприклад перевіряють обґрунтованість сум, відображених на відповідних рахунках, наприклад 64 «Розрахунки за податками й платежами» та 65 «Розрахунки за страхуванням».

Тепер звернемося до Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.01.2021 р. № 5 (далі – Порядок № 5). Відповідно до нього з метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, ЄСВ органи ДФС відкривають інтегровані картки платників (далі – ІКП) за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачувати такі платники (п. 1 р. ІІ Порядку № 5). Отже ІКП надають відомості про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування за відповідним видом платежу та відповідною адміністративно-територіальною одинице.

Рівночасно у Порядку № 5 ми не знаходимо прямих вказівок на порядок  проведення звірки за розрахунками з бюджетом. Хоча на підставі заяви платника податків за місцем своєї реєстрації можна звірити дані з податку на нерухоме майно, за плати за землю та транспортного податку (гл. 13 р. IV Порядку № 5). І то з метою скасування (відкликання) податкових повідомлень-рішень.

Завважте, що Порядок № 5 не містить заборони відносно звернення платника податку із проханням документальної звірки розрахунків із бюджетом за іншими податками та зборами. Так, податківці детально пояснили, як оформлювати письмові звернення платників податків.

А у наступному роз’ясненні податківців зазначено, що письмовий документ видається не пізніше 15  робочих днів з дня отримання заяви, в якій суб’єктом господарювання зазначено платежі і період щодо яких здійснюється звірка стану розрахунків з бюджетами, а також нараховані і сплачені суми по цих платежах за вказаний період.

Звірки через Електронний кабінет проводити не складно і з цього приводу є зрозумілі податкові роз’яснення.

Звірки з митних платежів

Відповідно доПорядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2017 р. № 898 (далі – Порядку № 898), суб’єктам ЗЕД відкривають особові рахунки. На  них у електронній формі ведуть облік авансових платежів  (передоплати), митних та інших платежів: за кожним платником податків і відображають операції з надходження та повернення коштів авансових платежів (передоплати) за відповідними документами, блокування, резервування, повернення, перерахування митних та інших платежів до держбюджету в розрізі видів платежів. 

Отже платник податків також може запитати митницю про фактичне використання коштів, унесених ним як авансові платежі (передоплата). Інформацію суб’єкт ЗЕД може отримати:

 • у режимі онлайн –  в електронній формі, яка перетворюється у візуальну, придатну для сприйняття її змісту людиною,  засвідчується кваліфікованим електронним підписом посадової особи митного органу з можливістю збереження файлу;
 • у паперовому вигляді довільної форми не пізніше ніж 30 днів з дня отримання вимоги платника податків.

У разі незгоди з отриманою інформацією про використання коштів проводять спільну звірку, результати якої оформлюються актом (форму наведено в додатку до Порядку № 898).

Пройдіть ТЕСТ на 10 питань і дізнайтеся: за що вас можуть позбавити єдиного податку

Врегулювання розбіжностей

Виявлені у ході звірки розбіжності між даними бухобліку платника податків  та даними з ІКП потрібно врегулювати. Оскільки п. 5 р. І Положення № 879 встановлено, що інвентаризація має забезпечити перевірку повноти відображення зобов’язань. Помилки, яких припустився платник податків при нарахуванні сум податків, зборів  у бухобліку чи під час відображення в податкових деклараціях (розрахунках) можна і потрібно виправити.  Якщо помилку в обліку допущено в поточному (звітному) році, її виправляють шляхом сторнування неправильних записів і проведення правильних. Минулорічну бухпомилку  виправляють відповідно до вимог НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».  Помилки у податкових деклараціях (розрахунках) виправляють у відповідності із вимогами Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Повернення переплати податків, зборів

Заяву про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань платник податків може подати у довільній форм. У заяві він зазначає напрямок перерахування коштів, зокрема, на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету (п. 43.4 ПКУ). Процедуру повернення коштів регулює Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну України від 03.09.2013 № 787.

Нагадаємо, що загальні умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені визначено ст. 43 ПКУ та Порядком інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженим наказом Мінфіну України від 11.02.2019 р. № 60. Зараз для спрощення процедури повернення помилково та/або надміру сплачених платежів діє сервіс «Е-повернення». У ньому в режимі 24/7 платники податків можуть дистанційно подати заяву на повернення коштів через Електронний кабінет. Для цього у головному меню Електронного кабінету платникам податків слід у розділі «Заяви, запити для отримання інформації» із запропонованого переліку вибрати форму Заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 – для юридичних осіб або F1302001 – для фізичних осіб).

Коли всі запропоновані реквізити Заяви будуть заповнені, її  необхідно зберегти, підписати та відправити територіальному органу ДПС.

Завважте, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо протягом 1095 днів від дати їх сплати і  за умови відсутності податкового боргу у  платника податків.

Якщо мовиться про повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, то потрібно звернутися до  Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Мінфіну України  від 18.07.2017 р. № 643.

Щодо звірок за ЄСВ діє наступне правило: на вимогу страхувальників звірення сум нарахованих та сплачених страхових внесків, інших платежів проводять територіальні органи Пенсійного фонду (пп. 1.5.3 Методичних рекомендацій щодо  організації роботи підрозділів органів Пенсійного фонду України  зі сплати платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб, затверджених постановою Правління ПФУ від 22.04.2016 р. № 9-2).

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська