Онлайн-курс по 1С 8 Управління торговим підприємством (УТП)

Навчіться вести бухгалтерію в 1С 8 УТП, працювати швидко та без помилок за 5 тижнів

Приєднатися до Курсу

Онлайн-курс по 1С 8 УТП
Хто веде курс
Світлана Шанайда
Світлана Шанайда
Формат

Відеоуроки, підтримка Спікера, домашні завдання

Результат

Ведення бухгалтерії в 1С 8 УТП швидко та без помилок

ЧОМУ ВАЖЛИВО пройти курс

01

🤯 УТП – одна з найскладніших конфігурацій 1С

УТП є чи не найскладнішою конфігурацією 1С через велику кількість різних налаштувань, помилки в яких приводять до помилок в обліку

02

⚙️ УТП дозволяє автоматизувати 99% роботи бухгалтера

1С 8 УТП має розширений функціонал і при правильному налаштуванні та роботі дозволяє автоматизувати значну частину Вашої роботи

03

⛔️ Вести бухгалтерію в УТП “методом тика” – гірше ніж на папірцях

Через складність УТП, не правильне ведення бухгалтерії в ній – призводить до значних помилок та втрат часу

04

⭐️ Авторитет в очах керівництва

Вміння користуватись управлінськими звітами 1С УТП дозволяє бухгалтеру швидко формувати необхідну інформацію керівництву

ЯКЩО ВИ ВМІЄТЕ ПРАЦЮВАТИ В 1С УТП, Ви легко відповісте на питання
90% бухгалтерів не зможуть відповісти хоча б на одне питання, а невміння працювати з УТП приводить до помилок в звітності
 • Чим в 1С УТП відрізняються способи розрахунку фактичної собівартості наданих послуг?
 • Як в 1С УТП налаштувати автоматичне заповнення в табелі обліку робочого часу відмітки “РС”?
 • Як в 1С УТП провести продаж по нульовій ціні?
 • Яким документом в 1С УТП провести зміну методу амортизації, ліквідаційної вартості та строку амортизації?
 • Які налаштуваня потрібно зробити, щоб 1С УТП рахувала курсову різницю при розрахунках з постачальниками за історичним курсом, а не середньозваженим
90% бухгалтерів не зможуть відповісти хоча б на одне питання, а невміння працювати з УТП приводить до помилок в звітності

ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ ВИ зможете:

Працювати без ручних проведень

оскільки навчитесь використовувати функціонал 1С УТП на 100%

Працювати спокійно

оскільки перестанете переносити помилки з 1С УТП в податкову звітність і платити штрафи

Більше часу приділяти собі

оскільки операції в 1С УТП будуть коректно проводитись з першого разу

Отримати цінний навик

Дуже мало бухгалтерів вміють працювати з 1С УТП професійно, а не “методом тика”

Хто веде Курс
Світлана Шанайда
Хто веде Курс
Світлана Шанайда

Спікер Онлайн-школи бухгалтерії avs
Практикуючий бухгалтер, експерт з автоматизації 1С

Як проходить навчання
Навчальна 1С
Навчальна 1С

Для виконання завдань по Курсу Ви отримаєте безкоштовну навчальну 1С 8 УТП

Навчальна 1С
Онлайн-формат
Онлайн-формат

Все навчання проходить в онлайн-форматі у Вашому особистому кабінеті. Ви можете проходити навчання з комп’ютера, планшета або мобільного

Онлайн-формат
16 модулів з відеоуроками
16 модулів з відеоуроками

16 модулів по 4-6 відеоуроків в кожному, в яких покроково показано як вести бухгалтерію в 1С 8 УТП без помилок

16 модулів з відеоуроками
3 онлайн-сесії “Питання-відповідь”
3 онлайн-сесії “Питання-відповідь”

На сесіях “Питання-Відповідь” Ви задаєте питання, а Світлана відповідає на них в онлайн-режимі

3 онлайн-сесії
Завдання
Завдання

В рамках кожного модулю Ви виконуєте завдання по налаштуванню та веденню бухгалтерії в 1С 8 УТП і перевіряєте правильність виконання завдань за допомогою чек-листів

Завдання
Підсумковий екзамен та Сертифікат
Підсумковий екзамен та Сертифікат

Після проходження курсу Вас очікує підсумковий екзамен та сертифікат. При успішному складанні екзамену Ви отримуєте Сертифікат про успішне проходження курсу

Підсумковий екзамен та Сертифікат
Відповіді на Ваші питання в Facebook
Відповіді на Ваші питання в Facebook

На питання, які виникають у Вас в процесі проходження Курсу Світлана відповідає в закритій групі Facebook

Відповіді на Ваші питання в Facebook

Що вивчите і який результат отримаєте

Модуль 1

Швидкий старт, початкові налаштування

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Порядок створення нової бази, користувачів і прав доступу, види інтерфейсів;
 • Створення організації, заповнення відомостей про організацію;
 • Налаштування програми, налаштування параметрів обліку, облікової політики, персональні налаштування, відповідальні особи організації;
 • Введення початкових залишків;
 • Порядок роботи з довідниками та документами, додаткові обробки;
 • Способи видалення документів, довідників та інших об’єктів
Модуль 2

Облік каси, банку та кредитних операцій

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Оформлення ПКО, ВКО;
 • Встановлення ліміту каси, формування касової книги;
 • Оформлення платіжних доручень при проведенні різних платежів (оплати від покупця, постачальнику, повернення, переказ на інший рахунок, інше списання);
 • Робота з банківською випискою та статтями руху коштів;
 • Порядок проведення позик, безповоротної фінансової допомоги, кредиту банку, послуг банку, відсотків по кредиту;
 • Планування грошових коштів.
Модуль 3

Облік запасів

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Налаштування параметрів обліку запасів, заповнення довідників “Номенклатура”, “Склад”;
 • Облік товарів в розрізі серій, характеристик;
 • Налаштування рахунків обліку товарів за замовчуванням;
 • Собівартість запасів в регламентованому та управлінському обліку;
 • План закупок, внутрішні закази, резервування товару;
 • Порядок проведення надходження запасів (за гроші, безоплатно, внесок в статутний капітал);
 • Порядок розподілу додаткових витрат та ТЗВ при придбанні запасів;
 • Використання механізму встановлення цін номенклатур.
Модуль 4

Облік основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних активів

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Заповнення довідника “Основні засоби”, надходження ОЗ за гроші, введення в експлуатацію ОЗ, налаштування способів відображення витрат по амортизації;
 • Відображення додаткових витрат, пов’язаних з ОЗ;
 • Заповнення довідника “Об’єкти будівництва”, створення об’єктів будівництва, введення в експлуатацію;
 • Проведення монтажу устаткування, створення одного об’єкту ОЗ з декількох складових, виробничий метод амортизації;
 • Надходження ОЗ безоплатно; як внесок в статутний фонд;
 • Нарахування амортизації, зміна способу нарахування аморизації, строку корисного використання, ліквідаційної вартості, податкового призначення;
 • Тимчасове припинення нарахування амортизації, модернізація, ремонт, орендовані ОЗ;
 • Порядок проведення переміщення, переоцінки, інвентаризації ОЗ;
 • Порядок проведення продажу, безоплатної передачі, списання;
 • Створення НА, заповнення довідника “Нематеріальні активи”, введення в експлуатацію, нарахування амортизації, інвентаризація, списання;
 • Звітність по ОЗ, НА;
 • Порядок передачі в експлуатацію малоцінних активів, переміщення, списання;
 • Введення початкових залишків по ОЗ, НА, МА.
Модуль 5

Облік операцій з учасниками

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Порядок відображення формування та внесення статутного капіталу грошовими коштами, запасами, основними засобами. Введення початкових залишків;
 • Порядок відображення формування статутного капіталу у валюті, курсові різниці;
 • Нарахування та виплата дивідендів.
Модуль 6

Облік операцій з покупцями та постачальниками

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Заповнення довідників “Контрагенти”, “Договір”;
 • Порядок проведення операції з покупцями (реалізація товарів, повернення, знижки, ТТН);
 • Облік зворотної тари;
 • Порядок проведення адміністративних, збутових, інших операційних витрат;
 • Порядок списання витрат майбутніх періодів (періодичні видання, авансована оренда, страхові поліси), внесення залишків по 39 рах.;
 • Введення початкових залишків по контрагентах;
 • Порядок проведення звірки з контрагентами та інвентаризації розрахунків з контрагентами;
 • Формування резерву сумнівних боргів, списання дебіторської заборгованост;
 • Аналіз продаж, закупок. Відомості по розрахунках з контрагентами. Класифікація покупців.
Модуль 7

Облік ПДВ

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Налаштування обліку ПДВ в програмі, особливості довідників “Схеми податкового обліку”, “Податкове призначення”, ставки ПДВ;
 • Облік податкового зобов’язання (порядок використання субрах. 6431, 6432);
 • Способи складання податкових накладних;
 • Заповнення податкових накладних на часткові оплати;
 • Облік податкового зобов’язання на оплату бюджетними коштами;
 • Порядок проведення розрахунків коригування (виправлення помилки, повернення, зміна ціни, кількості, код УКТ ЗЕД);
 • ПН на суму перевищення бази над ціною поставки;
 • Зведена ПН на безперервний та ритмічний характер;
 • ПН на негосподарське використання, при зміні податкового призначення запасів, ОЗ;
 • Облік податкового кредиту (порядок використання субрах. 6441, 6442);
 • Проведення вхідних податкових накладних, РК;
 • Касовий метод і ПК;
 • Особливості обліку ПДВ-пільг, виписка ПН;
 • Пропорційний розподіл ПДВ, річний перерахунок;
 • Складний облік ПДВ;
 • Заповнення декларації з ПДВ, Перевірка даних декларації з Електронним кабінетом;
 • Проведення операцій по 315 рахунку (перерахування та списання коштів з електронного рахунку).
Модуль 8

Облік валютних операцій

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Налаштування обліку в іноземній валюті. Заповнення довідників “Валюти”, завантаження курсів валют;
 • Купівля валюти (створення заявки на купівлю/продаж валюти та купівля/продаж валюти). Порядок проведення оплати постачальнику – нерезиденту;
 • Порядок проведення надходження товарів від нерезидента;
 • Відображення супутніх витрат, які формують собівартість товару (доставка, митне оформлення), проведення ВМД при імпорті (ПДВ та мито). Імпортний ПДВ в декларації;
 • Продаж валюти (створення заявки на купівлю/продаж валюти та купівля/продаж валюти). Порядок проведення оплати від покупця-нерезидента;
 • Порядок проведення реалізації (експорт) нерезиденту;
 • Порядок проведення податкових накладних на експорт. Відображення експортних операцій в декларації ПДВ;
 • Порядок проведення послуг митного брокера при експорті;
 • Облік ПДВ при придбанні послуг (робіт) у нерезидента, відображення в декларації ПДВ;
 • Розрахунок курсових різниць при розрахунках з покупцями та постачальниками;
 • Розрахунок курсових різниць при переоцінці рахунку;
 • Закриття доходів та витрат при операціях з валютою.
Відповіді на питання

Сесія “Питання-Відповідь” по Модулям 1-6

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Відповіді на питання по Модулям 1-6 Курсу

Модуль 9

Зарплата і кадри

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Налаштування обліку зарплати. Заповнення виробничого календаря, графіків роботи;
 • Заповнення довідників “Фізичні особи”, “Співробітники”, “Посади”;
 • Штатний розклад, внесення змін до штатного розкладу;
 • Заповнення способів відображення зарплати в регламентованому обліку;
 • Налаштування зарплати на 15 рахунок;
 • Порядок прийому на роботу на основне місце праці (повний/неповний робочий час);
 • Порядок прийому на роботу зовнішнього сумісника, внутрішнього сумісника, особи з інвалідністю;
 • Порядок проведення переведення працівника;
 • Порядок проведення звільнення з роботи, заповнення довідника “Підстави для звільнення”;
 • Заповнення параметрів платіжних документів по податках;
 • Порядок нарахування авансу працівникам за фактично відпрацьований час та фіксованою сумою;
 • Проведення виплати авансу через банк та через касу. Внесення даних про банківські картки;
 • Порядок нарахування зарплати за другу половину місяця;
 • Проведення виплати зарплати за другу половину місяця через банк та через касу;
 • Коригувати суму до виплати із зарплати, податків і внесків;
 • Табель обліку робочого часу;
 • Порядок збільшення посадового окладу, зміна базового місяця для індексації;
 • Індексація сумісника;
 • Проведення/скасування заяви на застосування податкової соціальної пільги. ПСП на дітей;
 • Резерв відпусток. Порядок нарахування відпустки (щорічної, додаткової, без зарплати). Виплата відпускних;
 • Нарахування доплати до мінімальної зарплати, за роботу у вечірній і нічний час.
Модуль 10

Облік операцій з підзвітними особами

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Порядок видачі коштів під звіт з каси, на картку, на корпоративну картку, в іноземній валюті;
 • Порядок оформлення авансового звіту. Повернення надлишково виданих під звіт сум;
 • Порядок оформлення авансового звіту з оплатою через підзвітну особу, погашення заборгованості перед підзвітною особою;
 • Порядок проведення авансового звіту по витратах у відрядженні (добові, проживання, інші витрати.
Модуль 11

Облік виробництва, собівартості товарів та послуг

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Налаштування параметрів обліку виробництва;
 • Заповнення методів розподілу загальновиробничих витрат;
 • Заповнення довідників “Специфікації”, “Номенклатурні групи”;
 • Встановлення планових цін;
 • Передача матеріалів у виробництво та надходження готової продукції на склад;
 • Реалізація готової продукції;
 • Порядок проведення витрат, пов’язаних з виробництвом готової продукції (оренда, комунальні послуги, зарплата, амортизація);
 • Визначення собівартості випущеної продукції. Розподіл загальновиробничих витрат;
 • Аналіз 91, 23, 26 рахунків. Використання довідки-розрахунка;
 • Порядок проведення надання послуг (виконання робіт) з використанням документів реалізація та надання виробничих послуг;
 • Визначення собівартості робіт, послуг. Розподіл загальновиробничих витрат. Аналіз 91, 23, 26 рахунків. Використання довідки-розрахунка;
 • Особливості обліку виконання будівельних робіт, позаказне виробництво;
 • Особливості обліку надання послуг, що передбачають нарахування місячної абонплати (інтернет, зв’язок, охорона, домофони, бухгалтерські, юридичні послуги);
 • Особливості обліку надання ІТ-послуг;
 • Особливості обліку надання послуг оренди, коворкінг. Інвентаризація НЗВ;
 • Заповнення показників при нормальній потужності
Модуль 12

Облік операцій з давальницькою сировиною

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Облік давальницьких операцій у переробника (виконавця), визначення собівартості;
 • Облік давальницьких операцій у замовника. Проведення витрат з переробки;
 • Визначення собівартості.
Модуль 13

Облік комісійної торгівлі, агентська діяльність

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Порядок проведення операцій у комітента (передача товару комісіонеру, звіт комісіонерів про продажі, виплата винагороди, повернення товарів);
 • Порядок проведення операцій у комісіонера (надходження товарів від комітента, продаж комісійних товарів, звіт комітенту про продажі, комісійна винагорода);
 • Порядок проведення посередницьких операцій у агента та принципала.
Модуль 14

Облік роздрібної торгівлі

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Налаштування параметрів обліку для роздрібної торгівлі. Облік каси по відокремлених підрозділах;
 • Облік товарів за вартість придбання в АТТ та НТТ;
 • Облік товарів по продажній вартості в АТТ та НТТ. Порядок розрахунку торгівельної націнки, механізм встановлення цін та переоцінка товарів;
 • Повернення товарів;
 • Розрахунок платіжними картками;
 • Порядок формування податкових накладних в роздробі;
 • Акцизний податок при роздрібних продажах.
Модуль 15

Бухгалтерські та управлінські звіти

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Загальна характеристика та налаштування стандартних звітів;
 • Механізм розшифровки даних стандартних звітів: ОСВ, ОСВ по рахунку, Аналіз рахунку, Картка рахунку, Обороти по рахунку, Аналіз субконто, Картка субконто;
 • Обороти між субконто, Зведені проводки, Звіт по проводках, Шахова відомість;
 • Головна книга;
 • Універсальний звіт;
 • Регламентовані звіти;
 • Монітор керівника;
 • Управлінські звіти.
Модуль 16

Закриття місяця

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Експрес перевірка бухобліку;
 • Порядок завершаючих операцій по закриттю місяця;
 • Визначення фінансових результатів. Нарахування податку на прибуток;
 • Заповнення фінансової звітністі. Заповнення декларації з податку на прибуток.
“Відповіді на питання”

Сесія “Питання-Відповідь” по Модулям 7-16

Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
ДетальнішеПриховати
Світлана Шанайда
Спікер Світлана Шанайда
 • Відповіді на питання по Курсу.

БОНУСНІ МАТЕРІАЛИ для щоденного використання в роботі
Цінність подарованих бонусів

110 USD
12 PDF-інструкцій
12 PDF-інструкцій

Інструкції по управлінських звітах 1С УТП, по налаштуванню виробництва, по купівлі-продажу валюти та багатьом іншим важливим процесам

6 PDF-схем видів діяльності в 1С 8 УТП
6 PDF-схем видів діяльності в 1С 8 УТП

Схеми проведення різних видів діяльності в 1С УТП: виробництво, давальницьке виробництво, агентські/комісійні операції, тощо

3 Обробки в 1С 8 УТП
3 Обробки в 1С 8 УТП

Обробки допоможуть Вам швидко визначати валовий прибуток в бухобліку, завантажувати податкові накладні та номенклатуру з файлу Ексель

6 Відеоінструкцій по роботі з 1С 8 УТП
6 Відеоінструкцій по роботі з 1С 8 УТП

Відеоінструкція по груповому перепроведенні документів, груповій обробці табличних частин документів, тощо

Розрахунковий файл Excel
Розрахунковий файл Excel

За допомогою цього файлу Ви зможете перевірити правильність розрахунку курсових різниць в 1С 8 УТП

Оберіть Ваш пакет участі
Пакет “Базовий”
4750 грн.
 • Доступ до всіх 16 модулів Курсу на 2 міс.
 • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в Особистому кабінеті на 2 міс.
 • Безкоштовна навчальна версія 1С Бухгалтерія для України 2.0
 • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
 • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
 • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами
 • Доступ до всіх 16 модулів Курсу на 2 міс.
 • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в Особистому кабінеті на 2 міс.
 • Безкоштовна навчальна версія 1С Бухгалтерія для України 2.0
 • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
 • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
 • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами
Пакет “Стандарт”
6580 грн.
 • Доступ до всіх 16 модулів Курсу, на 2 міс.
 • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в Особистому кабінеті на 2 міс.
 •  
 • Безкоштовна навчальна версія 1С Бухгалтерія для України 2.0
 • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
 • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
 • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами 

Додатково

 • Доступ до 3-х додаткових сесій “Питання-відповідь” зі Світланою Шанайдою, для розбору Ваших питань
 • Підсумковий екзамен і отримання Сертифікату про проходження Курсу
 • Доступ до всіх 16 модулів Курсу, на 2 міс.
 • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в Особистому кабінеті на 2 міс.
 •  
 • Безкоштовна навчальна версія 1С Бухгалтерія для України 2.0
 • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
 • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
 • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами 

Додатково

 • Доступ до 3-х додаткових сесій “Питання-відповідь” зі Світланою Шанайдою, для розбору Ваших питань
 • Підсумковий екзамен і отримання Сертифікату про проходження Курсу
2 Курса (1С 2.0 + 1С УТП)
“Базовий” – 9560 грн.

Пакет “БАЗОВИЙ”

1 Доступ до пакету “Базовий” з курсу 1С 2.0
                      +
1 Доступ до пакету “Базовий” з курсу 1С УТП

Пакет “БАЗОВИЙ”

1 Доступ до пакету “Базовий” з курсу 1С 2.0
                      +
1 Доступ до пакету “Базовий” з курсу 1С УТП

>10000
Нам можна довіряти

Наше платне навчання вже пройшло >10000 бухгалтерів

100% повернення коштів

Якщо протягом перших 14 днів Ви зрозумієте, що курс Вам не підходить – просто напишіть нам, і Ви отримаєте 100% вартості навчання на Ваш рахунок

ЩО КАЖУТЬ про навчання Ваші колеги

Усі відгуки про навчання у відкритому доступі на офіційних сторінках в Facebook

Спасибо организаторам курса и Светлане лично! Курс построен максимально продуманно, объяснения Светланы понятны и логичны. Отдельное спасибо за возможность доступа к материалам курса после окончания- не было возможности пройти материал в курсовой срок!

“Рекомендую Онлайн-курсу по 1С. Його, насправді, дуже не вистачало. Сьогодні доступно багато ресурсів для ознайомлення та вивчення нововведень і змін в обліку. На цьому курсі пані Світлана вчить і ділиться своїм досвідом широко і щиро, показує різні можливі варіанти проведення оперцій в 1С, наводить і показує зрозумілі приклади. Доносить до нас всі можливі нюанси. І це все стисло і доступно, зрозуміло. Все від налаштувань самої програми до формування звітів. Мені доводилось вивчати програму самотужки. Тому цей курс для мене – знахідка. особливо коли на різних підприємствах різні конфігурації 1С. А зараз ще й нові, в яких без допомоги важко до кінця розібратись. Дуже щиро дякую школі і Світлані Шанайді!!!”

Спасибо огромное, Светлана! Курс очень крутой! Очень все познавательно и актуально! Рекомендую всем, кто начинает “с нуля”, а также тем, кто уже работает с программой.😀