Ліміт каси - 2021

Дата публікації
16 Бер 2021

Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня. Таке визначення міститься у пп. 16 п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 (далі – Положення № 148). І якраз Положення № 148 регулює порядок розрахунку та встановлення ліміту залишку готівки в касі (далі – ліміт каси).

Tобто, ліміт каси – це максимальний залишок готівки на кiнець робочого дня в будь-якому місці, що підпадає під визначення поняття “каса”, а саме – приміщення aбо місце здійснення готівкових pозрахунків, приймання, видачі, зберігання готівки і касових документів (пп. 8 п. 3 Положення № 148).

Ліміт каси в 2021 році

У 2021 році продовжують діяти всі установлені раніше загальні правила щодо ліміту каси (п.п. 15, 16 Положення № 148), а саме:

 • підприємства мають право у позаробочий час тримати у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, які не перевищують ліміту каси, що вони встановили на свій розсуд;
 • готівкову виручку (готівку) понад встановлений ліміт каси підприємства здають до банків для її зарахування на їхні банківські рахунки; суб’єкти господарювання здають готівкову виручку (готівку) для переказу на їх банківські рахунки до операторів поштового зв’язку, національних операторів та небанківських установ.

Банкам, фізособам – підприємцям та релігійним організаціям, які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються (п. 14, п. 51 Положення № 148).

Тобто ФОПи можуть тримати у своїх касах будь-яку суму невизначений строк, бо не зобов’язані встановлювати ліміт каси та здавати готівкову виручку в банк, але можуть це робити за власним бажанням.

Положення № 148 зараз не передбачає мінімального ліміту каси за розміром, тому якщо не встановити ліміт каси на підприємстві, то він буде вважатись рівним нулю й усю готівкову виручку доведеться одразу здавати в установу банку.

Хто встановлює ліміт каси

Ліміт каси та строки здавання готівки до банку встановлюють юрособи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті (п. 14 Положення № 148).

Однак ліміт каси не потрібен підприємствам, що одержують виручку лише в безготівковій формі. Бо навіть якщо вони виплачують зарплату готівкою з каси, то такі готівкові кошти, отримані в банку, зберігаються в касі впродовж 5-и робочих днів і не вважаються понадлімітним залишком.

Відповідно до п. 50 Положення № 148 підприємства з урахуванням особливостей роботи зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси підприємства та його відокремлених підрозділів.

У розрахунку враховують строк здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений договором банківського рахунку та не враховують готівку, внесену через платіжні пристрої, що належать небанківським установам.

Ліміт каси встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Підприємство затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюють і доводять до їх відома відповідним внутрішнім документом підприємства.

Розрахунок ліміту каси 2021

Розрахунок ліміту каси доцільно здійснити у два етапи.

Етап 1. Визначаємо порядок і метод розрахунку ліміту каси.

Керівник підприємства вирішує, на підставі якого показника проводять розрахунок ліміту каси: середньоденного надходження готівки до каси чи середньоденної видачі з каси.

Оскільки Положення № 148 не містить застережень щодо сум надходжень/видачі готівки, які беруть участь у розрахунку ліміту каси, то для розрахунку ліміту каси можна взяти всі суми надходжень/видачі готівки. Тобто, можна враховувати будь-які надходження готівки в касу або будь-яку видачу (включаючи виплату зарплати, дивідендів, видачі на відрядження і госппотреби).

Період для визначення середньоденного надходження готівки до каси (видачі з каси) визначають також на власний розсуд, адже Положення № 148 з цього приводу також не містить спеціальних вказівок. Тобто, періодом для розрахунку ліміту каси мoже бути декілька місяців або декілька днів, відповідно до рішення керівника підприємства.

Етап 2. Встановлюємо ліміт каси.

Відповідно до визначеного порядку розрахунку розраховуємо середньоденний показник: ділимо суму надходження/видачі готівки за певний розрахунковий період на кількість робочих днів впродовж такого періоду. Отримане значення і буде розрахованим лімітом каси.

Ліміт затверджують внутрішнім документом (наказом, розпорядженням) керівника підприємства або уповноваженої ним особи. А розрахунок ліміту каси можна оформити додатком до цього документа.

Для розрахунку ліміту можна розробити свою форму документа або використовувати як зразок бланк розрахунку ліміту каси 2019, який був наведений в додатку 8 до Положення про касові операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (Постанова НБУ № 637).

У розрахунку враховують строки здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування рахунки в банку, окреслені договором між підприємством і установою банку.

Для відокремлених підрозділів підприємства встановлюють окремі ліміти каси, виходячи з показників їхньої діяльності, й доводять їх до відома підрозділів відповідним внутрішнім документом (наказом, розпорядженням).

Підприємство може для кожного відокремленого підрозділу видати окремий документ або в одному документі встановити ліміт каси для кожного підрозділу.

Ліміт каси для новоствореного підприємства

Новостворене підприємство, що розпочинає свою діяльність і планує здійснювати готівкові розрахунки, на перші три місяці роботи встановлює ліміт готівки в касі за прогнозними розрахунками (п. 50 Положення № 148). Встановлений прогнозний ліміт каси застосовують із дня першого готівкового розрахунку і переглядають упродовж двох тижнів після спливу перших трьох місяців роботи підприємства за фактичними показниками діяльності. Тобто, для нового розрахунку слід брати фактичні суми отриманої/виданої готівки. Якщо ж не встановити своєчасно новий ліміт, то він буде вважатись рівним нулю.

Аналогічно може діяти підприємство, що відкриває новий відокремлений підрозділ, який буде здійснювати операції з готівкою.

Ліміт каси для підприємства, що здійснювало лише безготівкові розрахунки

Як передбачає п. 50 Положення № 148, підприємства, діяльність яких була пов’язана винятково із безготівковими розрахунками і які розпочинають діяльність, що передбачає готівкові розрахунки, на перші три місяці роботи встановлюють ліміт каси за прогнозними розрахунками. Прогнозний ліміт готівки в касі застосовують із дня першого готівкового розрахунку та переглядають упродовж двох тижнів після спливу перших трьох місяців роботи з готівкою за фактичними показниками діяльності.

Під час перегляду ліміту каси використовують дані про фактичні суми отриманої/виданої готівки. А якщо не встановити своєчасно новий ліміт, то він буде визнаний рівним нулю.

Ліміт каси для підприємства, розташованого у населеному пункті, де немає банків

Згідно з п. 48 Положення № 148 підприємства, які розташовані у населених пунктах, де немає банків, строки здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках за погодженням з банком встановлюють не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів.

Відповідно до п. 50 Положення № 148, такі підприємства можуть визначати ліміт каси у п’ятикратному розмірі середньоденних надходжень готівки або її середньоденної видачі з каси (див. також лист НБУ від 14.08.2019 р. № 50-0006/42074).

Перевищили суму ліміту каси: яка відповідальність?

Згідно з п. 56 Положення № 148 керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання його вимог щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, зазначених у розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Крім цього, п. 47 Положення № 148 визначає, що керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою, а особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

Однак після втрати чинності з 23.06.2019 р. Указу Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95, який передбачав штрафні санкції за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день, ніяких інших прямих санкцій за понадлімітні залишки готівки в касі законодавство не містить. Однак є непрямі.

Зокрема, ст. 164-4 КпАП встановлено:

 • здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, тягне за собою накладення штрафу на осіб, відповідальних за здавання виторгу, від 17 до 88 НМДГ (від 289 до 1496 грн);
 • ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення тягнуть за собою накладення штрафу від 43 до 175 НМДГ (від 731 до 2975 грн).

Крім цього, до підприємця або посадових осіб підприємства (керівника та головного бухгалтера) можуть бути застосовані адміністративні штрафи згідно зі ст. 163-15 КпАП:

 • за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) – штраф вiд 100 до 200 НМДГ (вiд 1700 до 3400 грн);
 • за повторне порушення, здійснене протягом року (якщо особу впродовж року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення) – штраф від 500 дo 1000 нмдг (від 8500 дo 17000 грн).
Часті питання
Коли переглядати ліміт каси?
Норми п. 55 Положення № 148 окреслює два випадки, коли підприємство може переглянути встановлений ліміт каси, а саме:
• у зв’язку зі змінами законодавства України;
• за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).
В обох випадках документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) підприємства, затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, додають до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку підприємства
Якщо не встановили ліміту каси?
Якщо ліміт каси не встановили, то його вважають нульовим і усю готівкову виручку слід здавати в банк, не тримаючи в касі. Інакше усю готівку, що перебуває в касі на кінець робочого дня і, яку підприємство не здало до банку, визнають понадлімітною (п. 53 Положення № 148)
Яка готівка не вважається понадлімітною?
Згідно з п. 54 Положення № 148 готівка не вважається понадлімітною в день її надходження:
• якщо вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до банку не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання до банку і одночасного отримання її з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю установи/підприємства;
• якщо вона надійшла до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до банку наступного робочого дня банку та підприємства або видана для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного робочого дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства
Яку готівку можна зберігати в касі понад ліміт?
У певних випадках у касі підприємства можна зберігати готівку понад встановлений ліміт (п. 18 Положення № 148):
• готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), можна зберігати понад встановлений ліміт каси впродовж 5-и робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;
• готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів можна зберігатися в касах таких підприємств понад установлений ліміт каси впродовж 10-ти робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;
• готівку з виручки для виплат, що належать до фонду оплати праці можна зберігати понад встановлений ліміт каси впродовж 3-х робочих днів із дня настання строків цих виплат у сумі, яку зазначено у переданих до каси відомостях на виплату грошей
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Статті по темі
   15 Лютого 2022

   Звітність з ПРРО – 2022

   Автор статьи Олена Зиновій
   05 Березня 2021

   Як заповнити графу «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» р. 3 заяви за ф. № 1-РРО

   Автор статьи Олександр Голубовський
   02 Листопада 2020

   Готівкові обмеження: на які операції не поширюються?

   Автор статьи Зоряна Куриляк
   30 Грудня 2021

   РРО/ПРРО для ФОП: про важливе

   12 Березня 2021

   Кому з ФОПів треба застосовувати РРО з 1 січня 2021 року

   Автор статьи Зоряна Куриляк
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська