Матеріальна допомога працівникам та членам їх сімей у 2022 році

Дата публікації
31 Бер 2022

У мирний час надання суб’єктами господарювання (далі – СГ) матеріальної допомоги на прохання працівника за його письмовою заявою було в більшості випадків  спрямовано на оздоровлення, навчання, весілля тощо. Хоча приводом бували й сумні події, як-то поховання, стихійні лиха. Воєнний стан у 2022 році суттєво змінив вектор матеріальної допомоги, але укріпив намагання СГ (юросіб та ФОП) підтримати, іноді за будь-яку ціну, своїх працівників і членів їх сімей в вирішенні насущних життєвих питань.

Матеріальна допомога: соціально-побутова площина

Основні принципи надання матеріальної допомоги та особливості її оподаткування ми розглядали в статті «Виплата матеріальної допомоги: що потрібно знати». Зокрема, акцентували, що на законодавчому рівні відсутній термін «матеріальна допомога». Втім, виплата матеріальної допомоги на думку податківців є однією зі соціально-побутових пільг, передбачених  ст. 91 Кодексу Законів про працю України (далі – КЗпП). Нагадаємо, що згідно цієї норми підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Знов-таки, КЗпП не розшифровує поняття «соціально-побутові пільги». Рівночасно, в різних окремих статтях КЗпП знаходимо норми, які стосуються використання коштів на:

 • розвиток культурно-масової і спортивної роботи за участю молоді (ст. 200);
 • соціальні і культурні заходи та житлове будівництво (ст. 248).

А в ст. 250 КЗпП мовиться про відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Зауважимо, що ст. 13 КЗпП прямо передбачає включення в колективні договори умов про житлово-побутове, культурне, медичне обслуговування працівників, організацію оздоровлення і відпочинку працівників. А ч. 3 ст. 13 КЗпП України і ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII чітко зазначено, що в колективному договорі можна передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. До речі, в разі поворотного прийняття на роботу працівників умови відновлення соціально-побутових пільг, які вони раніше мали теж визначаються колективним договором (ст. 421 КЗпП).

Тож соціально-побутові пільги – це узагальнююче поняття щодо пільг, зокрема, культурного, освітнього,  медичного, оздоровчого, спортивного, побутового, житлового характеру.

Соціально-побутові пільги в колективному договорі: що враховувати

Корисні поради щодо включення таких пільг до колективного договору можна знайти в Методичних рекомендаціях первинним профспілковим організаціям для врахування при проведенні переговорів із роботодавцями під час укладання колективних договорів (далі – Методрекомендації). Зокрема, це стосується питань надання матеріальної допомоги при встановленні додаткових в порівнянні із чинним законодавством України пільг та гарантій соціального захисту працівників. Так, Методрекомендації радять розробити з цих питань конкретні положення колективного договору. При цьому слід врахувати норми Податкового Кодексу України (далі – ПКУ)  про оподаткування нецільової матеріальної допомоги, яка видається за рахунок підприємства. І ще Методрекомендації наголошують, що при розробці положень про матеріальну підтримку треба врахувати працівників, які мають особливий статус (ветеранів війни, афганців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО, інших).

Зокрема, абз. 1 пп. 170.7.3 ПКУ передбачено, що не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається, зокрема, резидентами – юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року. Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню на підставі пп. 164.2.20 ПКУ у джерела виплати за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ.

Отже в умовах воєнного стану в 2022 році нецільову благодійну матеріальну допомогу оподатковують на загальних підставах:

 • без сплати ПДФО та військового збору – в розмірі 3470 грн;
 • зі сплатою ПДФО та військового збору – з суми перевищення.

Одноразова матеріальна допомога

Роботодавець з метою підтримання працівників може надавати неоподатковувану разову нецільову благодійну матеріальну допомогу у розмірі 3470 грн (пп. «б» пп. 170.7.3 ПКУ). На цю виплату ЄСВ не нараховують, позаяк таку допомогу містить Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 (п.14 розд. І).

Суму благодійну допомогу, яка перевищує 3470 грн оподатковують ПДФО (18%) і військовим збором (1,5%).

Зверніть увагу, що головною умовою невизнання нецільової благодійної матеріальної допомоги фондом оплати праці є її разова виплата не всім, а окремим працівникам (пп. 3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстату України  від 13.01.2004 р. № 5).

Повторимо, що рішення про надання нецільової благодійної матеріальної допомоги і її фактичний розмір визначає керівник підприємства, який приймає рішення видати таку допомогу. Працівник повинен написати у заяві прохання надати саме нецільову благодійну матеріальну допомогу та вказати фактичні обставини, що спричиняють необхідність виплати. До речі, в окремих судових рішеннях таку виплату суд не розцінюють як складову оподатковуваної ПДФО і військовим збором заробітної плати за умови, що:

 • працівник подає заяву про надання;
 • в заяві зазначені поважні обставини, скажімо, погіршення матеріальним становища через війну в Україні.

Докладніше про виплату, облік та оподаткування нецільової допомоги ми розповідали в статті «Нецільова благодійна матеріальна допомога».

Зверніть увагу, що відповідно до пп. «в» пп. 170.7.2 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Про нюанси надання грошової благодійної допомоги ми говорили в статті «Грошова допомога армії, кошти на благодійність: документальне оформлення, облік».

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Отже матеріальна допомога, яку надають СГ своїм працівникам, зазвичай пов’язана з фінансовим вирішенням соціально-побутових питань. До речі, в законодавчому полі теж немає офіційного пояснення цього терміну й, власне, переліку таких питань. Хоча матеріальна допомога певним категоріям працівників для вирішення соціально-побутових питань за певними напрямками є обов’язковою.

Наприклад, матеріальну допомогу на оздоровлення гарантовано виплачують:

посадовим особам органів місцевого самоврядування (ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493, далі – Закон № 2493). При цьому Законом № 2493 обов’язковість виплат на оздоровлення передбачена для посадовців, а для для інших категорій робітників місцевого самоврядування ці виплати не є обов’язковими. Розмір такої допомоги дорівнює  середньомісячному заробітку, а рішення щодо виплати оздоровчих приймає керівник за достатності фонду оплати праці;

педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-19/ВР);

робітникам бюджетних закладів та установ освіти, не віднесених до педагогічних та науково-педагогічних (пп. 5 п. 4 наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р.  № 557);

 медичним та фармацевтичним працівникам (абз. 3 п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р.  № 524) тощо.

Так, у  листі Мінсоцполітики України від 07.07.2017 р. № 1819/0/101-17/28 зазначено, що під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення, яка є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік. Подібні роз’яснення з цього питання містять листи Мінсоцполітики України від 23.12.2016 р. № 1791/0/101-16/281 та від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17.

Загалом точного переліку соціально-побутових питань не існує. Наприклад, немає його у Порядку в надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженому постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500. Тут  позначено, що цю допомогу можуть надавати один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви  держслужбовця. Себто у більшості випадків матеріальна допомоги для вирішення соціально-побутових питань – це необов’язкова виплата. Рішення про надання матеріальної допомоги держслужбовцям ухвалює керівник державної служби в державному органі в межах затвердженого фонду оплати праці. За недостатності коштів допомогу не виплачують.

У листі від 21.07.2015 р. № 409/13/116-15 Мінсоцполітики України рекомендує у відповідному Положенні (наприклад, про оплату праці) визначати:

 • умови виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань; обставини, за яких вона виплачується;
 • коло осіб, якими вона може бути виплачена першочергово.

Зазначену матеріальну допомогу виплачують за заявою працівника, наприклад, у разі скрутного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою тощо.

Рішення про надання такої матеріальної допомоги  ухвалює керівник  відповідного органу з огляду на обставини, викладені в заяві працівника і за наявності коштів на це.

Часті запитання
Підприємство виплачує одноразову допомогу працівнику (членам його сім’ї) при переїзді в іншу місцевість у зв’язку зі зміною місця роботи. Чи оподатковують ПДФО таку допомогу?
Така одноразова допомога включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівника (членів його сім’ї) згідно з пп. 164.2.20 ПКУ як інший дохід та оподатковується ПДФО на загальних підставах.
Нагадаємо також, що відповідно до пп. «г» п. 1 постанови КМУ «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 02.03.1998 р. № 255 працівникам у зв’язку з переведенням їх на іншу роботу, якщо це пов’язано з переїздом в іншу місцевість (в інший населений пункт), виплачується одноразова допомога самому працівникові – в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи і кожному члену сім’ї, який переїжджає, – в розмірі 25% одноразової допомоги самого працівника.
До членів сім’ї працівника, на яких виплачується компенсація, належать чоловік, дружина, а також діти і батьки подружжя, які перебувають на їх утриманні і проживають разом з ними.
Чи може підприємство виплатити матеріальну допомогу родині працівника, який перебуває в територіальній обороні?
Звертаємо увагу на пп. «в» пп. 165.1.54 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу платника податку сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на користь, зокрема:

працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

Підприємство, безумовно, може виплатити таку допомогу. Рівночасно для неоподаткування цих виплат важливе офіційне визначення районів проведення бойових дій та територій населених пунктів проведення бойових дій.
Зауважимо, що відповідно до пп. 69.14 та 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації має визначити КМУ. Щоправда, ці норми стосуються особливостей внесення плати за землю та сплати загального мінімального податкового зобов’язання за земельні ділянки.

Тож сподіваємося на роз’яснення відповідних органів щодо практичного застосування пп. «в» пп. 165.1.54 ПКУ.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська