Мобілізація транспортних засобів підприємств-2022

Дата публікації
19 Кві 2022

Воєнний стан  потребує мобілізації фінансових і людських сил. Транспортні засоби – один з важливих елементів забезпечення армії в мирний час, а тим паче, на війні. Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022  поручено  Генеральному штабу Збройних Сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Далі – про те, як підприємства мають виконати військово-транспортний обов’язок.

Автомобілі для армії

Військово-транспортний обов’язок (далі – ВТО) поширюється на всі органи влади, а також всі підприємства, установи й організації та громадян-автовласників (ст. 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 21.10.1993 р. № 3543-XII (далі – Закон № 3543). Це правило продублювано у Положенні про військово-транспортний обов’язок, затверджений постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 (далі –  Положення про ВТО). Щоправда, у Положенні про ВТО, яке не поширюється на дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, представництва іноземних та міжнародних організацій, іноземців та осіб без громадянства уточнено:

 • від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи та організації у зв’язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань за наявності укладеного з Міноборони договору на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань;
 • від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися також підприємства, установи та організації, у яких є висока суспільна потреба, та банки державного сектору. При цьому перелік підприємств, установ та організацій, у яких є висока суспільна потреба, затверджується КМУ.

Виконання мобілізаційного обов’язку залежить від правового режиму в державі. Скажімо, особливий період – це період функціонування економіки, органів влади, Збройних сил України, підприємств, установі організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Він настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (ст. 1 Закону № 3543).

В особливий період ВТО виконується шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань.

Під час особливого періоду автомобілі громадян не чіпають. Цей автотранспорт можуть мобілізувати в разі введення правового режиму воєнного стану (п. 10 Положення про ВТО).

Що має знати керівник підприємства

Положення про ВТО не встановлює якийсь обмежувальний перелік типів транспортних засобів. До того ж всі обов’язки щодо забезпечення мобілізації Положення про ВТО покладає не на юридичних осіб, а безпосередньо на керівників підприємств, установ та організацій. Тож саме керівники будуть нести відповідальність за порушення вимог Положення про ВТО (що саме загрожує порушникам, розповімо наприкінці публікації). По-перше,керівники підприємств повинні разом із представниками військкоматів та військових формувань відібрати транспортні засобий техніку за типами й марками, технічним станом відповідно до наданих зведених або часткових нарядів. Це будуть авто, які в разі потреби підлягатимуть мобілізації. По-друге,  техніку слід підтримувати у справному стані. Вона повинна бути постійно напоготові до передачі до військової частини. Передавати в армію потрібно укомплектований автомобіль.

Що саме має бути в комплекті, визначено в додатку 2 до Положення про ВТО. Сюди входять як лампи до фар, паси до генератора (вентилятора) та свічки запалювання, такі лопати, сокири та каністри для води, бензину та масла. Подбати про оснащення автотранспорту цим знаряддям радимо вже зараз.

По-третє, керівники підприємств повинні вічі на рік подавати військкоматам інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці.  

Це слід робити за формою, установленою в додатку 1 до Положення про ВТО. Строк  подання таких відомостей – до 20 червня та до 20 грудня кожного року (п. 15 Положення про ВТО).

По-четверте,керівники підприємств, техніка яких запланована до мобілізації, повинні протягом 7 днів повідомити до військкомату про (п. 16 Положення про ВТО):

 • зміну найменування підприємства, установи та організації або форми власності;
 • відправку транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час;
 • передачу права власності на транспортні засоби й техніку іншим юридичним особам або громадянам;
 • передачу авто в довгострокову оренду(лізинг);
 • передачу техніки в заставу.

Оскільки форму такого повідомлення Положення про ВТО не встановлює, слід надіслати до військкомату довільно складений лист. При реорганізації (злитті, приєднанні,поділу, перетворенні), ліквідації або банкрутстві підприємства, транспорт якого призначено для задоволення потреб військових формувань на особливий період, звертатися до військкомату не потрібно. Це зробить місцева держадміністрація (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради) (п. 17 Положення про ВТО).

По-п’яте,підприємства та організації повинні допускати представників військкоматів на перевірку (п. 18 Положення про ВТО).

Транспорт для армії під час війни

У ч.ч. 1-2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 12.05.2012 р. № 4765-VI (далі – Закон № 4765) визначено:

 • примусове відчуження майна –  позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;
 • вилучення майна –  позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Отже примусове відчуження майна –  це дія щодо приватного та комунального майна з можливою подальшою компенсацією його вартості або без такої (п.п. 1-2 ст.3 Закону № 4765), а вилучення стосується державного майна та не передбачає будь-якого відшкодування вартості такого майна (ч. 3 ст. 3 Закону № 4765).

Право на відшкодування вартості майна у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного стану мають юрособи комунальної і приватної форми власності та фізособи, у яких транспортні засоби для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, і відповідно їх правонаступники та спадкоємці (ч. 1 ст. 9 Закону № 4765).

Також можлива добровільна передача транспорту на військові потреби, яка відбувається на основі рішення власника майна.

Хто приймає рішення щодо вилучення чи відчуження майна

Рішення про вилучення та відчуження майна, згідно зі ст. 4 Закону № 4765 приймаються військовим командуванням та погоджуються відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження із зазначеними органами.

Згідно зі ст. 8 Закону № 4765 оцінку майна, яке підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності – органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.

Відповідно до ч. 1  ст. 7 Закону № 4765 про факт примусового відчуження або вилучення майна складається акт. Бланк акту виготовляється за єдиним зразком, затвердженим постановою КМУ «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 31.10.2012 р. № 998 (далі – Постанова № 998).

Як отримати компенсацію за відчужений автотранспорт

Порядок отримання компенсації за відчужене майно визначено Постановою № 998, відповідно до якого «Заяву про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене майно» та документи, що до неї додаються мають відповідати певним вимогам.

Заява приймається, обліковується і розглядається за місцем відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану військовим комісаріатом протягом 10 робочих днів з дня її подання. У разі виникнення потреби в перевірці викладених у заяві фактів та з’ясуванні додаткових обставин заява розглядається протягом одного місяця.

У заяві зазначаються такі відомості про заявника:

 • повне найменування (для юросіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізосіб);
 • місцезнаходження (для юросіб) або місце проживання чи перебування (для фізосіб);
 • ідентифікаційний код (для юросіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • реквізити банківського рахунка.

До заяви додаються акт про примусове відчуження майна та висновок про вартість такого майна. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів формується висновок, у якому зазначаються:

 • дата його видачі, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала;
 • дата прийняття і номер акта, на підставі якого здійснено примусове відчуження майна;
 • найменування майна, що примусово відчужене;
 • розмір компенсації, що підлягає виплаті;
 • відомості про заявника;
 • інші дані.

Підписує висновок уповноважена посадова особа: із зазначенням прізвища та ініціалів. Ця ж особа скріплює підпис печаткою. Висновок оформляють у трьох примірниках:

 • перший передають заявникові;
 • другий — територіальному органу Казначейства;
 • третій зберігається за місцем його оформлення.

Виплачують повну компенсацію органи, які прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо (ст. 12 Закону № 4765).

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська