Нецільова благодійна матеріальна допомога

Дата публікації
23 Лип 2021

Благодійна допомога за своєю суттю є добровільним направленням юридичною або фізичною особою певних ресурсів (грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, результатів виконаних робіт, наданих послуг) іншим особам. З позиції Закону України «Про благодійну діяльність і благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI (далі – Закон № 5073) благодійна допомога має цільовий характер.

Нагадаємо, що одним із видів благодійної допомоги відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону № 5073 є благодійне пожертвування – безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність одержувачів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності. Себто така допомога відрізняється від звичайного безоплатного надання грошей, іншого майна тощо їх отримувачам. ПКУ для цілей оподаткування поділяє благодійну допомогу на цільову і нецільову. При цьому цільова благодійна допомога надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважають допомогу, яку надають без встановлення таких умов або напрямів (пп. 170.7.1 ПКУ). ПКУ також розрізняє безоплатну передачу товарів (робіт, послуг) (пп. 14.1.13 ПКУ) та безповоротну фінансову допомогу у вигляді переданих коштів (пп. 14.1.257 ПКУ).

Далі розглянемо порядок обліку, оподаткування і та відображення у звітності операцій з надання нецільової благодійної матеріальної допомоги.

Бухоблік надання нецільової благодійної допомоги

Суми допомоги грошовими коштами, вартість переданих товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ), вартість безоплатно виконаних робіт (наданих послуг) підприємство, яке надає таку допомогу відображає у складі витрат поточного періоду (п. 6, п. 7 НП(С)БО 16 «Витрати»). Зазвичай, ці витрати обліковують на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

При передачі необоротних активів (далі – ОЗ та/або МНМА) на витрати відносять залишкову вартість цих активів, а відображають її на субрахунку 976 «Списання необоротних активів». Хоча підприємства, які не займаються професійною благодійністю можуть задіяти також у цьому випадку й субрахунок 977 «Інші витрати діяльності». Суму накопиченого зносу за переданими ОЗ та/або МНМА списують на дебет рахунку 13 «Знос(амортизація) необоротних активів». Приклад обліку нецільової благодійної допомоги див. у таблиці.

Таблиця

 

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Перераховано допомогу у вигляді коштів

377

311

10000

2

Віднесено на витрати суму допомоги

949

377

10000

3

Списано залишкову вартість ОЗ*

976

104

16000

4

Списано знос ОЗ

13

104

9000

5

Нараховано ПДВ на залишкову вартість ОЗ (16000 грн × 20%)

949

641

3200

Оподаткування нецільової матеріальної допомоги

Податок на прибуток. Якщо підприємство – надавач коригує фінрезультат до оподаткування на різниці з розд. ІІІ ПКУ (обов’язково чи добровільно), то надання нецільової благодійної допомоги може призвести до коригування:

 • згідно з пп. 140.5.9 ПКУ. Себто підприємство має збільшити фінрезультат на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року організаціям, внесеним до реєстру неприбуткових організацій на дату такого перерахування в розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Якщо мовиться про організації, зазначені у п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, то коригування за пп. 140.5.9 ПКУ не проводять;
 • згідно з пп. 140.5.10 ПКУ, за яким підприємство збільшує фінрезультат на повну суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб – платників ПДФО), та платникам податку на прибуток за ставкою 0%;
 • згідно з п.п. 138.1, 138.2 ПКУ. Якщо підприємство передає ОЗ, які відповідають визначенню з пп. 14.1.138 ПКУ воно має збільшити фінрезультат на суму залишкової вартості переданого об’єкта, розрахованої за правилами НП(С)БО чи МСФЗ і зменшити фінрезультат на суму залишкової вартості, визначеної за правилами ПКУ. Це обумовлено тим, що вищезгадані норми застосовують при продажу ОЗ, а до нього відносять й безоплатну передачу товарів, у тому числі й необоротних активів (пп. 14.1.202, 14.1.244 ПКУ).

ПДВ. При наданні допомоги грошима об’єкта обкладення ПДВ у підприємства не виникає, адже ця операція не є постачанням товарів чи послуг відповідно до пп. 14.1.191 та пп. 14.1.185 ПКУ.

Надання благодійної допомоги у вигляді ТМЦ, ОЗ та/або МНМА, послуг вважають постачанням, яке супроводжується нарахуванням ПДВ. Базу оподаткування визначають згідно п. 188.1 ПКУ. Виняток – випадок, коли отримувачем благодійної допомоги від підприємства є благодійна організація, бо у цьому випадку спрацьовує пп. 197.1.15 ПКУ, який звільняє безоплатну передачу товарів/послуг таким організаціям від ПДВ.

ПДФО. Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року. У 2021 році – це 3180 грн.

Роботодавець може надавати окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу, яка носить разовий характер. Робиться це за заявами працівників, наприклад, у зв’язку з сімейними обставинами. У цьому випадку згідно з пп. 170.7.3 ПКУ суму такої нецільової благодійної допомоги, яка сукупно у 2021 році не перевищує 3180 грн до оподатковуваного доходу працівника не включають. Суму перевищення цього «ліміту» на загальних підставах оподатковують ПДФО (18%) і військовим збором (1,5%).

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07. 2010 р. № 2464-VI базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) для платників, які згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 є роботодавцями, визначено суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати (основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат).

Види виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат при нарахуванні ЄСВ визначають за Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом ДержкомстатуУкраїни від 13.01.2004 р. № 5 (далі – Інструкція № 5).

Зверніть увагу, що пп. 170.7.3 ПКУ не поширюються на виплати профспілок своїм членам, які звільняються від оподаткування згідно пп. 165.1.47 ПКУ.

Завважте на пп. «б» п. 176.2 ПКУ за яким особи – податкові агенти зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, звітність у вигляді Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок). Форма Розрахунку та Порядок його заповнення та подання затверджені наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4.

Відповідно до п. 4 розд. IV Порядку в додатку 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – додаток 4ДФ) до Розрахунку у графі 6 «Ознака доходу» зазначають ознаку доходу, наведену у розд. 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до Порядку.

За цим Довідником суму нецільової благодійної допомоги, у тому числі ту, яка перевищує встановлений граничний розмір (у 2021 році – 3180 грн), відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «169».

Часті запитання
У яких випадках і на якій підставі надають одноразову допомогу працівникам?
Таку допомогу надають працівникам при виникненні у них певних обставин, що потребують додаткових фінансів, наприклад, для оздоровлення. Надають її працівникам за наказом керівника підприємства, підставою для якого є заява працівника. У наказі зазначають, зокрема, причини для надання допомоги, її розмір та термін виплати
Колективний договір передбачає разові виплати пенсіонерам – колишнім працівникам до ювілейних (святкових) дат. Як оподатковувати ці виплати?
До колективного договору згідно із ст. 13 Кодексу законів про працю України можна включати разові матеріальні виплати колишнім працівникам, які вийшли на пенсію. Такі виплати набувають статусу нецільової матеріальної допомоги, яку оподатковують ПДФО з урахуванням пп. 170.7.3 та пп. 164.2.20 ПКУ.
Пенсіонери – платники, які отримали нецільову благодійну допомогу від підприємства зобов’язані подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ. У 2021 році – це 3180 грн
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська