Нові правила трудових відносин під час війни

Дата публікації
25 Кві 2022

24 березня 2022 р. набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі – Закон № 2136). Він встановлює нові правила організації трудових відносин в умовах воєнного стану усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізособами.

Як впливає воєнний стан на трудові відносини

У період дії воєнного стану Закон №2136 передбачає можливість розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця (ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України, далі – КЗпП). Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 2136 у період дії воєнного стану допустимо звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також під час перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, що настає за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непраце­здатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Тому роботодавець не може звільнити за п. 10 ст. 40 КЗпП захищені категорії населення, перелічені у ст. 184 КЗпП, мобілізованих, а також працівників у відпустці й у яких настала тимчасова непрацездатність.

У ч. 2 ст. 47 КЗпП зазначено, що у разі призову власника-фізособи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період такий власник-фізособа має виконати свої обов’язки, визначені цією статтею, протягом місяця після звільнення з такої військової служби без застосування санкцій та штрафів.

У ФОП-роботодавця є обов’язок щодо видачі копії наказу про звільнення та виплати всіх коштів, які належали працівнику в день звільнення.  Але звільняти працівників у зв’язку з мобілізацією ФОП, який використовує найману працю, є правом, а не його обов’язком.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше ніж 24 календарних днів, то різниця днів відпустки не втрачається, позаяк її належить надати після закінчення дії воєнного стану.

Якщо ФОП-роботодавець забажає розірвати трудові договори з найманими працівниками, то у нього є можливість припинити трудові відносини на підставі ч. 10 ст. 40 КЗпП.

Відповідно до ч. 10 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну його чинності власник або уповноважений ним орган можуть розірвати у разі призову чи мобілізації власника-фізособи під час особливого періоду.

Згадана вище норма може застосовуватися тільки під час особливого періоду та у разі мобілізації ФОП-роботодавця. Наведеної норми не використовують, якщо ФОП — доброволець у лавах тероборони.

Законодавство не встановлює обов’язку ФОПа-роботодавця заздалегідь повідомляти працівника про припинення трудового договору за ч. 10 ст. 40 КЗпП. Також законодавство не передбачає виплати вихідної допомоги найманим працівникам у разі звільнення за ч. 10 ст. 40 КЗпП.

Нагадуємо, що причини припинення трудового договору, перелічені у ст. 40 КЗпП, є підставами звільнення з ініціативи роботодавця.

Як виплачують зарплату під час війни

Відповідно до ст. 10 Закону № 2136 заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

Якщо неможливо своєчасно виплатити заробітну плату внаслідок ведення бойових дій, строк її виплати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

Чи можна працювати дистанційно

Якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно ухвалити рішення про переведення працівника на дистанційну роботу.

Якщо такої можливості немає, працівнику можуть бути надані відпустки, в тому числі і без збереження заробітної плати. У разі якщо роботодавець працівника не провадить діяльності у зв’язку із воєнними діями – всім працівникам, незалежно від місця їх знаходження, встановлюється простій або трудовий договір може бути призупинений (ст. 13 Закону № 2136).

Якщо простій не оголошувався, місце знаходження працівника невідоме, трудових обов’язків він не виконує — доцільно обліковувати його відсутність, як відсутність з нез’ясо­ваних причин. Але така відсутність не може виявитися підставою для звільнення працівника за прогул.

Як бути з невакцинованими працівниками

Наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.02.2022 р. № 380 зупинено дію наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021 р. № 2153 до завершення воєнного стану в Україні.

Отже, усі накази про відсторонення працівників у зв’язку з відмовою або ухиленням від вакцинації належить визнати такими, що втратили чинність з 01.03.2022 р. Відсторонені працівники мають бути допущені до виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Щодо відпусток під час війни

Роботодавець може надати працівникам відпустки — як щорічні, так і додаткові, або без збереження заробітної плати. За можливості виконання роботи поза приміщеннями роботодавця дозволено також оформити надомну або дистанційну роботу.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у т.ч. внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися до іншої місцевості, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місце­знаходження яких тимчасово невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Ініціатором зупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.

Про зупинення дії трудового договору роботодавець та працівник, за можливості, мають повідомити один одного в будь-який доступний спосіб.

На період дії воєнного стану дозволено застосування праці жінок за їхньої згоди на підземних, важких, а також роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Про це зазначено у ст. 9 Закону № 2136.

Водночас ст. 9 Закону наголошує, що заборонено застосування праці на важких роботах вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року.

Особливості вихідних днів у воєнний стан

Закон № 2136 встановив додаткові правила на час війни щодо святкових та неробочих днів

Згідно ч. 6 ст. 6 Закону № 2136 у період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), ч. 1 ст. 65, ч. 3-5 ст. 67 та ст. 71-73 (святкові і неробочі дні) КЗпП.

Себто в період воєнного стану не діють зазначені вище статті КЗпП. Отже, офіційних святкових та неробочих днів немає.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська