• AVS
 • Новини
 • Зарплата
 • Чи обов’язкова для роботодавців типова форма № П-2 для обліку особового складу

Чи обов’язкова для роботодавців типова форма № П-2 для обліку особового складу

Дата публікації
07 Жов 2021

Держстат України розглянув звернення щодо ведення обов’язкового первинного обліку за типовими формами та у листі від 25.08.2021 р. № 19.1.2-26/О-117-21/122 наголосив, зокрема, що:

 • типові форми розроблено з метою систематизації та визначення стандартного уніфікованого переліку показників, необхідних для складання форм державних статистичних спостережень із праці, а також полегшення ведення їх (зокрема в електронній формі) респондентами (підприємствами, установами, організаціями):
 • вимоги типових форм передбачають обов’язковість ведення респондентами первинного обліку показників, зазначених у цих формах. Тобто під «обов’язковістю» слід розуміти насамперед не питання обов’язковості використання типових форм, а необхідність ведення первинного  обліку в цілому.

Також у згаданому вище листі Держстат рекомендує звернутись до Державної служби України з питань праці.

Свою позицію щодо порушеного питання Держпраці висловило у листі від 16.09.2021 р. № 6093/4/4.1-ЗВ-21 (див. додаток). Зокрема, це відомство звернуло увагу на те, що наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656 «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» не передбачено ведення типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» для самозайнятих осіб та фізичних осіб – підприємців.

Важливо! Щодо необхідності вести Особову картку фізособами – підприємцями (ФОП) Мінсоцполітики говорило у листі від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06. Так, до первинної облікової документації для визнaчення кількісного cкладу працівників відноситься й особова картка. А відповідно до п. 1.1 p. І Інструкції зi статистики кiлькості працівників, затвердженої наказом Держкoмстату  Укpаїни від 28.09.2005 p. № 286, її дія поширюється також на ФОП, які використовують найману працю.

Виходить, що роботодавці з числа самозайнятих осіб та ФОП мають вести облік особового складу, але не зобов’язані при цьому використовувати типову форму № П-2.

Див. також:

Облік особового складу працівників (персоналу) підприємства в деталях

Додаток

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 16.09.2021 р. № 6093/4/4.1-ЗВ-21

<…>

Статтею 4 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

Згідно із наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656 «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» (далі – Наказ), відповідно до вимог статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику» та статей 33, 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 № 377, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу затверджено та введено в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації № П-2 «Особова картка працівника».

Зазначеним наказом не передбачено ведення типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» для самозайнятих осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (далі – Інструкція) з кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма № П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 року № 277, в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).

Згідно із статтею 1 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: адресат – фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ.

Статтею 2 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів.

Згідно із пунктом 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (далі – Положення), Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Підпунктом 276 пункту 4 Положення передбачено, що основними завданнями Мінекономіки є здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Відповідно до підпункту 288 пункту 4 Положення Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань розробляє і затверджує міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, погоджує галузеві кваліфікаційні характеристики; розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення до нього змін; готує пропозиції щодо організації та нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці.

У разі виникнення додаткових питань Ви можете звернутись до Мінекономіки.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Директор                                                 Володимир ГОНЧАРУК

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська