Декларація з податку на прибуток подається за новою формою

Дата публікації
29 Кві 2021

Тим, хто звітує з податку на прибуток поквартально, податківці нагадують – за 1 квартал декларацію подають за новою формою (наказ Мінфіну від 29.10.2020 № 649).

Для подання декларації за оновленою формою потрібно використовувати її новий електронний формат – J0100119.

Щодо граничних строків подання у відомстві зауважують,  40-й календарний день – 10 травня 2021 року – припадає на вихідний,  тому останній день її подання – операційний (банківський) день, що настає за вихідним – 11 травня 2021 року.

Безпосередньо щодо внесених змін до форми податківці звертають увагу на наступне.

 Основна частина декларації:

1) доповнено новим рядком 9 «Повне найменування інституту спільного інвестування». Порядок заповнення зазначеного рядку викладено у виносці 2 до Декларації,

2) у рядку 10 позицію «платник єдиного податку» викладено у такій редакції «суб’єкта господарювання – юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування», та доповнено такими позиціями:

«фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність»;

«іноземної компанії»;

«інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи».

3) у показниках:

після рядка за кодом 06 доповнено рядком такого змісту «Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії 06.1 КІК»

рядок за кодом 17 викладено у новій редакції «Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)»

4) позицію «Наявність додатків» та у виносці 11 уточнено, що у відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КІК», у яких проставляється кількість поданих додатків до декларації з податку на прибуток.

У новій редакції викладено такі додатки  до декларації:

–    додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ – доповнено рядками «А3.1 2» та «А5.12» для відповідних груп, щодо яких платники податку розраховують амортизацію за прямолінійним методом з використанням мінімально допустимого строку амортизації. Крім того, додаток доповнено таблицею, у якій платниками податку відображається інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів, станом на 01 число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації (зазначається звітний (податковий) період півріччя або три квартали, або рік),

–   додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації ,

–   додаток ЗП до рядка 16 ЗП Декларації – виключено рядок 16.5 щодо зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль). А рядок за кодом 16 викладено у такій редакції «Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 додатка ЗП)»,

–  додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації – доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами,

–  додаток ПП до Декларації  – у рядку 1 цифру “1” виключено, а також виключено рядок 2. З урахуванням пп. 141.4.2 Податкового кодексу України у цьому додатку передбачається можливість відображення суми доходу, яка виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової,

–  додаток ВП до Декларації – внесено зміни до рядків 26 – 29, 31 – 33, 35. Після рядка за кодом 06 доповнити новим рядком «Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії», а  рядок за кодом 17 викладено в такій редакції «Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)»

Також, форму доповнено новими додатками щодо декларування прибутків  контрольованої іноземної компанії.

Джерело: роз’яснення Східного управління ДПС ВПП

Проходить набір
Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0 + BAS

  Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

  Світлана Шанайда
  Спікер Світлана Шанайда
  Онлайн-курс по Бухгалтерії ФОП

   Навчіться вести бухгалтерію ФОП без помилок, щоб працювати впевнено і без ...

   Анастасія Волевач
   Спікер Анастасія Волевач
   05 Кві 2021
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
    Найближчі курси
    Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”
    • Набір відкритий
    Анастасія Волевач Ірина Тимошенко

    Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

    Онлайн-курс з Перевірок

     Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

     Ігор Січеславський
     Спікер Ігор Січеславський
     Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0 + BAS

      Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

      Світлана Шанайда
      Спікер Світлана Шанайда
      Онлайн-курс з Податку на Прибуток

       Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

       Галина Морозовська
       Спікер Галина Морозовська