Консолідована фінансова звітність: хто та як подає

Дата публікації
16 Жов 2021

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує.

Консолідована фінансова звітність відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

За МСФЗ консолідовану фінансову звітність складають:

 • об’єднання підприємств, за винятком власної звітності, – щодо підприємств, які входять до її складу з урахування установчих документів об’єднання;
 • банк, що контролює та/або має суттєвий вплив на діяльність інших компаній. При цьому складається окрема та консолідована проміжна річна фінансова звітність;
 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства – емітенти цінних паперів, чиї цінні папери допустили до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснили публічну пропозицію;
 • страховики;
 • кредитні спілки;
 • господарства, діяльність яких провадиться у видобувних галузях;
 • великі підприємства.

При поданні консолідованої фінансової звітності  також подається консолідований звіт про управління (за винятком бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств, середні підприємства мають право не відображати  у звіті про управління нефінансову інформацію). Консолідований звіт про платежі на користь держави для підприємств які становлять суспільний інтерес.

Неподання консолідованої фінансової звітності можливе у тому випадку, якщо підприємства, які контролюють інші, по спільним показникам ефективності разом із контрольованими підприємствами не перевищують двох критеріїв наведених далі:

 • балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Консолідовану фінансову звітність підприємства подають органам, до сфери управління яких належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також до Держстату.

Якщо консолідована фінансова звітність складена на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, її варто подати до центру збору фінансової звітності, управління яким здійснює НКЦПФР.

У випадку наявності дочірніх підприємств, крім фінансової звітності про власні господарські операції, необхідно подати консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності  та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, а також не пізніше за строки, що передбачені для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська