• AVS
 • Новини
 • ПДВ
 • Код УКТ ЗЕД в ПН при постачанні майнових прав на нерухомість

Код УКТ ЗЕД в ПН при постачанні майнових прав на нерухомість

Дата публікації
26 Лип 2021

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує.

Згідно із пп. 14.1.244 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) товари – матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Згідно з пп. 14.1.191 ПКУ постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (п. 5.3 ПКУ).

Статтею 190 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено поняття майна – це окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.

Майнові права є неспоживною річчю і визнаються речовими правами.

Відповідно  до п. 201.1 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках визначені підпунктами «а»-«і» п. 201.1 ПКУ обов’язкові реквізити, зокрема код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП).

Згідно із пп. 2 п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р.  № 1307 (далі – Порядок № 1307), у разі постачання товару заповнюється гр. 3.1 «код товару згідно з УКТ ЗЕД», послуги – гр. 3.3 «код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної.

Державна податкова служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному вебпорталі для використання платниками податків при складанні податкових накладних згідно до ст. 201 ПКУ.

Статтею 3 Закону України  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-ІІ визначено, що майнові права – будь які права пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Отже, виходячи з вищевикладеного, операція із передачі майнових прав на  квартири, паркувальні місця та на нежитлові приміщення у вигляді прав користування майном є об’єктом оподаткування та підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

При цьому  платник податку, який передає майнові права,   відповідно до  п. 201.1 ПКУ,  повинен скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений  ПКУ термін.

Враховуючи вищенаведене, оскільки УКТ ЗЕД не містить кодів таких товарів як майнові права на квартири, майнові права на паркувальні місця, майнові права на нежитлові приміщення, то для їх відображення в податкових накладних необхідно використовувати умовні коди товарів, які згідно з пп. 2 п. 16 Порядку № 1307 оприлюднені на сайті ДПС України.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська