Об’єднана звітність: ПДФО, військовий збір і ЄСВ

Дата публікації
24 Чер 2021

Про новий Розрахунок

Мінфін наказом від 15.12.2020 р. № 773 уніс зміни до свого наказу від 13.01.2015 р. № 4, яким було затверджено форму № 1ДФ та Порядок її заповнення і подання. Цими змінами спричинено появу звітності, яка зветься «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (далі — Розрахунок). Разом із формою Розрахунку Мінфін затвердив ще й Порядок заповнення та подання цієї форми в новій редакції (далі — Порядок № 4).

Зокрема, форма Розрахунку має такі складники:

 • заголовна (загальна) частина, у якій указують відомості про роботодавця, його працівників (інших фізосіб — платників податків) і про склад Розрахунку;
 • основна (розрахункова) таблиця, у складі якої містяться три розділи.

З розділів основної (розрахункової) таблиці звичайний роботодавець заповнює лише розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу». На інші розділи (навіть якщо трапляються знайомі терміни) йому не слід звертати увагу.

Своєю чергою, Розрахунок має шість додатків. Із цих додатків роботодавцеві потрібно заповнити:

 • додаток Д1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;
 • додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
 • додаток Д5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»;
 • додаток Д6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Розрахунок подають за основним місцем обліку щокварталу з розділенням за місяцями звітного кварталу протягом 40 к.дн., наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо граничний строк подання припадає на вихідний (святковий) день, то його переносять на найближчий операційний (банківський) день.

Нагадаємо: уперше новий Розрахунок подавали до податкової за I квартал 2021 року, граничний строк подання припав на 11.05.2021. Відповідно, за ІІ квартал потрібно звітувати не пізніше 09.08.2021, за ІІІ квартал — 09.11.2021, за IV квартал — 09.02.2022. За календарний рік окремий Розрахунок не подають.

Проте подавати Розрахунок потрібно лише в разі, якщо протягом звітного періоду податковий агент нарахував доходи фізособам і суми ЄСВ на ці доходи. І не важливо, виплачені ці доходи протягом звітного періоду (кварталу) чи ні, сплачені фактично нараховані суми ЄСВ чи ні.

Правила заповнення Розрахунку

Додаток Д1 — аналог таблиці 6 Звіту з ЄСВ (ф. № Д4). Він призначений для щоквартального формування платниками ЄСВ за кожною застрахованою особою відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Відмінність таблиці 6 Звіту з ЄСВ від додатка Д1 полягає хіба що в наявності графи 25 «Ознака (0,1)». Графу 25 заповнюють лише для Розрахунку типу «Звітний новий» (у разі коригування сум внеску та реквізитів) і «Уточнюючий» (лише під час коригування реквізитів). Водночас досягнуто уніфікації порядку виправлення помилок із ЄСВ, ПДФО та ВЗ (виправлення помилок здійснюють так само, як і в старій формі № 1ДФ).

А ось коди категорій застрахованих осіб (графа 8) зосталися колишніми.

У разі якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) чи на інших умовах, передбачених законодавством, додаток Д1 за такий квартал не подають (лист ДПС від 07.04.2021 р. № 2123/О/99-00-04-02-01-09).

Після формування додатка Д1 сумарні показники переносять до основної (розрахункової) таблиці — розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу».

Він містить інформацію в розрізі місяців звітного кварталу про суми нарахованої зарплати за видами виплат, винагород за договорами ЦПХ, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, суми ЄСВ залежно від ставок й інші подібні показники. Загальну суму внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, відображають у рядку 8.

Додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»

Він нагадує форму № 1ДФ. Не змінено ні ознаки доходу, ні ознаки ПСП. Але, на відміну від форми № 1ДФ, у додатку 4ДФ передбачено персоніфіковане відображення не тільки сум ПДФО, але й сум ВЗ (графи 5а і 5 додатка). Тобто базу оподаткування, відповідні суми ПДФО та ВЗ потрібно вказувати для кожної фізособи.

Узагальнюючі рядки ««Військовий збір» і «Військовий збір – виключення» у розділі II додатка 4ДФ варто заповнювати лише для проведення коригування показників форми № 1ДФ за минулі періоди до 01.01.2021.

Увага! За звітний квартал потрібно подавати три додатки 4ДФ — за перший, другий і третій місяці такого кварталу. У «шапці» додатка слід проставити порядковий номер місяця у кварталі (цифрове значення 1, 2 або 3).

Додаток 4ДФ подають завжди, коли й подають Розрахунок (лист ДПС від 07.04.2021 р. № 2123/О/99-00-04-02-01-09). Порожні рядки прокреслюють.

Додаток Д5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»

Як і таблицю 5 Звіту з ЄСВ, цей додаток, як і раніше, формують, якщо протягом звітного кварталу відбулися такі події:

 • укладено (розірвано) трудовий або цивільно-правовий договір із застрахованою особою;
 • укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яку працевлаштовано на нове робоче місце;
 • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку або від трирічного до шестирічного віку).

Але є й відмінності. Зокрема, у таблиці додатка Д5 з’явилися:

 • графа 11 «Внутрішній сумісник (1 – так, 0 – ні)»;
 • графа 12 «Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу (1 – так, 0 – ні)».

Є й нова графа 20 «Ознака (0, 1)». Вона пов’язана з новими правилами виправлення помилок, гармонізованими з правилами виправлення помилок із ПДФО та ВЗ.

Додано й нові підстави для подання додатка Д5:

— особу переміщено з одного структурного підрозділу в інший, переведено на іншу постійну посаду або роботу в того самого платника ЄСВ;

— особу призначено на нову посаду.

За звітний квартал слід подавати лише один додаток Д5. Розділяти інформацію за місяцями не потрібно. Додаток Д5 подають, лише якщо виконуються умови, що передбачають необхідність його подання (п. 5 р. IV Порядку № 4).

Додаток Д6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

Це аналог таблиці 7 Звіту з ЄСВ. Його подають тоді, коли є застраховані особи, яким нараховують спецстаж (п. 6 р. IV Порядку № 4).

Часті запитання
Коли потрібно подавати об’єднаний Розрахунок із типом «Довідковій»
Розрахунок із типом «Довідковій» потрібен для призначення застрахованим особам пенсій, матеріального забезпечення та страхових виплат за рахунок держави (лікарняних, декретних, допомоги по безробіттю).
Страхувальнику варто зробити позначку в полі «Звітний» (рядок 011) і вказати, що цей Розрахунок — «Довідковій» (рядок 014). А повідомлятиме про те, з якою метою цей Розрахунок подали, позначка в рядку 036 («призначення пенсії» або «призначення інших соціальних виплат»).
Тобто Розрахунок із типом «Довідковій» слід подавати за відповідний місяць протягом звітного кварталу — тоді, коли настає подія, яка цього вимагає.
Як виправити сумові помилки минулих років, яких припустилися у старій звітності з ПДФО, ВЗ і ЄСВ
Помилки, зроблені у звітності до 2021 року, виправляють шляхом подання форми нині діючої об’єднаної звітності — нового Розрахунку з типом «Уточнюючий».
При цьому візьміть до уваги:
– до Розрахунку потрібно долучити лише ті додатки, за допомогою яких виправляють помилки минулих років. У Розрахунку заповнюють тільки реквізитну частину (рядки 01 – 05), та в рядку 06 указують відомості про додатки, які подають, і кількість аркушів у них;
– уточнюючий Розрахунок і додатки до нього мають містити лише ті рядки «старої» звітності, які виправляють (вилучають), та/або ті рядки, які додають.
Помилки, допущені у формі № 1ДФ, слід виправляти в додатку 4 ДФ. У полі «номер місяця в кварталі» потрібно вказати «3».
Для того щоб виключити один помилковий рядок зі старої форми № 1ДФ, пов’язаний із ПДФО, треба повторити всі графи такого рядка й у графі 10 «Ознака (0, 1)» написати «1» — рядок на вилучення.
Щоб увести новий рядок, необхідно повністю заповнити всі графи цього рядка та в графі 10 написати «0» — рядок на введення.
Аби замінити помилковий рядок на правильний, слід заповнити два рядки — один на виключення помилкового (у графі 10 поставити позначку «1»), другий — на введення правильного (у графі 10 поставити позначку «0»).
Виправлення сумових помилок, зроблених у таблиці 6 Звіту за ЄСВ, здійснюють в інший спосіб:
– перший варіант — шляхом подання уточнюючого Розрахунку, сформованого за той звітний період, у якому припустилися помилки (власне Розрахунок і додаток Д1 із коригуючими рядками);
– другий варіант — у складі Розрахунку за поточний квартал із типом «Звітний».
Тоді в додатку Д1 на застраховану особу формують окремий рядок. При цьому:
– у графі 09 указують код типу нарахування «2» — якщо потрібно донарахувати базу та/або ЄСВ, або код типу нарахування «3» — якщо треба зменшити базу та/або ЄСВ;
– у графі 10 — місяць і рік, у якому було зроблено помилку.
Інші графи заповнюють у загальному порядку. Потім коригуючі сумові показники слід перенести з додатка Д1 до розділу I Розрахунку (до рядка 4 — у разі донарахування ЄСВ, до рядка 6 — у разі зменшення ЄСВ).

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська