Об’єднаний розрахунок: нюанси заповнення від податківців

Дата публікації
28 Лип 2022

Практичні поради щодо заповнення статистичних показників заголовної частини Об’єднаного розрахунку з ПДФО та ЄСВ надано в листі ДПСУ від 20.05.2021 р. № 498/2/99-00-04-02-01-02.

Відповідно до вимог Законів України від 19.09.2019 р. № 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» та від 19.09.2019 р. № 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» затверджено форми Податкового розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок).

На сьогодні звітність про нарахування єдиного внеску подається у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ).

Проте інформація щодо статистичних показників заголовної частини Податкового розрахунку залишилась аналогічною статистичним показникам рядків 14 та 15 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435.

Статистичні показники формуються на підставі персоніфікованих даних.

 1. Заповнення заголовної частини Податкового розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» є аналогічним до Податкового розрахунку з типом «Звітний».

2. Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків –  фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Підпунктом «б» п. 176.2 ПКУ та абз. 2 п. 3 розд. II Порядку визначено, що у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Відповідно до Порядку в рядках 03 та 031 Податкового розрахунку зазначаються дані платника податку –  юридичної особи.

У рядку 032 Податкового розрахунку зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – Кодифікатор) за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Податковий розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ. Цей рядок є обов’язковим для заповнення платником незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи.

Зауважимо, що при визначенні номера Кодифікатора місце сплати податку на доходи фізичних осіб не враховується.

Звертаємо увагу на те, що при визначенні актуальних номерів Кодифікатора слід керуватися наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад».

Рядок 033 Податкового розрахунку призначений для заповнення даних про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо Податковий розрахунок подає податковий агент за відокремлений підрозділ. Цей рядок заповнюється виключно податковими агентами при поданні Податкового роз­рахунку за відокремлений підрозділ.

3. Порядок заповнення додатка 1 до Податкового розрахунку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (далі – Д1) визначено пунктом 1 розділу IV Порядку.

Д1 призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Д1 за відповідний квартал не подається, а ознака платника єдиного внеску в Податковому розрахунку не заповнюється.

Таким чином, Д1 не заповнюють і не подають у складі Податкового розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.

Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подають за кожен із таких місяців, а порожні рядки прокреслюють (у разі подання документа в електронному вигляді такі рядки не заповнюють).

4. Відповідно до Порядку рядок 02 Податкового розрахунку заповнюється так.

У рядку 02 Податкового розрахунку вказується звітний (податковий) період, за який подається Податковий розрахунок із типом «Звітний» («Звітний новий»), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Податкового розрахунку з типом «Уточнюючий» та обов’язково зазначається номер Податкового розрахунку (у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

Тобто нумерація Податкових розрахунків здійснюється в межах одного звітного (податкового) періоду (кварталу) та не продовжується в наступних.

Разом із тим щодо нумерації додатка 4 до Податкового розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – 4ДФ) повідомляємо, що реквізит «номер додатка до Розрахунку» містить дані про порядковий номер додатка за формою 4ДФ у складі Податкового розрахунку, тобто нумерація додатків за формою 4ДФ у складі Податкового розрахунку здійснюється незалежно від кількості інших додатків, які заповнюються до такого Податкового розрахунку.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська