ПДВ та податок на прибуток: січневі зміни

Дата публікації
18 Січ 2022

Початок 2022 року ознаменувався так званою податковою реформою. Мовиться про Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11.2021 р. № 1914-IX (далі – Закон № 1914).

Отже Законом № 1914 передбачено суттєві зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, в оподаткуванні ПДВ, податком на прибуток. Розглянемо далі окремі з них.

ПДВ

Реєстрація платником ПДВ:  для визначення суми, необхідної для обов’язкової реєстрації платником ПДВ (1 млн. грн), також враховують операції з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі (через встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях тощо) – п. 181.1 ПКУ; 

ПДВ не нараховують: на внутрішні постачання та імпорт інвестиційного золота; постачання послуг агентів, які діють від імені та за дорученням іншої особи у випадках, коли вони беруть участь у постачанні інвестиційного золота своєму принципалові/довірителю; постачання послуг, пов’язаних з виробництвом інвестиційного золота та/або послуг з перетворення золота на інвестиційне золото (п. 197.26 ПКУ).

Зверніть увагу, що інвестиційним золотом вважають:

зливки або пластини масою, прийнятою на ринках зливкового золота 995-ї або вищої проби, незалежно від того, чи воно представлене в цінних паперах;

золоті монети 900-ї або вищої проби, викарбуваних після 1800 року, які є або були законним платіжним засобом у країні походження та продаються за ціною, яка не перевищує ринкову вартість золота, що міститься в монетах, більше ніж на 80%. За ринкову вартість беруть вартість золота за обліковою ціною банківських металів (її НБУ оприлюднює на своєму сайті).

Реєстрація РК до ПН:  розрахунок коригування не може бути зареєстрований в ЄРПН пізніше 1095 календарних днів з дати виписки податкової накладної, до якої складений такий розрахунок (п. 192.1 ПКУ);

Право на податковий  кредит: період, протягом якого покупець – платник ПДВ може  включити на підставі зареєстрованих податкових накладних ПДВ до складу податкового кредиту зменшено з 1095 днів до 365 днів (п. 198.6 ПКУ).

Отже з 1 січня 2022 року платники ПДВ, які не включили ПДВ  до податкового кредиту поточного звітного періоду мають право зробити це протягом 365 днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) .

Право на податковий кредит за ПН/РК, які із запізненням було зареєстровано в ЄРПН виникає в періоді їх реєстрації та зберігається протягом 365 днів з дати складання ПН/РК.

Платники ПДВ, які застосовують касовий метод, також орієнтуються на  365 днів. Рівночасно якщо протягом цього періоду податковий кредит вони не визнали податковий кредит через несплату постачальнику коштів чи надання інших видів компенсації вартості товарів (послуг), збільшити податковий кредит вдасться в періоді списання коштів/надання компенсації, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такої оплати.

«Тютюновий» ПДВ: внесені зміни до ст.ст. 189, 190 та 197 ПКУ впливають на визначення бази оподаткування під час постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Якщо для цих товарів встановлено максимальні роздрібні ціни, під час їх постачання в Україні, а також при їх імпорті в Україну базу оподаткування визначають на рівні максимальної роздрібної ціни без ПДВ.

Звільнено від ПДВ постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни.

Зверніть увагу:  ПДВ за ставкою 20% нараховують під час першого постачання таких товарів їх виробниками; ввезення таких товарів на митну територію України та їх першого постачання імпортером на митній території України. На всіх наступних етапах їх постачання застосовують звільнення від ПДВ.

База оподаткування з ПДВ: через коригування п. 188.1 ПКУ замість акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів базою оподаткування не є акцизний податок, який нараховується відповідно до пп.пп. 213.1.9, 213.1.14 ПКУ.

Зміни до пп. 196.1.4 ПКУ: з переліку операцій, які не є об’єктом оподаткування виключили обіг банківських металів. Рівночасно законодавці передбачили пільгу з ПДВ за операціями, пов’язаними з інвестиційним золотом.

Пройдіть ТЕСТ на 10 питань і дізнайтеся: за що вас можуть позбавити єдиного податку

Податок на прибуток

Від’ємне значення об’єкту оподаткування: великі платники податків мають право зменшувати об’єкт оподаткування не більше ніж на 50% накопичених податкових збитків минулих податкових (звітних) років. Такий порядок діє, починаючи з першого податкового (звітного) періоду 2022 року.

Цим платникам податків фінрезультат до оподаткування податкового (звітного) періоду (прибуток, збиток або нульове значення) можна зменшити не більше ніж на 50 % непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, яка не була погашена позитивним значенням об’єкта оподаткування податкового (звітного) року, зменшує фінрезультат до оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів у розмірі не більше 50% такої непогашеної суми до її повного погашення.

У випадку, коли непогашена сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років –  не більше 10% позитивного значення об’єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, обчисленого згідно пп. 134.1.1 ПКУ без урахування непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, така сума від’ємного значення зменшує фінансовий результат до оподаткування цього податкового (звітного) періоду в повному обсязі.

При цьому погашеними вважають суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років, якщо одночасно ці суми були включені до розрахунку об’єкта оподаткування майбутніх податкових  (звітних) періодів і за їх рахунок  було зменшено позитивне значення об’єкта оподаткування.

Державним унітарним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належить державі заборонено зменшувати фінрезультат до оподаткування на різниці, передбачені пп. 139.2.2 ПКУ. За умови що методи обчислення резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та спосіб визначення коефіцієнта сумнівності не погоджено з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства.

Змінами до пп. 140.5.7 ПКУ встановлено: не застосовують його вимоги платники, які нараховують роялті на користь правовласників як винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників на підставі договорів, укладених таким платником з організаціями колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.18 р. № 2415-VIII.

Зміни до абз. 1 пп. 140.5.10 ПКУ призводять до необхідності збільшувати фінрезультат на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) під час перерахувань грошей/передання товарів (робіт, послуг) платникам, які є пов’язаними особами, за умови, що:

 • отримувачем фінансової допомоги (безоплатно одержаних товарів, робіт, послуг) задекларовано від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну грошову спомогу чи безоплатні товари, роботи, послуги;
 • надавачем така допомога врахована у складі витрат під час визначення фінрезультату до оподаткування.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська