ПДВ у договорах та первинних документах

Дата публікації
27 Чер 2022

Почнемо з того, що ціна договору є однією з його умов. І згідно з ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) договір вважають укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Нагадаємо, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

А в ч. 3 ст. 180 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) зазначено наступне: при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Щодо статусу ціни договору ч. 2 ст. 189 ГКУ уточнює: ціна є істотною умовою господарського договору. Рівночасно ані ЦКУ, ані ГКУ не згадують про таку можливу складову ціни, як ПДВ.

Чи зазначають ПДВ у договорі

Зауважимо, в ч. 1 ст. 691 ЦКУ сказано, що покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу. Якщо ж вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, – за ціною, що визначається відповідно до ст. 632 ЦКУ. У ст. 632 ЦКУ перелічені, зокрема,  випадки, коли на ціни (тарифи, ставки тощо) сторони договору не впливають, позаяк є ціни, які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Також ч. 3 ст. 632 ЦКУ наголошує, що за відсутності ціни у договорі або неможливості її визначення за його умовами, ціну визначають виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

За ч. 1 ст. 189 ГКУ ціна є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів, майнових та немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації).

Як бачимо, мовиться про ціну договору у «чистому вигляді».

З позиції  п. 188.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у загальному випадку база обкладення ПДВ – це договірна вартість. Отже за логікою ПДВ слід нараховувати на ціну, узгоджену сторонами договору. Підтверджує цей  пп. 194.1.1 ПКУ: ПДВ становить 20%, 7% і 14% бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Себто важливе значення слід надавати тому, чи враховує вже ціна договору суму ПДВ, чи  ПДВ нараховують на  узгоджену сторонами договірну вартість і зазначають окремо. Податківці рекомендують сторонам договору узгоджувати ціну і нарахувати на неї ПДВ, як це й передбачено пп. 194.1.1 ПКУ.  Зокрема, про це мовиться  в ІПК ДФСУ від 15.02.2018 р. № 624/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.  У цьому випадку в договорі на постачання 20 одиниць товару зазначають, наприклад, так:

Ціна одиниці товару складає 1000 грн без ПДВ. Загальна вартість постачання – 20000 грн без ПДВ. Сума ПДВ – 4000 грн.

Додамо, що суму ПДВ за таким варіантом необов’язково окремо зазначати в договорі, принаймні такої вимоги не містять ЦКУ або ГКУ.

За другим варіантом, коли ціна договору включає ПДВ це може виглядати так:

Ціна одиниці товару складає 1200 грн з ПДВ 20%. Загальна вартість постачання – 24000 грн, у тому числі ПДВ  4000 грн.

ПДВ у «внутрішньому» договорі з прив’язкою ціни до інвалюти

У договорах на постачання (купівлю-продаж) товарів, робіт чи послуг може бути встановлена прив’язка до інвалюти. Нагадаємо, що відповідно до ст. 524 ЦКУ зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні. При цьому сторони договору  можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в інвалюті.

Рівночасно згідно ст. 533 ЦКУ грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в інвалюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом. Себто сторони можуть зазначати у договорі вартість та окремо ПДВ або загальну вартість, у тому числі  ПДВ. А що робити у разі зміни курсу інвалюти, коли  вартість товарів, послуг також змінюється: збільшується або зменшується в залежності від коливань курсу НБУ? Чи потрібно коригувати в такому випадку податкові зобов’язання з ПДВ? Відповідь на це запитання податківці надали, зокрема, в ІПК ДФСУ від 04.04.2019 р. № 1441/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. В ній вони зауважили, що при зміна (коливанні) курсу інвалюти у платника податку – постачальника таких товарів, послуг виникає підстава для здійснення коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання на дату фактичної доплати чи повернення коштів розрахунку коригування відповідно до п. 192.1 ПКУ і реєстрації його в ЄРПН.

ПДВ у ЗЕД-контракті: чи потрібно зазначати

Це питання виникає, зазвичай, при наданні послуг нерезиденту. Нагадаємо, визначене за ст. 186 ПКУ місце постачання послуг нерезиденту може призвести до їх оподаткування ПДВ за ставкою 20%. Та чи зазначати ПДВ у ЗЕД-контракті? Тут, на наш погляд, діють ті ж рекомендації що й до договорів «внутрішнього» постачання (див. вище). Себто краще вказувати ПДВ у ЗЕД-контракті, але виходячи з того, що  у більшості випадків суму ПДВ слід зафіксувати в інвалюті. А як визначити податкове зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в інвалюті за надані нерезиденту послуги на митній території України контролери роз’яснюють у категорії 101.07 ЗІР: платник ПДВ на дату зарахування коштів на поточний рахунок визначає податкове зобов’язання з ПДВ за курсом НБУ на дату визначення таких податкових зобов’язань.

Якщо ж перша подія –  підписання акту, іншого документу, що підтверджує надання послуг, то ПДВ обчислюють у гривнях за курсом НБУ на дату оформлення цих документів.

У разі отримання від нерезидента послуги з місцем постачання в Україні слід відповідно до ст. 208 ПКУ  нарахувати та сплатити ПДВ з такої операції. За базу оподаткування при цьому приймають договірну (контрактну) вартість (п. 190.2 ПКУ). Позаяк нараховує та оплачує ПДВ резидент – замовник, то немає підстав відображати ціну послуги з ПДВ. Отже у ЗЕД-контракті  варто зазначити договірну вартість у інвалюті, наприклад, 1000 євро й нарахувати «зверху» ПДВ 20% зверху – 20 євро. Саме цю суму ПДВ у інвалюті слід перерахувати в гривні за курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань.

ПДВ у договорі: позиція окремих уповноважених органів

Завважте, що судді в свою чергу вважають: «.. якщо у договорі зазначити ціну без ПДВ, договірне грошове зобов’язання боржника у такому разі буде неповним» (див. постанову ВГСУ від 11.04.2017 р. у справі № 909/632/16).

Далі – до уваги учасників публічних закупівель! У Законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – Закон № 922) зараз відсутні вимоги що в оголошенні про відкриті торги обов’язково зазначається «очікувана вартість закупівлі товарів, робіт або послуг із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів». До 19.04.2020 р. це містила в собі ст. 21 Закону № 922. Наразі відповідно до цієї статті оголошення про проведення відкритих торгів має містити, зокрема:

 • очікувану вартість предмета закупівлі;
 • математичну формулу для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування).

Загалом основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього містить ст. 41 Закону № 922. У ній, зокрема, зазначено, що:

 • договір про закупівлю укладається відповідно до норм ЦКУ та ГКУ з урахуванням особливостей, визначених цим Законом (ч. 1 ст. 41 Закону № 922);
 • істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі при зміні ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування (пп. 6 п. 5 ст. 41 Закону № 922). Виходить, Закон № 922 має на увазі загальну вартість закупівлі товарів, робіт і послуг, яка враховує в собі податки та обов’язкові платежі, що їх планує по факту сплатити замовник.

Своє бачення зазначення ПДВ у «внутрішніх» договорах з прив’язкою до інвалюти свого часу надавала Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АСМАП). Так, вона навела зразки формулювання положень щодо прив’язки ціни договору до інвалюти:

Вартість (назва товару) за цим Договором встановлено в євро і складає ____ євро, що відповідає ____ грн за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату підписання Договору. Оплата проводиться в гривнях за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату складання рахунка та акта виконаних робіт.

Загальна вартість (назва товару) встановлюється в сумі ____ грн, у т. ч. ПДВ, що дорівнює ___ євро за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання цього договору. При збільшенні офіційного курсу євро більше ніж на ___ відсотків загальна вартість на дату проведення розрахунку збільшується в такій же пропорції.

Загальна вартість (назва товару) складає _____ грн., у т. ч. ПДВ, що еквівалентно ____ євро за курсом 1 євро = _______, встановленим Національним банком України на дату укладення цього Договору. Загальна вартість підлягає зміні у випадку зміни курсу євро, встановленого Національним банком України на дату оплати, по відношенню до курсу євро, встановленого Національним банком України на дату укладення цього Договору.

Ціна (назва товару) складає грошову суму в гривнях, що еквівалентна _____ євро за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату здійснення оплати покупцем.

ПДВ у первинних документах

Мовиться про рахунки, накладні, акти тощо. Зазвичай, на практиці у рахунках (рахунках-фактурах), інших первинних документах вартість зазначають без ПДВ, відображають окремо суму ПДВ та загальну вартість з ПДВ  (див. нижче фрагмент):

НайменуванняОдиниця виміруКілкістьЦінаСума
     
     
     
ВсьогоХХХ 
Податок на додану вартість (ПДВ)ХХХ 
Загальна сума з ПДВХХХ 

Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________________ 

___________________________________________________________ грн ____________ коп.

Директор ______________________                               Гол. бухгалтер __________________________

А все тому, що на законодавчому рівні  відсутні вимоги чи рекомендації щодо позначення вартісних показників у первинних документах. Ба більше, за ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999 р № 996-XIV та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88, ПДВ не є обов’язковим реквізитом первинного документа.  Виходячи з цього можна говорити, що наявність чи відсутність у первинних документах ПДВ не призводить до «нікчемності» первинного документа.

Щодо звичайних, скажімо, видаткових накладних. До недавнього часу діяла, зокрема, Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) затверджена наказом Мінстату України від 21.06.1996 р. № 193 (далі – наказ № 193). В ній також не було передбачено окремої позиції для зазначення суми ПДВ. Але суб’єкти господарювання могли підлаштовувати цю форму для своїх потреб, тож доповнювали її додатковими позиціями для позначення ПДВ. Наказ № 193 вже втратив чинність, але платники ПДВ можуть на підставі форми № М-11 й надалі створювати власноруч форму накладної-вимоги з обов’язковими та додатковими реквізитами, зокрема, з сумами ПДВ.

При самостійній розробці форми видаткової накладної можна скористатися, наприклад, товарною накладною за формою № ВЗСГ-7 (додаток 7 до Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів  в сільськогосподарських підприємствах, затверджених наказом Мінагрополітики України від 21.12.2007 р. № 929).  Форму № ВЗСГ-7 рекомендовано застосовувати сільгосппідприємствам для обліку відпуску (реалізації) продукції, матеріальних цінностей стороннім організаціям та підприємствам. Так ось, в цій товарній накладній передбачені окремі місця для відображення: ціни без ПДВ, суми без ПДВ, ПДВ та вартості разом з ПДВ. 

ПДВ в податковій накладній та первинних документах

В ІПК ДПСУ від 16.03.2020 р. № 1092/6/99-00-07-03-02-06/ІПК нагадано, що дані податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної (далі – ПН) формуються на підставі первинних документів. Зокрема, опис (номенклатура) товару, зазначений у ПН повинен відповідати опису (номенклатурі) товару вказаного у первинних документів (у тому числі, видаткових накладних). Щодо ПДВ таких вимог немає, позаяк сума ПДВ необов’язковий реквізит первинного документа. Рівночасно саме зазначення в первинних документах сум ПДВ дозволило платникам ПДВ визнавати податковий кредит під час війни на підставі первинних документів (рахунків, актів тощо). Про те, як уточнювати (приводити у відповідність) податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних первинних (розрахункових) документів, податківці розповіли в Інформаційному листі № 3/2022.

Часті запитання
Є розбіжність на 0,01 грн між сумою ПДВ за передоплатою у ПН та первинних документах, яка виникла за рахунок арифметичних округлень. Чи можуть не визнати податковий кредит. на підставі такої ПН?
У листі ДПСУ від 06.07.2020 р. № 2711/6/99-00-05-06-02-06/ІПК зазначено, що за умови дотримання інших правил, визначених ПКУ для формування податкового кредиту, платник ПДВ може за розбіжності включити таку суму ПДВ до складу податкового кредиту. Себто податковий кредит визнають, якщо сума ПДВ у зареєстрованій ПН відрізняється від суми ПДВ у первинних документах на 1 копійку через округлення.
Якщо розбіжність на 0,01 грн між вартістю послуги з урахуванням ПДВ та сумою попередньої оплати (авансу) виникла за рахунок арифметичних округлень, то ця розбіжність не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту на підставі такої податкової накладної (за умови дотримання інших правил, визначених ПКУ для формування податкового кредиту). Про це сказано в листі ДПСУ від 05.08.2020 р. № 3203/ІПК/99-00-05-06-02-06.
Ціна і кількість не збігається в ПН та первинці через округлення. Чи є право на податковий кредит?
Як зазначають у листі ДПСУ від 07.08.2020 р. № 3253/ІПК/99-00-05-06-02-06, розбіжність між кількістю або ціною товару, зазначеними у видатковій і податковій накладних, яка виникла за рахунок арифметичних округлень, не може бути єдиною причиною для невизнання податкового кредиту на підставі такої ПН (за умови дотримання інших правил, визначених ПКУ для формування податкового кредиту). До того ж, покупець має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в ПН, у якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах (якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, а помилки в реквізитах такої накладної не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони та суму сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська