• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Підказка-таблиця: пільги з ПДВ і податку на прибуток, як розрахувати та звітувати

Підказка-таблиця: пільги з ПДВ і податку на прибуток, як розрахувати та звітувати

Дата публікації
28 Тра 2022

За загальним визначенням з п. 30.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова пільга – це передбачене податковим законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ. Нагадаємо декілька важливих нюансів щодо пільгового оподаткування.

Чи можна відмовитися від податкової пільги

У п. 30.4 ПКУ сказано, що платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги (крім податкових пільг з ПДВ) чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПКУ. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

Як звітувати при застосуванні пільг

Платники податків ведуть облік сум податків та зборів, не сплачених ними до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 30.6 ПКУ). Правила такого обліку регулює Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок № 1233). Згідно з п. 2 Порядку № 1233 суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.

Також у пп. 16.1.6 ПКУ зазначено, що платник податків зобов’язаний інформувати контролюючі органів про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

При звітуванні про податкові пільги суб’єкти господарювання мають використовувати  відповідні довідники. Довідники пільг розміщено на вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/Довідники пільг за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html. У таких Довідниках зазначено всі коди чинних на відповідну дату податкових пільг.

Свого часу податківці, щоправда відносно Звіту про пільги, який був затверджений  постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 і на зміну якого прийшли, зокрема додатки до певної податкової звітності, пояснювали наступне. При поданні Звіту про пільги:

 • за три к.м. поточного року використовується Довідники пільг станом на 1 квітня поточного року;
 • за шість к.м. поточного року – Довідники пільг станом на 1 липня поточного року;    
 • за дев’ять к.м. поточного року – Довідники пільг станом на 1 жовтня поточного року;
 • за дванадцять к.м. минулого року – Довідники пільг станом на 1 січня поточного року.

Зверніть увагу, що головним джерелом податкових пільг є ПКУ, також діють певні нормативно-правові акти, які регулюють порядок застосування пільг, їх відображення в податковій звітності тощо. Наприклад:

Пільги з ПДВ

Розрахунок сум ПДВ, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюють у додатку 5 до Декларації з ПДВ. Повна назва цього документа  – «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю». Нагадаємо окремі нюанси заповнення додатку 5 (Д5) (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Дані додатку 5 (Д5)Зміст данихПояснення щодо заповнення
Таблиця 1 Підсумкові дані переносять до переноситься до рядка 5 Декларації з ПДВОперації, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до п.п. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території УкраїниУ графі 2 таблиці 1 відображають назву операції, що відповідає операціям, наведеним у п. 196.1 та пп. 186.2, 186.3 ПКУ. У графі 3 зазначають норму ПКУ (підпункт, пункт та стаття ПКУ), за якою операція відноситься до такої, що не є об’єктом оподаткування ПДВ або за якою місце постачання послуги визначається за межами митної території України. У графі 4 вказують обсяг постачання (загальною сумою за звітний період без розшифровки в розрізі контрагентів) по такій операції
Таблиця 2 Заповнюють у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ.   Значення графи 5 рядка «Усього***» переноситься до рядків 5 та 5.1 Декларації з ПДВ  Розрахунок сум ПДВ, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільгУ графах 2 та 3  зазначають дані щодо найменування та коду податкової пільги згідно з довідниками пільг. У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 проставляється умовний код «99999999». У графі 4 вказується сума податку, не сплачена до бюджету у звітному періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги, розрахунок якої здійснюється окремо для кожної з податкових пільг. У графі 5 зазначається обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг. У графах 6-9 відображають обсяги операцій з придбання (як у поточному так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20%, 7%, 0% або 14%, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг. У разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях, у графах 6-9 вказуються обсяги придбання таких товарів/послуг пропорційно їх використанню у відповідних пільгових операціях
Графа 4 Таблиці 2Розрахунок не сплачених до держбюджету сум ПДВ за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткуванняПоказник розраховується відповідно до п. 3 розд. V1 Порядку № 21: ∑ПП = Vпост. зв. × 20 %  ̶  (Vприд. з ПДВ20 % + Vприд. з ПДВ7% + Vприд. з ПДВ0% + Vприд. з ПДВ14%) × 20 %, де
∑ПП – сума ПДВ, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги;
Vпост. зв. – обсяги операцій із постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ (із розд. I декларації (або уточнюючого розрахунку));
Vприд. з ПДВ20% – обсяги операцій із придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування ПДВ, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за основною ставкою, які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (р. V ПКУ, підр. 2 розд XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), на які платником податку нараховано податкові зобов’язання відповідно до п.п. 198.5 і 199.1 ПКУ;
Vприд. з ПДВ7% – обсяги операцій із придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування ПДВ, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за ставкою 7%, які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (р. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), на які платником податку нараховано податкові зобов’язання відповідно до  п.п. 198.5 і 199.1 ПКУ;
Vприд. з ПДВ0%/зв. – обсяги операцій із придбання товарів/послуг, необоротних активів, що звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 %, які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (р. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди));
Vприд. з ПДВ14% – обсяги операцій з придбання товарів без урахування ПДВ, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів, що оподатковуються за ставкою 14%, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (р. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов’язання відповідно до п.п. 198.5 і 199.1 ПКУ.
Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, не враховуються в такому розрахунку (п. 3 розд. V1 Порядку № 21)
Таблиця 3Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації)  належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністюВідсоток осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві (в організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, основне місце роботи протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації) (ЧПІ): розраховують відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286 шляхом підсумування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включно з вихідними, святковими та неробочими днями, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. Для застосування пільги із ПДВ чисельність працівників –  осіб з інвалідністю повинна становити не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників (п. 8 підр. 2 р. ХХ ПКУ)
  Відсоток фонду оплати праці осіб з інвалідністю протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат (ФОПІ): Порядок розрахунку: розраховують шляхом ділення фонду оплати праці осіб з інвалідністю, нарахованого протягом звітного періоду, на загальний обсяг витрат з оплати праці (загальний фонд оплати праці), списаний на витрати за даними бухобліку. Для застосування пільги з ПДВ фонд оплати праці осіб з інвалідністю має становити протягом звітного періоду не менш ніж 25% суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат виробництва (п. 8 підр. 2 розд. ХХ ПКУ) 
  Відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються під час виготовлення таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, щодо ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг (БВТ): показник розраховують шляхом ділення витрат із переробки під час виготовлення товарів і послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування, на продажну ціну таких виготовлених товарів і послуг. Для застосування пільги з ПДВ при обчисленні цього показника безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8% продажної ціни таких виготовлених товарів. (п. 8 підр. 2 розд. ХХ ПКУ)

Слушні зауваження від податківців (див. категорію 101.24 ЗІР): у графі 5 таблиці 2 додатка 5 (Д5) Декларації з ПДВ вказується обсяг звільнених від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг з урахуванням коригувань за такими операціями.    

Якщо суми коригувань, здійснених у звітному періоді, які передбачають зменшення обсягів постачання за операціями, що звільнені від оподаткування, перевищують обсяги звільнених від ПДВ операцій, здійснених у такому звітному періоді, то при розрахунку суми ПДВ, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги, такий показник може мати від’ємне значення. Крім того, у разі виправлення через уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, допущених у таблиці 2 додатка 5 (Д5), також може виникати від’ємне значення суми ПДВ, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги.

Пільги з податку на прибуток

Суб’єкти господарювання, що не сплачують податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкових пільг, ведуть облік сум таких пільг, які відображаються у додатку ПП «Інформація про суми податкових пільг» (далі – додаток ПП) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 (далі – Декларація).

Нагадаємо, що додаток ПП – це невід’ємна частина Декларації з податку на прибуток. Як ми вже зазначали,  податковою пільгою є звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору. Відносно податку на прибуток в ракурсі звільнення можна говорити, наприклад, про  п. 142.1 ПКУ. Він звільняє від оподаткування прибуток підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, який отриманий ними від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг і є їх повною власністю. Якщо в контексті податкової пільги розглядати сплату платником податку та збору в меншому розмірі, то  таким прикладом щодо податку на прибуток може бути:

 • оподаткування доходів нерезидентів за меншими ставками, ніж передбачено пп. 141.4.2 ПКУ;
 • звільнення доходів нерезидентів від оподаткування на підставі міжнародних договорів щодо уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо нюанси заповнення додатку ПП до Декларації з податку на прибуток (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Дані додатку ПП
Зміст данихПояснення щодо заповнення
Графа 1
Код пільги за кожним видом податкових пільг згідно з довідником пільгЗазначають код пільги згідно з графою 1 довідників пільг. Зокрема, при звітуванні за півріччя 2022 року слід зважати на довідники станом на 01.07.2022 р.
Графа 2Найменування податкової пільги згідно з довідником пільгЗазначають зміст пільги з графи 2 довідників пільг. Зокрема, при звітуванні за півріччя 2022 року слід зважати на довідники станом на 01.07.2022 р.
Графа 3Сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти), грнФіксують у повній сумі податок, не сплачений до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти). Показник прибутку, звільненого  від оподаткування розраховують за формулою: показник ряд. 05 додатка ПЗ × 18 %.  Не внесені до держбюджету суми податку на прибуток при оподаткуванні нерезидентів з урахуванням положень міжнародних договорів України розраховують за формулою: сума доходу нерезидента × (ставка податку (%) за п. 141.4 ПКУ  ̶  ставка податку (%) згідно із міжнародним договором) : 100%.
Якщо дохід нерезиденту виплачують у негрошовій формі, суму податку розраховують за формулою: 
Пс = СД× 100 / (100 –  СП) –  СД, де
Пс – сума податку до сплати;
СД – сума виплаченого доходу;
СП – ставка податку, встановлена пп. 141.4.2 ПКУ
Графи 4-5Строк користування податковою пільгою у звітному періоді (число, місяць, рік початку / число, місяць, рік закінчення)Якщо пільга діє до початку звітного періоду і триває після його закінчення, такий строк збігається з датою початку і закінчення зазначеного періоду
Графа 6Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, грнГрафу заповнюють, якщо умова застосування пільги –  цільове використання вивільнених від оподаткування коштів і платник у звітному періоді фактично використав такі кошти (їх частину) за цільовим призначенням. Зверніть увагу, що в довідниках ознака цільового призначення  відображається в графі 8: «0» – немає цільового призначення,  «1» – є цільове призначення. Отже за відсутності умови цільового використання графу 6 не заповнюють
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська