Податкова соціальна пільга – 2021

Дата публікації
23 Гру 2020

Що таке податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга (далі – ПСП) – сума на яку роботодавець має право зменшити місячний оподатковуваний ПДФО дохід працівника, отримуваний від одного роботодавця у вигляді зарплати (п. 169.1 ПКУ).

Хто має право на ПСП

Розраховувати на ПСП може кожний працівник, але за умови, що він не отримує одночасно стипендію, грошове чи майнове (речове) забезпечення як учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт, військовослужбовець, яке виплачують з бюджету (пп. 169.2.3 ПКУ).

Інша обов’язкова умова застосування ПСП — сума нарахованої місячної зарплати має бути не більше граничного розмір доходу, який дає право  на ПСП.

Також передбачена заборона на застосування ПСП до доходів платника податку, інших ніж зарплата та доходу самозайнятої особи від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності.

Який граничний розмір доходу для ПСП у 2021 році

ПСП застосовують, якщо зарплата, нарахована на користь працівника протягом місяця не перевищує суми, яку розраховують як добуток розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, і коефіцієнту 1,4. Результат заокруглюють до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 ПКУ).

Такий граничний дохід для застосування ПСП у 2021 році становить 3180 грн (2270 грн × 1,4).

Виняток передбачено для працівників, які мають двох і більше дітей (абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ). Тоді граничний розмір доходу для отримання ПСП одному з батьків визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП та відповідної кількості дітей.

У 2021 році беремо 3180 грн та множимо на кількість дітей. Тоді граничний дохід складе:

 • 6360 грн (3180 грн × 2) для одного із батьків з двома дітьми;
 • 9540 грн (3180 грн × 3) для одного із батьків з трьома дітьми і т.д.

Розмір ПСП у 2021 році

Будь-який платник податку, який отримує зарплату, може претендувати на загальну ПСП у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, установленого на 1 січня звітного року (пп. 169.1.1 ПКУ). Тобто у 2021 році загальний граничний розмір соціальної пільги – 1135 грн (2270 грн × 50%).

Від суми загальної ПСП рахують решту її розмірів, які представимо у таблиці разом із категоріями осіб, що претендують на соціальну пільгу.

Таблиця

Розмір ПСП для працівників у 2021 році

Категорія платника податківПідставаРозмір ПСП, %Розмір ПСП, грнГраничний розмір доходу, який надає право на ПСП, грн
Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (у розрахунку на кожну таку дитину)пп. 169.1.2 ПКУ1001135,003180 × кількість дітей  
 • одинокі матері (батьки), вдови (вдівці), опікуни, піклувальники – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
 • особи,щоутримують дитину з інвалідністю  – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років
пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ1501702,50 × кількість дітей

Для платника податку, який:

 • чорнобильці першої та другої категорії;
 • учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти;
 • особи з інвалідністю I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
 • особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
 • учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ
пп. «в» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ1501702,503180
 • Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»;
 • учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди I і II груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованими;
 • особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію інших держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
 • особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року
пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ20022703180

Коли можна скористатися правом на ПСП у 2021 році

ПСП можна застосувати до запалати, якщо місячний її розмір не перевищує граничного розміру доходу, який надає право на ПСП. Ця сума у 2021 році складає лише 3180 грн (виняток – працівники із двома і більше дітьми). Звісно, такий розмір місячної зарплати мають невелика частина працівників. Бо працівнику за виконану місячну норму праці мають платити не менше, аніж мінімальну зарплату, котра із 01.01.2021 складає 6000 грн у розрахунку на місяць.

Тому й виходить, що претендувати на ПСП у 2021 році можуть лише працівники:

– яким встановлено неповний робочий час;

– котрі відпрацювали не всі робочі дні у місяці (у зв’язку із відпусткою без збереження зарплати, відпусткою по догляду за дитиною до 3 років, іншими причинами, коли зберігалась посада, але не заробіток);

– в яких є двоє  і більше дітей, а місячна зарплата не перевищує суму в 3180 грн × кількість дітей.

Місце застосування ПСП

Пільгу застосовують до місячної зарплати лише за одним місцем роботи (пп. 169.2.1 ПКУ). Вибір відображають у заяві про застосування податкової соціальної пільги. Це може бути або основне місце роботи, або ж зовнішнє сумісництво. У випадку із внутрішнім сумісництвом при визначенні права на застосування ПСП беруть увесь сумарний заробіток від одного роботодавця.

Які документи подавати для застосування ПСП

Для початку застосування ПСП працівник подає роботодавцю заяву про застосування податкової соціальної пільги та документи, які підтверджують право на таку пільгу (абз. 2 пп. 162.2.2 ПКУ). Форма заяви так і не була затверджена ДПС, тож її складають у довільній формі.

Для загальної соціальної податкової пільги достатньо однієї заяви. Натомість аби застосовувати ПСП у розмірах 150%, 200% та пільгу на дітей, надають один із підтвердних документів (його копію), наведених в Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Якщо ж працівник має статус чорнобильця або особи із інвалідністю, то доведеться періодично подавати підтвердні документи (по мірі перегляду статусу особи у встановлені МОЗ строки).

Скільки ПСП можна застосовувати

Для працівників із пільгових категорій, котрі мають право на ПСП з двох і більше підстав, застосовують одну ПСП з підстави, яка передбачає її найбільший розмір. Але виняток зробили для тих осіб, які утримують двох і більше дітей, якщо одна (декілька) із них – дитина (діти) з інвалідністю. Для їх батьків 150% соціальної пільги додають до загальної ПСП. Норма прописана у пп. 169.3.1 ПКУ.

Коли працівник втрачає право на ПСП

Пільгу на дітей надають до кінця року, в якому дитина досягає 18 років. Решта категорій пільговиків, котрі мають право на ПСП у розмірі 150%, втрачають її з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому вони позбавлені статусу, який давав право на ПСП (абз. 2 пп. 169.3.3 ПКУ).

Якщо працівник помер або оголошений судом померлим чи визнаний судом безвісно відсутнім, втрачає статус резидента, звільняється з роботи пільгу надають з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому сталася відповідна подія (пп. 169.3.4 ПКУ).

Поширені питання щодо застосування ПСП
Чи потрібно щороку вимагати від працівнику подавати заяву для ПСП?
ПКУ не вимагає подавати заяву про застосування пільги щорічно. Якщо у працівника виникає право на застосування ПСП з інших підстав ніж ті, які зазначались у попередній заяві, тоді він повинен надати нову заяву з відповідними підтверджуючими документами.
Чи застосовують ПСП до заплати працівників-пенсіонерів?
Так, застосування ПСП до пенсіонерів не заборонено. Але ПСП застосовують до зарплати, а пенсію при цьому не враховують.
Як підтвердити, що чоловік або дружина не скористалися підвищеною ПСП?
Оскільки підвищеною ПСП та граничним доходом для застосування пільги кратно кількості дітей може тільки один з батьків, то у заяві про застосування ПСП вказують, що чоловік (дружина) за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська