• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Пошкодженні, знищенні основні засоби: як списати

Пошкодженні, знищенні основні засоби: як списати

Дата публікації
17 Кві 2022

В період війни основні засоби підприємства, яке знаходиться в зоні бойових дій чи поблизу  можуть бути пошкоджені, знищені або вилучені окупантами (по факту – вкрадені).  Як діяти підприємству у цьому випадку й розглянемо далі.

Загальні положення

Перш за все, потрібно вияснити, які саме об’єкти основних засобів (далі – ОЗ) потрапили в «біду». Допоможе в цьому інвентаризація. Як її провести, ми розповіли в статті «Списання знищених, зіпсованих запасів в період воєнного стану-2022».

При інвентаризація ОЗ складають відповідні інвентаризаційні описи, у яких варто відзначити стан об’єктів ОЗ, що перевіряються. Якщо мовиться про захвачену агресором сільгосптехніку, то зверніть увагу на звернення Запорізької обласної державної адміністрації. Там зазначають, що на даний час ще не розроблено чіткого алгоритму повернення втраченої сільгосптехніки з окупованих територій в умовах воєнного стану.

Тому посадовці пропонують всім сільгосптоваровиробникам звертатися до правоохоронних органів за телефоном 102 для фіксації звернень (заяв) щодо втраченої техніки. Себто про знищену російськими окупантами сільгосптехніку необхідно інформувати правоохоронні органи.

Для визначення непридатності ОЗ до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, неефективності або недоцільності їх поліпшення  (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівнику підприємства слід створити постійно діючу комісію  (п.п. 41-43 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561).

Ця компетентна комісія:

 • здійснює безпосередній огляд об’єкта ОЗ, що підлягає списанню;
 • установлює причини невідповідності критеріям активу;
 • визначає осіб, з вини яких сталося передчасне вибуття ОЗ з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
 • визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути отримані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) ОЗ, установлює їх кількість і вартість;
 • складає і підписує акти на списання ОЗ.

Щоб списати знищені (пошкоджені, вкрадені) ОЗ складають акт списання основних засобів на підставі протоколу результатів інвентаризації і наказу керівника. Форма акта має містити обов’язкові реквізити первинки згідно зі ст.  9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. В акті зазначають причину списання ОЗ: знищення, пошкодження через бойові дії та недоцільність відновлення. В актах на списання наводяться дані, що характеризують об’єкти ОЗ: рік виготовлення або будівництва об’єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об’єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо. Обов’язково посилаються на протокол результатів інвентаризації. На підставі акта закривають інвентарні картки обліку ОЗ і знімають об’єкти ОЗ з обліку.

Результати інвентаризації відображають в обліку та звітності того періоду, у якому завершили інвентаризацію (п. 3 розд. ІV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014  р. № 879). Для цього вилучають знищені, пошкоджені ОЗ зі складу активів. Залишкову вартість списаних ОЗ і додаткові витрати на ліквідацію (демонтаж) включають до інших витрат (п. 29 НП(С)БО 16 «Витрати»). Для обліку використовують субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Накопичену амортизацію знищених об’єктів ОЗ списують.

Деталі, вузли та інші матеріали, які отримують під час демонтажу ОЗ оприбутковують на склад і зараховують до інших доходів (п. 44 Методрекомендацій № 561).

Отримані запаси оцінюють:

 • за чистою вартістю реалізації,  якщо планують надалі їх реалізувати;
 • оцінкою можливого використання, якщо планують використовувати активи для власних потреб підприємства (пп. 2.12, 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2).

Чи припиняти амортизацію ОЗ, якщо комісія не може провести інвентаризацію? Вважаємо, що ні, позаяк п. 23 НП(С)БО 7 «Основні засоби» вимагає призупинити обчислення амортизації в разі реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації ОЗ.

Первісна вартість об’єкта ОЗ може змінюватися у разі його поліпшення, часткової ліквідації (п. 16 Методрекомендацій № 561).

У разі часткової ліквідації об’єкта ОЗ його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта, а пропорційна ліквідованій частині сума сальдо з дооцінки відображається зменшенням додаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку.

Якщо підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може її оцінити у сумі витрат на заміну (п. 46 Методрекомендацій № 561).

За часткової ліквідації первісна (переоцінена) вартість ОЗ і знос зменшуються, відповідно, на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта (п. 35 НП(С)БО 7):

Дт 13 Кт 10 – на суму зносу ліквідованої частини ОЗ;

Дт 976 Кт 10 – на суму залишкової вартості ліквідованої частини ОЗ.

Податок на прибуток

Ліквідація ОЗ. Ті, хто застосовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток фінрезультат до оподаткування:

 • збільшують на суму залишкової вартості об’єкта визначеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (п. 138.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ), себто на залишкову вартість за бухобліком. Відображають різницю в ряд. 1.1.2 додатка РІ до Декларації з податку на прибуток;
 • зменшують на суму  залишкової вартості об’єкта, визначеної за правилами податкового обліку  (п. 138.2 ПКУ), себто на залишкову вартість за даними податкового обліку. Відображають різницю в ряд. 1.2.2 додатка РІ  до Декларації з податку на прибуток.

У разі ліквідації невиробничих ОЗ  їх залишкова бухгалтерська вартість лише збільшує бухфінрезультат до оподаткування. Зменшувальних сум немає.

Часткова ліквідація ОЗ. За часткової ліквідації первісна (переоцінена) вартість засобів і знос зменшуються, відповідно, на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта (п. 35 П(С)БО 7).

Якщо різниці не застосовують – все відбувається за правилами бухобліку.

При застосуванні різниць:

 • збільшують бухфінрезультат на залишкову бухгалтерську вартість ліквідованої частини ОЗ;
 • зменшують бухфінрезультат на залишкову податкову вартість ліквідованої частини ОЗ.

ПДВ

Ліквідацію ОЗ прирівнюють до постачання товарів (абз. «д» пп. 14.1.191 ПКУ).

Базу для нарахування ПДВ визначають на рівні звичайної ціни, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ).

Зверніть увагу, що податківці згадують про ринкову вартість, але не нижче балансової (див., наприклад, лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 12129/Т/99-99-15-03-02-15).

Не нараховують ПДВ при ліквідації ОЗ:

 • у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили;
 • коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі викрадення;
 • коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання чи перетворення необоротних активів в інший спосіб, унаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Платник ПДВ не нараховує податкові зобов’язання (у т. ч., компенсуючі податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ) у разі подання податківцям акта на списання ОЗ, складеного постійно діючою на підприємстві комісією. Цей первинний документ має містити всю необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію. Форма його складання – довільна, головне, щоб акт підтверджував факт знищення, розібрання або перетворення ОЗ в інший спосіб.

Протягом дії правового режиму воєнного стану, не є такими, що використані платником у не оподатковуваних ПДВ операціях або в негосподарській діяльності, товари, придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили під час дії воєнного стану (п. 32-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПК). Отже нараховувати ПДВ згідно з вимогами п. 198.5 ПКУ в разі списання втрачених ОЗ під час воєнного стану не потрібно.

Часті запитання
Як платнику ПДВ подавати акт на списання податковому органу?
Податківці в категорії 101.27 ЗІР констатують: на законодавчому рівні не визначено механізму подання платником податку контролюючому органу документів про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів. Тож
платник ПДВ може подати такі документи (копії документів) контролюючому органу у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу. Варіанти подання: або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Як визначити ринкову ціну при ліквідації ОЗ?
Нагадаємо, що при ліквідації ОЗ базу для нарахування ПДВ визначають на рівні звичайної ціни, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ). При цьому відповідно до пп. 14.1.71 ПКУ звичайною ціною для товарів є їх ціна, визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, таку звичайну ціна встановлюють на рівні ринкових цін.
Ринкова ціна – ціна, за якою товари передають іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари, а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів у порівняних економічних (комерційних) умовах (пп. 14.1.219 ПКУ).
Отже платник податку, який за самостійним рішенням ліквідує основні виробничі або невиробничі засоби, повинен нарахувати ПДВ за такими необоротними активами виходячи з їх ринкової ціни. Її визначають на момент ліквідації за правилами, визначеними пп. 14.1.219 ПКУ, але не нижче балансової вартості ОЗ. У разі якщо при ліквідації ОЗ обов’язковим є проведення оцінки, ПДВ нараховують з вартості об’єкта оцінки, але не нижче їх балансової вартості.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Статті по темі
   13 Липня 2021

   Бухгалтерський облік основних засобів: від придбання до вибуття

   Автор статьи Галина Морозовська
   27 Листопада 2021

   Списання непридатного комп’ютера: документування, облік

   12 Серпня 2021

   Облік МНМА та МШП

   Автор статьи Любомир Антонюк
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська