• AVS
 • Статті
 • ЗЕД
 • Правила Інкотермс: підказка щодо умов постачання товарів

Правила Інкотермс: підказка щодо умов постачання товарів

Дата публікації
18 Тра 2022

При здійсненні експорту-імпорту, зазвичай, доставка товарів  (навантаження, розвантаження, страхування, сплата митних платежів тощо) відбувається не лише зі значним географічним переміщенням, а й потребує  використання різних видів транспорту. Тому сторони ЗЕД-контракту заздалегідь обговорюють питання доставки товару. При цьому важливе значення має момент переходу ризиків від продавця до покупця. Тож для уникнення непорозумінь й збитків при постачаннях товарів контрагенти додаються до принципів та правил міжнародної торгівлі.

Базісні умови постачання товарів

Звертаємо увагу: відповідно до ч. 4 ст. 265 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) сторони для визначення умов договорів постачання мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі ГКУ чи законами України. Зокрема, сторони договору постачання вправі визначати умови постачання на підставі Інкотермс (англ. Incoterms, International commerce terms) – офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (далі – Інкотермс).  Інкотермс є стандартними умовами договору міжнародної купівлі-продажу. При цьому суб’єкти господарської діяльності мають можливість укладати ЗЕД-контракти, використовуючи правила Інкотермс будь-якої редакції, погодженої сторонами такого контракту. У тому числі й Правила ІСС з використання термінів для внутрішньої й міжнародної торгівлі у редакції 2010 року (Інкотермс-2010), які почали застосовуватися у міжнародній практиці з 01.01.2011 р. (див. листи Мінекономіки України від 10.06.2011 р. № 4201-24/939 та від 18.07.2011 р. № 4201-26/1134). З огляду на це сторони можуть застосовувати будь-яку редакцію Інкотермс, уключаючи  й  більш пізнішу – за дату роз’яснення Мінекономіки, себто Інкотермс-2020.  До речі, Міжнародна торгова  палата (ІСС) рекомендує застосовувати саме Інкотермс-2020.

Іноді сторони ЗЕД-контракту бажають доповнити будь-яке правило Інкотермс, що, скажімо, не заборонено Інкотермс-2010. Утім, аби уникнути непорозумінь, сторонам доцільно якомога точніше передбачити результат, очікуваний від подібних доповнень. Наприклад, сторонам, які вирішили змінити розподіл витрат порівняно з правилами Інкотермс-2010, необхідно чітко вказати про намір щодо зміни пункту, за яким ризик переходить від продавця до покупця.

При виборі того чи іншого базису постачання необхідно чітко дотримуватися термінології Інкотермс. Бажано кожний конкретний термін зазначати англійською мовою (як це звучить безпосередньо у тій чи іншій редакції Інкотермс). При застосуванні того чи іншого терміна, необхідно називати конкретний географічний пункт, у якому продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з транспортування вантажу, несення ризику випадкової загибелі або псування товару тощо. У ЗЕД-контракті також потрібно обов’язково посилатися на редакцію Інкотермс, наприклад, «DAP Брюссель (Бельгія) Інкотермс 2020».

Звертаємо увагу, що ставка ПДВ 0% застосовується до операцій з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту незалежно від умов постачання, визначених правилами Інкотермс. Зокрема, про це йдеться в ІПК ДФСУ від 03.11.2017 р. № 2507/6/99-99-15-03-02-15/ІПK. Також в листі ГУ ДФС у Чернігівській області від 28.10.2016 р. № 3478/10/25-01-12-01-09, наприклад, зазначалося: у ЗЕД-контракті правила Інкотермс-2010 встановлюються окремо та не пов’язані з визначенням права на застосування нульової ставки ПДВ для операцій з вивезення товарів за межі митної території України.

Інкотермс-2020

Декілька нюансів щодо недавньої  нової редакції базисних умов постачання товарів: Інкотермс-2020. Ми закцентуємося більше на обов’язках продавця, про які вітчизняному покупцю необхідно мати хоча б мінімальні уявлення.

В Інкотермс-2020 виділено чотири групи базисів постачання товару (E, F, C і D).

Група E – умова постачання EXW, згідно з якою продавець лише надає товар у розпорядження покупця у своїх приміщеннях.

Група F –  умови постачання FCA, FAS та FOB, відповідно до якої продавець зобов’язаний передати товар зазначеному покупцем перевізнику.

Група C – умови постачання CFR, CIF, CPT та CIP, відповідно до яких продавець зобов’язаний укласти договір перевезення, але не бере на себе ризик втрати або пошкодження товару або додаткові витрати внаслідок подій, що відбулися після відвантаження та відправлення.

Група D – умови постачання DAP, DPU та DDP, за яких продавець повинен нести всі витрати та ризики, необхідні для доставки товару до пункту призначення.

Правила для будь-якого виду або видів транспорту

Терміни можуть  застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. При цьому перевізник – будь-яка особа, що на підставі договору перевезення бере на себе зобов’язання забезпечити самому або організувати перевезення товару одним з видів або комбінованим видом транспорту. Покупець може без укладання договору перевезення самостійно доставити товар власним транспортом.

Група Е  Місце відправлення

EXWEx Works (… named place)
Франко-завод
(… назва місця)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту. Умови постачання EXW покладають на продавця мінімальні обов’язки, а покупець повинен нести всі витрати та ризики щодо завантаження товару у транспортний засіб, виконання експортних митних процедур та його перевезення від підприємства продавця до місця призначення. Контрактна ціна за товар включає лише вартість самого товару без вартості митного оформлення і його доставки (фрахту)

Група F  Основне перевезення не оплачено

FCAFree Carrier (… named place)
Франко- перевізник
(… назва місця)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли товар випущений, завантажений на транспортний засіб перевізника, зазначений покупцем у зазначеному місці. Умови постачання FCA покладають на продавця обов’язки щодо завантаження товару на транспорт у погодженому місці відправлення та виконання експортних митних процедур для вивезення товару з оплатою експортних мит та інших зборів, проте продавець не зобов’язаний виконувати митні формальності для ввезення товару, сплачувати імпортні мита або виконувати інші імпортні митні процедури під час ввезення. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару та експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів, без вартості доставки (фрахту) до покупця

Група C  Основне перевезення оплачено

CPTCarriage Paid To (… named place of destination)
Фрахт/перевезення оплачені до
(… назва місця призначення)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли він передав товар, випущений у митному режимі експорту, своєму перевізнику для перевезення до місця призначення. Умови постачання CPT покладають обов’язок на покупця нести всі ризики втрати або пошкодження товару після передачі товару продавцем перевізнику, а не коли товар досягне місця призначення. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару, експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів і вартості доставки (фрахту) до зазначеного місця призначення
CIPCarriage and Insurance Paid Тo (… named place of destination)
Фрахт/перевезення та страхування оплачені до
(… назва місця призначення)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли він передав застрахований на користь покупця товар, випущений у митному режимі експорту, своєму перевізнику для перевезення до місця призначення. Умови постачання CIP покладають на покупця обов’язок нести всі ризики втрати або пошкодження товару після передачі товару продавцем перевізнику, а не коли товар досягне місця призначення. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару, експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів і вартості доставки (фрахту) до зазначеного місця призначення та вартості страхування товару на користь покупця

Група D  Доставка

DAPDelivered At Point
(… named point of destination)
Постачання в пункті
(… назва пункту)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли він надав покупцеві товар, випущений у митному режимі експорту і готовий до розвантаження з транспортного засобу, що прибув у зазначений пункт призначення. Умови постачання DAP вимагають, щоб продавець доставив товар у місце, вказане покупцем, зазвичай це приміщення покупця, а покупець – розвантажив товар з транспортного засобу. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару, експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів та вартості доставки (фрахту) до зазначеного пункту призначення
DDPDelivered Duty Paid
(… named place of destination)
Постачання зі сплатою мита
(… назва місця призначення)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли він надав покупцеві товар, що пройшов експортне та імпортне митне очищення, готовий до розвантаження з транспортного засобу, що прибув у зазначене місце призначення. Умови постачанняDDP покладають на продавця обов’язок нести всі ризики втрати або пошкодження товару, пов’язані з його експортним, імпортним митним оформленням та транспортуванням до вказаного місця призначення. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару, експортного та імпортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних та імпортних мит, всіх зборів та вартості доставки (фрахту) до зазначеного місця призначення
DPUDelivered Named Place Unloaded
(… named place of destination)
Поставка в місці з розвантаженням
(… назва місця призначення)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання коли товар, випущений у митному режимі експорту, розвантажений з транспортного засобу, що прибув, і наданий у розпорядження покупця у зазначеному місці призначення. Умови постачання DPU покладають на продавця обов’язок нести всі ризики втрати або пошкодження товару, пов’язані з його транспортуванням та розвантаженням у зазначеному місці призначення. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару, експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів, вартості доставки (фрахту) до зазначеного місця призначення та його розвантаження

Правила для морського та внутрішнього водного транспорту

Група F  Основне перевезення не оплачено

FASFree Alongside Ship
(… named port of shipment)
Франко вздовж борту судна
(… назва порту відвантаження)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання по поставці вздовж борту судна найнятого покупцем на причалі (пристані) або на ліхтерах у вказаному порту відвантаження. Умови постачання FAS покладають на продавця обов’язки щодо розміщення товару поруч із судном наданим покупцем та щодо виконання експортних митних процедур з оплатою експортних мит та інших зборів у країні відправлення для вивезення товару. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару та експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів, а також вартості доставки в порт відвантаження та розвантаження вантажу на причал уздовж борту судна без вартості навантаження на судно та перевезення (фрахту) до покупця
FOBFree On Board
(… named port of shipment)
Франко-борт
(… назва порту відвантаження)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли товар розміщений на борту судна найнятого покупцем у зазначеному порту відвантаження. Умови постачання FOB покладають на продавця обов’язки щодо розміщення товару на борту судна наданого покупцем та виконання експортних митних процедур з оплатою експортних мит та інших зборів у країні відправлення для вивезення товару. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару та експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів, а також вартості доставки в порт відвантаження та завантаження вантажу на борт судна без вартості перевезення (фрахту) до порту призначення

Група C Основне перевезення оплачено

CFRCost and Freight
(… named port of destination)
Вартість і фрахт
(… назва порту призначення)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з поставки тоді, коли товар розміщений на борту судна зафрахтованим продавцем для доставки в порт призначення. Умови постачання CFR покладають на продавця обов’язки щодо розміщення товару на борту судна та оплати витрат і фрахту, необхідних для доставки товару до зазначеного порту призначення, а також щодо виконання експортних митних процедур з оплатою експортних мит та інших зборів у країні відправлення для вивезення товару. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару та експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів, а також вартості доставки (фрахту) до порту призначення, без розвантаження у порту
CIFCost, Insurance and Freight
(… named port of destination) Вартість, страхування і фрахт
(… назва порту призначення)
Термін означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли застрахований ним товар розміщений на борту судна зафрахтованим продавцем для доставки в порт призначення. Умови постачання CIF покладають на продавця обов’язки щодо розміщення товару на борту судна та оплати витрат і фрахту, необхідних для страхування та доставки товару до зазначеного порту призначення, а також щодо виконання експортних митних процедур з оплатою експортних мит та інших зборів у країні відправлення для вивезення товару. Контрактна ціна за товар включає суму вартості самого товару, експортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит та інших зборів, вартості доставки (фрахту) до порту призначення, без розвантаження в порту та вартості страхування товару на користь покупця
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Статті по темі
   22 Червня 2021

   Валютні операції - 2021

   Автор статьи Ольга Целуйко
   03 Травня 2022

   ЗЕД, митне оформлення у воєнний період

   30 Березня 2022

   Форс-мажор в 2022 році: визнання та оформлення обставин непереборної сили

   Автор статьи Любомир Антонюк
   06 Липня 2021

   Розмитнення авто 2021

   Автор статьи Зоряна Куриляк
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська