Просто про страхові внески для ФОП та юросіб

Дата публікації
18 Сер 2021

Що таке соціальне страхування? Які є види соціального страхування? Хто є платниками внесків? Які мінімальні та максимальні розміри внесків?

Що таке соціальне страхування та страхові внески

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Види соціального страхування

 1. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 2. від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі – страхування від нещасного випадку);
 3. медичне.

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру єдиного внеску на соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Розміри мінімальних страхових внесків у 2021 році

Оскільки, у 2021 році розмір мінімальної зарплати буде змінюватися двічі (з 1 січня (6000 грн) та з 1 грудня (6500 грн) то й мінімальні розміри внесків теж зазнають змін декілька разів, а саме:

 1. з січня по листопад – 1320 грн. (6000 × 22%);
 2. за грудень – 1430 грн. (6500 × 22%).

Хто платить страхові внески

Страхові внески платять «страхувальники». Хто вони?

Відповідно до п. 10 частини 1 ст. 1 Закону № 2464 «страхувальники» – роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону № 2464 зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Страхові внески, тобто ЄСВ сплачують також:

 1. фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи;
 2. фізичні особи – підприємці, які обрали загальну систему оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Мінімальний розмір єдиного внеску для підприємців, який підлягає сплаті, становить:

за І квартал 2021 року – 3960 грн. (термін сплати 19 квітня 2021 року);

за ІІ квартал 2021 року – 3960 грн. (термін сплати 19 липня 2021 року);

за ІІІ квартал 2021 року – 3960 грн. (термін сплати 19 жовтня 2021 року);

за IV квартал 2021 року – 4070 грн. (термін сплати 19 січня 2022 року).  

Хто не платить страхові внески

Із 01.01.2021 р. розширено коло осіб, які звільняються від сплати ЄСВ.

ФОПи (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства не мають обов’язку  сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).

Звільнені від сплати єдиного внеску за себе:

 1. ФОПи та особи які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску тільки добровільно;
 2. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб – підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізособою – підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;
 3. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізособи – підприємці, які мають основне місце роботи за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Виплати на які нараховуються внески

Якщо говорити мовою податківців, то в цій частині буде йтися про базу нарахування ЄСВ. Або ж іншими словами, про виплати, на які нараховуються внески.

Так, є й виплати, які отримують наймані працівники, але вони не є базою нарахування ЄСВ. Про такі виплати зазначається в Переліку № 1170.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 «базою» нарахування ЄСВ для роботодавців є :

 1. Основна заробітна плата. ( винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
 2. Додаткова заробітна плата. (винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.)
 3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. (До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
 4.  Суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Розміри ставок

Єдиний внесок у загальному випадку роботодавців встановлюється у розмірі 22 %.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінзарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні зарплати (доходів) працівникам, які працюють за сумісництвом ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

ЄСВ для підприємств, установ і організацій, фізосіб – підприємців, у т.ч. тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41% бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

ЄСВ для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,3% бази нарахування єдиного внеску.

ЄСВ для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 %исуми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5% бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

Відповідно до частини третьої ст. 7 Закону № 2464 нарахування ЄСВ здійснюється у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом № 2464.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується ЄСВ (п. 4 частини першої ст. 1 Закону № 2464).

Максимальна база для нарахування ЄСВ:

 • з січня по листопад – 90 000 грн,
 • у грудні – 97 500 грн.

Тобто, якщо зарплата за місяць у працівника  в серпні 2021, 200 000,00, то ЄСВ все одно нараховуємо не більше ніж на 90 000,00 грн.

Строки сплати

Роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

Разом із тим, роботодавці під час кожної виплати зарплати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄСВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

У разі якщо останній день строків сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська