Робота за сумісництвом

Дата публікації
27 Лис 2020

Підприємство наймає на роботу працівника, для якого робота на цьому підприємстві не є основною. Тобто, він є сумісником. Дивимося особливості оформлення, режиму та оплати праці таких працівників.

Прийняття на роботу сумісника

Сумісника приймають на роботу в такому самому порядку, як і основного працівника. Єдине – в заяві про прийом на роботу працівник пише про прийом його «за сумісництвом».

Отже, працівник пише заяву про прийом на роботу, на підставі якої підприємство видає наказ про прийом на роботу за сумісництвом.

Причому сумісником працівник може бути в тому разі, якщо в нього є основне місце роботи. Але чинним законодавством не передбачено обов’язок роботодавця за місцем роботи сумісника перевіряти наявність основного місця роботи. Це означає, що на практиці працівник може працювати сумісником, не маючи основної роботи.

На роботі за сумісництвом не ведуться трудові книжки працівників (п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, далі – Інструкція № 58). Але за бажанням працівника запис про роботу за сумісництвом може бути здійснено окремим рядком за його основним місцем роботи (п. 2.14 Інструкції № 58).

Як і у випадку основної роботи, про укладення трудового договору з сумісником потрібно повідомити податкову, подавши повідомлення про прийняття працівника на роботу, за формою, наведеною у додатку до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Заяви, наказу, повідомлення про прийняття може бути досить для того, щоб оформити трудовий договір. Але у випадках, наведених в ст. 24 КЗпП в обов’язковому порядку повинен укладатися письмовий трудовий договір у вигляді окремого документа (див. зразок). Наприклад, якщо роботодавцем є фізична особа, в тому числі ФОП. Також письмовий трудовий договір може укладатися за бажанням однієї чи обох сторін.

Зразок письмового трудового договору.

Трудовий договір

м. Полтава                                                                                   27 жовтня 2020 р.

Роботодавець, – ПП «Грона», в особі директора Пугача Григорія Михайловича, що діє на підставі статуту, з одного боку, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо), та

Працівник, – Швець Володимир Ілліч, що мешкає за адресою: м. Полтава, вул. Боженка, 44, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. Відповідно до цього Договору Працівник зобов’язується виконувати роботу прибиральника, за місцезнаходженням офісу Роботодавця (м. Полтава, вул. Геофізика, 14), а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, а також забезпечувати передбачені трудовим законодавством та цим Договором умови праці.

2. Працівник виконує роботу за сумісництвом, з 8.00 до 9.00 кожного робочого дня (в робочі дні за п’ятиденним робочим тижнем Роботодавця).

3. Роботодавець зобов’язаний забезпечити Працівникові належні умови праці, передбачені трудовим законодавством та законодавством про охорону праці і виплачувати заробітну плату з розрахунку 50 грн за одну відпрацьовану Працівником годину.

4. Роботодавець зобовʼязаний забезпечити Працівника належними знаряддями праці.

5. Працівник зобов’язаний дотримуватися умов цього Договору.

6. Роботодавець і Працівник мають права, передбачені трудовим законодавством України.

7. Заробітна плата виплачується два рази в місяць, в строк 3 і 17 числа кожного місяця.

8. Працівникові надаються всі пільги, встановлені чинним законодавством, включаючи відпустку тривалістю 24 календарних дня.

9. Цей Договір укладений на невизначений строк і може бути припинений тільки на підставах, передбачених чинним трудовим законодавством України.

10. З питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним трудовим законодавством України.

11. Цей Договір складений у двох примірниках – по одному для Роботодавця і Працівника.

Адреси і банківські реквізити сторін

Режим роботи сумісників

Встановлюючи режим роботи для сумісників, орієнтуйтеся на наступні обмеження. Відповідно до п. 2 постанови КМУ від 03.04.1993 р. № 245:

 • тривалість роботи не може перевищувати 4 години на день і повного робочого дня у вихідний день.
 • загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Однак це обмеження стосується тільки працівників державних підприємств, установ і організацій.

Всі інші підприємства не зобов’язані дотримуватися цих умов. Разом з тим в цьому разі має бути дотримано норму тривалості робочого часу – 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

Поширені питання щодо роботи за сумісництвом
Як оплачують працю сумісників?
Відповідно до ст. 102-1 КЗпП, ст. 19 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР сумісники одержують зарплату за фактично виконану роботу.
Який порядок звільнення сумісників?
Сумісників звільняють на тих самих підставах, що й основних працівників. Але в ст. 43-1 КЗпП передбачена й одна специфічна підстава звільнення. Сумісника можна звільнити за ініціативою роботодавця без погодження з профспілковим органом:
– якщо приймають на роботу працівника, для якого така робота буде основною, а не сумісництвом;
– якщо законодавство встановлює обмеження для роботи за сумісництвом.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська