Розрахунок середньої заробітної плати: з’ясовуємо деталі

Дата публікації
08 Лип 2021

Середня заробітна плата – важливий показник для обчислення відпускних, лікарняних тощо. При цьому для кожної з таких виплат існують окремі правила його розрахунку.

Як розрахувати середню зарплату за Порядком № 100

Відпускні, відрядження тощо. Для того, щоб визначити розмір відпускних, обчислити суму вихідної допомоги або оплатити дні, за які зберігається середній заробіток (наприклад, за час відрядження) підприємства послуговуються Порядком обчислення середньої зарплати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100). Дія цього нормативного документу поширюється на всіх роботодавців, уключаючи фізосіб – підприємців, а також фізосіб, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників. Порядок № 100 має застосовуватися під час обчислення середньої зарплати для будь-яких видів відпусток, крім декретної.

Не застосовують Порядок № 100 під час оплати праці за час відряджень держслужбовців. Це випливає з ч. 5 ст. 42 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі – Закон про держслужбу), згідно з яким за держслужбовцем на весь період відрядження зберігаються його посада та зарплата. Себто у цьому випадку не порівнюють фактичну зарплату із середньою, позаяк дія норм законодавства про працю поширюється на держслужбовців лише у частині відносин, не врегульованих Законом про держслужбу (ч. 3 ст. 5 Закону про держслужбу). Підтвердило це свого часу й Мінсоцполітики України в листі від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16.

При обчисленні середньої зарплати до розрахунку беруть два календарні місяці, що передують тому, у якому відбувається подія, пов’язана з виплатою. Усі суми нарахованої зарплати слід враховувати в тому місяці, за який вони нараховані та в фактичних розмірах (абз. 2 п. 3 Порядку № 100).

Розрахунковий період для відпускних виплат

Для відпускних розрахунковий період залежить від періоду роботи працівника за відповідним трудовим договором з роботодавцем і складає, як зазначено у таблиці 1.

Таблиця 1

Період роботиРозрахунковий період*
більше 12 календарних місяців12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки (абз. 1 п. 2 Порядку № 100)
менше 12 календарних місяцівфактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки (абз. 2 п. 2 Порядку № 100)
менше 1 календарного місяця (з 1-го по 1-ше число)виходячи з установлених в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абз. 3 п. 4 Порядку № 100)
*Якщо працівника прийнято на роботу не з першого календарного числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць

Відпускні обчислюють множенням тривалості відпустки на середньоденну зарплату.

Її обчислюють в розрахунку на 1 календарний день, при цьому з визначеного у календарних днях розрахункового періоду виключають:

 • святкові та неробочі дні, зазначені у ст. 73 КЗпП;
 • час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

Розраховують середньоденну зарплату за формулою:

СЗп = Зп : (Дк – Дсн – Дн), де

СЗп – середня зарплата для розрахунку суми відпускних;

Зп – сума заробітної плати за розрахунковий період;

Дк – загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

Дсн – кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період;

Дн – час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді. Наприклад, час відпустки без збереження зарплати; відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку; простою не з вини працівника, за який за ним частково зберігався заробіток.

Не враховують також робочі дні, які не були відпрацьовані працівником через уведення з ініціативи роботодавця режиму неповного робочого тижня.

Якщо у працівника немає жодного повного місяця для обчислення відпускних чи компенсації за невикористану відпустку або двох повних місяців роботи для нарахування інших виплат, розрахунки проводять з установленої тарифної ставки та посадового (місячного) окладу.

Зі ставки (окладу) обчислюють середню зарплату й коли в розрахунковому періоді відсутній заробіток.

При обчисленні середньої зарплати беруть до уваги всі суми нарахованої зарплати, передбачені законодавством та умовами трудового договору, крім зазначених у п. 4 Порядку № 100. Визначені суми зарплати враховують у тому місяці, за який їх нараховано та у фактичних розмірах, без виключення відрахування податків, стягнення аліментів тощо.

Премії у розрахунку середньої зарплати

Премії та інші виплати за два місяці або триваліший період під час обчислення середньої зарплати додають до заробітку кожного місяця розрахункового періоду. Роблять це у частині таких виплат, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які їх нараховано. Як визначити таку частину? Для цього слід поділити суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду їх нарахування та помножити на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої зарплати (абз. 3 п. 3 Порядку № 100).

З роз’ясненнями Мінекономіки щодо порядку обчислення середньої зарплати можна ознайомитися на офіційному сайті цього відомства.

Як розрахувати середню зарплату за Порядком № 1266

Лікарняні та декретні. Лікарняні і допомогу по вагітності та пологах розраховують на підставі середньої зарплати, визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266).

Розрахунковий період для лікарняних та декретних. Розрахунковий період – це період, за який обчислюють середню зарплату для оплати днів тимчасової непрацездатності/відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Він залежить від період роботи працівника за відповідним трудовим договором у роботодавця і складає (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Період роботиРозрахунковий період*
більше 12 календарних місяців12 повних календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку* (п. 25 Порядку № 1266)
менше 12 календарних місяцівфактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку (п. 26 Порядку № 1266)
менше 1 календарного місяцяфактична кількість календарних днів у трудових відносних перед настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266)
* Місяцю початку дії лікарняного листка по тимчасової непрацездатності, у т.ч. у зв’язку з вагітністю та пологами

З розрахункового періоду виключають місяці, повністю невідпрацьовані у цьому періоді працівником з поважних причин (з першого до першого числа). Мовиться про (п. 3 Порядку № 1266):

 • тимчасову непрацездатність;
 • відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком;
 • відпустку без збереження заробітної плати.

Завважте також на лист Мінсоцполітики України від 11.06.2019 р. № 311/0/247-19, у якому до поважних причин відсутності працівника на роботі відносять також календарні дні участі працівника у виборах на платній основі. А значить, їх теж виключають з розрахункового періоду.

Якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюють шляхом множення суми денної виплати (її розмір встановлюється у відсотках середньоденної зарплати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством) на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Розраховують середньоденну зарплату за формулою:

Зпсрд = Зп : Дк, де

Зпсрд – сума середньоденної зарплати;

Зп – сума зарплати, нарахованої в розрахунковому періоді;

Дк – кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

У п. 32 Порядку № 1266 сказано: середня зарплата для розрахунку лікарняних та декретних обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до податкових органів. Починаючи зі звітних періодів 2021 року – це відомості з додатку 1 Податкового розрахунку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська