Розрахунок лікарняних та декретних у 2021 році

Дата публікації
21 Гру 2020

Працівник захворів і претендує на виплату лікарняних. Подивімося на яких підставах і яким чином підприємство має їх розрахувати і надати працівникові.

Листок непрацездатності, як підстава для нарахування

Тимчасова непрацездатність засвідчується листком непрацездатності (п. 1.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455, далі – Інструкція № 455). Форма листка та Інструкція щодо його заповнення затверджені спільним Наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС від НВВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

На момент написання цієї статті застосовується паперовий листок на бланку суворої звітності. Але в найближчій перспективі планується запустити електронні лікарняні.

Електронні лікарняні листи будуть діяти в системі Електронного реєстру листів непрацездатності, особливості якої визначені нормами Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 328, який до повноцінного запуску системи діє з урахуванням норм постанови КМУ від 03.03.2020 р. № 159.

Для запуску системи має бути ще затверджено Порядок видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, який на даний момент існує тільки у вигляді проекту.

Електронний реєстр діятиме на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Формуватиме та вестиме цей реєстр також ПФУ, який обмінюватиметься відповідною інформацією з МОЗ, НСЗУ, ФСС.

Система Електронного реєстру листів непрацездатності з’єднуватиметься з електронною системою охорони здоров’я. В останню лікар заноситиме дані про пацієнта, випадок тимчасової непрацездатності, єдиний реєстраційний номер лікарняного листка тощо. Таким чином, електронний лікарняний формуватиметься в електронній формі.

Видача електронного лікарняного – це внесення відповідних даних в Електронну систему. А пацієнту за його бажанням лікар може видати в паперовій формі повідомлення про реєстрацію лікарняного, із зазначенням єдиного реєстраційного номера такого листка. Поряд з цим про видачу листа пацієнта має повідомити ПФУ через електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ, за допомогою СМС-повідомлень чи іншим способом.

Роботодавець також отримає повідомлення про видачу листа в електронній формі в електронний кабінет. Як бачимо, звичних нам паперових лікарняних більше не буде.

Так в цілому буде діяти система Електронного реєстру листів непрацездатності, якщо її таки запустять.

Порядок оплати лікарняних та декретних

Базові особливості оплати лікарняних визначені такими нормативними документами:

 • Законом № 1105 (Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);
 • Порядком № 12 (Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений Постановою правління ФССУ від 19.07.2018 р. № 12);
 • Положенням № 13 (Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене Постановою правління ФССУ від 19.07.2018 р. № 13).

А розрахунок суми лікарняних здійснюють згідно з Порядком № 1266 (Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266).

Лікарняні надають у разі настання страхових випадків, перелік яких наведено в ч. 1 ст. 22 Закону № 1105, наприклад, у разі тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, догляду за дитиною віком до трьох років тощо.

Лікарняні за перші п’ять днів непрацездатності оплачує роботодавець згідно з Порядком № 440 (Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440).

Починаючи з шостого дня лікарняні оплачує ФСС (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

Лікарняні оплачують як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 2 Порядку № 440).

На основну роботу працівник подає листок непрацездатності.

На роботу за сумісництвом подає копію листа, засвідчену підписом керівника та скріпленою печаткою за основним місцем роботи, а також довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи (п. 30 Порядку № 1266). У разі кількох робот за сумісництвом надаються також довідки про середню зарплату за сумісництвом. Довідки потрібні, щоб проконтролювати чи не перевищує сумарна зарплата, з якої обчислюють лікарняні максимальну величину бази нарахування ЄСВ (у 2021 році – 90 000 грн).

Отже, роботодавець отримав лікарняний лист – що далі?

Працівник передає лікарняний уповноваженій на підприємстві особі, яка заповнює в лікарняному листку страховий стаж та кількість днів, за які буде надаватися допомога. Зазвичай таку функцію покладають на кадрових працівників.

Потім листок передають комісії (уповноваженому) із соцстраху, створеній (обраному) на підприємстві. Комісія (уповноважений) приймає рішення про призначення лікарняних (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105).

Комісія проводить засідання і приймає рішення про виплату чи відмову, оформляючи протоколом за формою згідно з додатком до Положення № 13 (див. п.п. 4.1-4.3 цього Положення). Підстави для відмови у виплаті лікарняних наведені в ст. 23 Закону № 23.

Протокол з лікарняним передають до бухгалтерії для розрахунку лікарняних.

Строк розгляду лікарняного не має перевищувати 10 днів з дня надходження (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Основні правила розрахунку лікарняних

Спершу розраховують середньоденну зарплату, поділивши зарплату за 12 календарних місяців перед місяцем, у якому отримано лікарняний, на календарні дні цього періоду, за мінусом календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ (у 2021 році: 90 000 грн : 30,44 днів = 2 956,64 грн).

Середньоденну зарплату перемножують на кількість календарних днів перебування на лікарняному і на відсоток залежно від страхового стажу (див. ст. 24 Закону № 1105):

 • 50% – страховий стаж до 3 років;
 • 60% – від 3 до 5 років;
 • 70% – від 5 до 8;
 • 100% – понад 8 років.

100% застосовується незалежно від стажу, якщо особа має пільги, перелік яких наведено в ст. 24 Закону № 1105. Якщо за останні 12 календарних місяців стаж менше 6 місяців, лікарняні виплачують в розмірі виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачується ЄСВ, але не вище в розрахунку на місяць розміру мінзарплати, у якому був лікарняний (п. 5 Порядку № 440).

Крім того, особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу, за винятком медичних працівників, яким допомога по тимчасовій непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Повторимося, сума лікарняних за перші 5 календарних днів фінансується за рахунок коштів роботодавця, решта – за рахунок коштів ФСС.

Лікарняні за рахунок роботодавця виплачуються працівникові в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону № 1105).

Для отримання лікарняних за рахунок ФСС бухгалтерія роботодавця спершу оформляє у двох примірниках заяву-розрахунок за формою додатку 1 до Порядку № 12 і один з примірників протягом 5 робочих днів з дня прийняття комісією рішення передає до ФСС (див. п. 2 цього Порядку). Протягом 10 робочих днів ФСС має перевірити заяву і перерахувати кошти допомоги на окремий рахунок роботодавця. Роботодавець має виплатити ці кошти працівникові у найближчий строк, установлений для виплати заробітної плати, після їх отримання від ФСС (див. лист Мінсоцполітики від 12.06.2019 р. № 313/0/247-19).

Після проведення виплат за рахунок ФСС протягом місяця після виплати страхувальник надсилає до ФСС повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12.

Порядком № 12 передбачено подачу заяви-розрахунку і повідомлення про проведення виплат як в традиційній паперовій (подається особисто роботодавцем до ФСС), так і в електронній формі.

Перед тим, як подавати в електронній формі, спершу зверніться до ФСС і укладіть договір про подання електронних документів до ФСС.

Нарахування лікарняних – приклади

Приклад 1.

Хвороба працівника припадає на період з 10 по 16.07.2020 р.

За розрахунковий період з липня 2019 р. по червень 2020 р. працівникові нараховано за окладом зарплату 108 000 грн.

В розрахунковому періоді всі дні відпрацьовані.

Страховий стаж працівника 7 років 2 місяці.

Середньоденна зарплата – 295,89 грн. (108 000 : 365)

Відсоток середньої зарплати для виплати лікарняних залежно від стажу – 70%.

Кількість днів непрацездатності, які мають бути оплачені – 7 днів, з них 5 за рахунок підприємства, 2 за рахунок ФСС.

Лікарняні за рахунок підприємства – 1035,62 грн (295,89 × 70% × 5).

Лікарняні за рахунок ФСС – 418,45 грн (295,89 × 70% × 2).

Приклад 2.

Працівника прийнято на роботу 14.02.2020 р.

На лікарняному перебував з 10 по 16.07.2020 р.

Зарплата з березня по червень 2020 р. склала 36 000 грн.

Загальний страховий стаж працівника 7 років 2 місяці.

Страховий стаж за останні 12 місяців більше 6 місяців.

Оскільки працівник відпрацював менше 12 календарних місяців, до розрахунку беруть фактично відпрацьовані повні місяці – з березня по червень. Загальна кількість календарних днів в цей період – 122 (31 + 30 + 31 + 30).

Середньоденна зарплата – 295,08 грн. (36 000 : 122)

Лікарняні за рахунок підприємства – 1 032,78 грн. (295,08 × 70% × 5).

Лікарняні за рахунок ФСС – 413,11 грн. (295,08 × 70% × 2).

Приклад 3.

Працівника прийнято на роботу 22.06.2020 р.

На лікарняному перебував з 10 по 16.07.2020 р.

За 7 робочих днів червня працівнику нарахована зарплата 1 960 грн. За 7 робочих днів липня – також 1 960 грн. Всього 3 920 грн. (1 960 + 1 960).

Загальний страховий стаж 10 років.

Страховий стаж за останні 12 місяців більше 6 місяців.

Оскільки працівник за останнім місцем роботи відпрацював менше календарного місяця, розрахунковий період визначають за відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку. Тобто, це по 9 календарних днів у червні і липні, всього 18 календарних днів.

Середньоденна зарплата – 217,78 грн. (3 920 : 18)

Відсоток середньої зарплати для виплати лікарняних залежно від стажу – 100%.

Лікарняні за рахунок підприємства – 1 088,90 грн. (217,78 × 100% × 5).

Лікарняні за рахунок ФСС – 435,56 грн. (217,78 × 100% × 2).

Декретні виплати (допомога по вагітності та пологах)

В цілому декретні надають і розраховують так само, як і лікарняні. Наприклад, підставою для виплати декретних також є листок непрацездатності. Але є окремі особливості.

Загальні умови надання наведені в ст.ст. 25, 26 Закону № 1105.

Декретні надають в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від страхового стажу.

Розмір декретних не може бути меншим за суму допомоги, обчислену із мінімальної зарплати на час настання страхового випадку.

Якщо застрахована особа протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку мала стаж менше 6 місяців, декретні виплачують в розмірі не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінзарплати станом на час настання страхового випадку (п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Декретні надають за 126 календарних днів (див. ст. 17 Закону України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»):

 • 70 кал. днів до пологів;
 • 56 кал. днів (70 – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) – після.
Поширені питання щодо розрахунку та оплати лікарняних
Як розраховувати лікарняні, якщо працівник захворів у перший робочий день?
У такому разі середньоденну заробітну плату за 1 календарний день визначають шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44). Це передбачено пунктами 5, 28 Порядку № 1266).
Як розраховувати лікарняні, якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу?
У такому випадку розрахунок проводять у загальному порядку. Хоча до 04.07.2015 специфіка полягала в тому, що для осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу лікарняні обчислювали, виходячи середньогодинного заробітку.
Як бути з оплатою лікарняних у разі втрати листка непрацездатності?
В такому випадку виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюють на підставі дубліката листка непрацездатності. Дублікат видають за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу, у якому було видано перший листок та на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги не проводилась (п. 1.14 Інструкції № 455).
Як оплачувати лікарняні якщо працівник одночасно надав 2 листки непрацездатності: первинний і продовжений?
Якщо на первинному листку непрацездатності зроблено запис «Продовжує хворіти», а на другому підкреслено «Продовження листка» і вказано номер попереднього лікарняного хвороба розглядається як один страховий випадок. В такому разі перші 5 днів оплачуються за рахунок підприємства лише раз за обома лікарняними.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 1
   • Анатолій
    23 Березня 2021

    Чи враховуютьлся при розрахунку лікарняних отримані за попередній період премії (наприклад, - "тринадцята зарплата" - премія по підсумкам року, за квартал)?

    Відповісти

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська