Перерасчет средней зарплаты: какую редакцию Порядка № 100 применять

Дата публикации
28 Сен 2021

Минэкономики продолжает делать добрые и полезные дела. И в письме от 17.09.2021 г. № 4711-06/45906-07 (см. приложение) вновь поясняет нюансы применения изменений, которые постановление КМУ «Некоторые вопросы исчисления средней заработной платы» от 01.09.2021 г. № 917 (далее – Постановление № 917) внесло в Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100 (далее –  Порядок № 100).

Так, Минэкономики акцентирует внимание на том, что нормы Постановления № 917 применяют с 04.09.2021 г. – с даты его опубликования в газете «Урядовый курьер» № 170. И далее отмечает: работникам, которым в период с 12.12.2020 г. до вступления в силу Постановления № 917 исчисление средней зарплаты было осуществлено без учета начисленных в этом периоде (с 12.12.2020 г. по 03.09.2021 г. включительно) премий и выплат по итогам работы за определенный период, в течение трех месяцев после вступления в силу Постановления № 917 должны осуществить перерасчет средней зарплаты с учетом редакции п. 3 Порядка № 100, которая действовала на момент расчета средней зарплаты. А именно, с учетом редакции постановления КМУ от 09.12.2020 г. № 1213.

Приложение

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Щодо перерахунку середньої зарплати

Лист від 17.09.2021 р. № 4711-06/45906-07

Міністерство економіки України розглянуло лист Редакції газети «Оплата праці» від 08.09.2021 р. № 56 щодо застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (зі змінами) (далі – Порядок), та в межах компетенції повідомляє.

Згідно з § 31 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в офіційних виданнях — Офіційному віснику України та газеті «Урядовий кур’єр».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 917 «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати» (далі – постанова № 917), опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» № 170 від 04.09.2021 року.

Отже, норми постанови № 917 застосовуються з дня офіційного опублікування, а саме з 04.09.2021 року.

Відповідно до пункту 2 постанови № 917 працівникам, яким у період з 12.12.2020 р. до набрання чинності цією постановою обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого зазначеною постановою.

Тобто працівникам, яким у період з 12.12.2020р.  до набрання чинності постанови № 917 обчислення середньої заробітної плати було здійснено без врахування нарахованих у цьому періоді (з 12.12.2020 р. по 03.09.2021 р. включно) премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності постанови № 917 повинні здійснити перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням редакції пункту 3 Порядку, яка була чинна на час розрахунку середньої заробітної плати, а саме з урахуванням редакції постанови від 09.12.2020 № р. 1213 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100».

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує використання паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь надається електронною поштою.

Заступник Міністра

економіки України                                                         Світлана ГЛУЩЕНКО

Проходит набор
Онлайн-курс по Зарплате и Кадрам

  Научитесь вести зарплатный и кадровый учет без ошибок, благодаря комплексному ...

  Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
  20 Июл 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерия 2.0

   Научитесь использовать 1С на 100%, работать быстро и без ошибок за 5 недель

   Светлана Шанайда
   Спикер Светлана Шанайда
   Комментарии 0

    Получите PDF Чек-лист

    Экспресс-аудит Вашей бухгалтерии

    [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
    Ближайшие курсы
    Онлайн-курс по Зарплате и Кадрам

     Научитесь вести зарплатный и кадровый учет без ошибок, благодаря комплексному ...

     Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
     20 Июл 2021
     Онлайн-курс «Бухгалтер-Эксперт»

      Получите навыки, которыми обязан обладать единственный/главный бухгалтер для ...

      Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
      25 Июн 2021
      Онлайн-курс по Проверкам

       Научитесь проходить проверки Налоговой уверенно и без штрафов всего за 5 недель

       Игорь Сичеславский
       Спикер Игорь Сичеславский
       16 Авг 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерия 2.0

        Научитесь использовать 1С на 100%, работать быстро и без ошибок за 5 недель

        Светлана Шанайда
        Спикер Светлана Шанайда
        Онлайн-курс по Налогу на Прибыль

         Научитесь вести учет налога на прибыль без ошибок, благодаря комплексному ...

         Галина Морозовская
         Спикер Галина Морозовская
         05 Апр 2021