• AVS
 • Новости
 • Зарплата
 • Отпуск за ненормированный рабочий день работнику с неполным рабочим временем: позиция Минэкономики

Отпуск за ненормированный рабочий день работнику с неполным рабочим временем: позиция Минэкономики

Дата публикации
07 Окт 2021

Минэкономики в письме от 06.08.2021 г. № 4712-06/40372-09 (см. приложение) отмечает, что понятие «ненормированный рабочий день» содержат Рекомендации о порядке предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ​​ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда, утвержденные приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 10.10.1997 г. № 7 (далее – Рекомендации № 7). Это особый режим рабочего времени, который устанавливают для определенной категории работников, если невозможно нормировать время трудового процесса. При необходимости указанная категория работников периодически работает сверх нормальной продолжительности рабочего времени (эту работа не считают сверхурочной). Меру труда определяют не только продолжительностью рабочего времени, но и кругом обязанностей и объемом выполненных работ (нагрузкой) (п. 1 Рекомендаций № 7).

В качестве компенсации за выполненный объем работ, степень напряженности, сложность и самостоятельность в работе, необходимость периодического выполнения служебных заданий сверх установленной продолжительности рабочего времени предоставляется дополнительный отпуск до 7 календарных дней.

Законодательство не содержит запрета применить ненормированный рабочий день для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем. Это Минэкономики подчеркивает в упомянутом письме. Работодатель может самостоятельно утвердить списки профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем ​​в приложении к коллективному договору или соглашению, установить продолжительность ежегодного дополнительного отпуска по каждому виду работ, профессий, должностей и учесть периодичность выполнения работ сверх установленной продолжительности рабочего времени, круг обязанностей и объем выполненных работ.

Одновременно п. 2 Рекомендаций № 7 не рекомендует применять ненормированный рабочий день для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем. Впрочем, Минэкономики обращает внимание, что Рекомендации не регистрируются в Министерстве юстиции Украины в установленном порядке, а потому не являются нормативно-правовым актом. Следовательно, действующее законодательство сегодня не содержит запрета применения ненормированного рабочего дня для работников

Приложение
Міністерство економіки України лист від 06.08.2021 р. № 4712-06/40372-09

Пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» передбачено, що працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, професій та посад чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором.

Визначення терміну «ненормований робочий день» міститься у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 (зі змінами) (далі – Рекомендації).

Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів.

Відповідно до пункту 6 Рекомендацій міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем.

Отже, підприємство, установа, організація самостійно в колективному договорі визначає перелік професій і посад, до яких може застосовуватися ненормований робочий день (з урахуванням орієнтовного переліку, якщо такий є), та відповідно встановлює тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день по кожному виду робіт, професій, посад, враховуючи періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу, коло обов’язків і обсяг виконаних робіт.

Водночас пунктом 2 Рекомендаційне рекомендується застосовувати ненормований робочий день для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

Слід зауважити, що Рекомендації не реєструються в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, а тому не є нормативно-правовими актами. Чинне законодавство на сьогодні не містить заборони застосування ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

<...>

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

<...>

Заступник Міністра
економіки України
С. Глущенко
Проходит набор
Онлайн-курс по Зарплате и Кадрам

  Научитесь вести зарплатный и кадровый учет без ошибок, благодаря комплексному ...

  Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
  20 Июл 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерия 2.0

   Научитесь использовать 1С на 100%, работать быстро и без ошибок за 5 недель

   Светлана Шанайда
   Спикер Светлана Шанайда
   Комментарии 0

    Получите PDF Чек-лист

    Экспресс-аудит Вашей бухгалтерии

    [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
    Ближайшие курсы
    Онлайн-курс по Зарплате и Кадрам

     Научитесь вести зарплатный и кадровый учет без ошибок, благодаря комплексному ...

     Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
     20 Июл 2021
     Онлайн-курс «Бухгалтер-Эксперт»

      Получите навыки, которыми обязан обладать единственный/главный бухгалтер для ...

      Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
      25 Июн 2021
      Онлайн-курс по Проверкам

       Научитесь проходить проверки Налоговой уверенно и без штрафов всего за 5 недель

       Игорь Сичеславский
       Спикер Игорь Сичеславский
       16 Авг 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерия 2.0

        Научитесь использовать 1С на 100%, работать быстро и без ошибок за 5 недель

        Светлана Шанайда
        Спикер Светлана Шанайда
        Онлайн-курс по Налогу на Прибыль

         Научитесь вести учет налога на прибыль без ошибок, благодаря комплексному ...

         Галина Морозовская
         Спикер Галина Морозовская
         05 Апр 2021