Строковий трудовий договір

Дата публікації
15 Чер 2022

За загальним положенням зі ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір можна укласти:

 • на невизначений строк (безстроковий трудовий договір);
 • на визначений строк, установлений за згодою сторін, або на час виконання певної роботи (строковий трудовий договір).

Що таке строковий трудовий договір

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (ч. 2 ст. 23 КЗпП).

Воєнний стан суттєво вплинув практично на всі сторони суспільного життя, державної економіки, приватного бізнесу. Не оминув режим воєнного стану й трудове законодавство.  

З метою врегулювання відносин роботодавців та працівників, їх прав і обов’язків тощо набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі – Закон № 2136). Закон № 2136 передбачає можливість укладення строкових трудових договорів з метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, котрі внаслідок бойових дій евакуювалися до іншої місцевості, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома. Ці строкові трудові договори дозволено укладати на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Див. також Нові правила трудових відносин під час війни

Далі ми докладніше розглянемо нюанси укладення строкових трудових договорів й інші нюанси, пов’язані з ними.

У яких випадках укладається строковий трудовий договір

Отже відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір укладають лише у випадках, коли трудові відносини не можна встановити на невизначений строк. При цьому враховують зміст та характер подальшої роботи. Зазвичай строковий трудовий договір укладають при виконанні сезонної чи тимчасової роботи, себто у випадках, коли робота виконується не на постійній основі, а протягом певного відрізку часу.  

Нагадаємо, що сезонними є роботи, які у зв’язку з природними та кліматичними умовами виконують не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), який не перевищує 6 місяців (п. 1 Указу Президії ВР СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310-IX, далі – Указ № 310). Такі роботи мають входити до Списку сезонних робіт, затвердженого постановою КМУ «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» від 28.03.1997 р. № 278.

Відповідно до п. 1 Указу Президії ВР СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-IX (далі – Указ № 311) тимчасовими робітниками і службовцями вважають робітників і службовців, прийнятих на роботу на строк до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається

їхнє місце роботи (посада), – до 4 місяців роботи.

У п. 3 Указу № 310 та п. 3 Указу № 311 зазначено: осіб, яких приймають на сезонні або тимчасові роботи (відповідно), необхідно попередити про те, що їх прийнято для виконання сезонних або тимчасових робіт, під час укладення строкового трудового договору. Також при укладенні строкових трудових договорів зважають на умови виконання роботи. Це важливо при укладенні таких договорів, наприклад,  для заміщення тимчасово відсутнього працівника, який знаходиться в декретній відпустці, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку тощо позаяк у цьому випадку мовиться, зокрема, про тимчасові роботи.

На практиці також трапляється, що через сімейні обставини з проханнями про укладення строкового трудового договору звертається сам працівник.  

При укладенні строкового трудового договору важливим моментом є визначення строку його дії, дати закінчення його дії. Наприклад, «з 01.06.2022 р. по 28.07.2022 р.» або  «з 01.06.2022 р. строком на три місяці».

Укладення строкового трудового договору й випробування

У ч. 3 ст. 26 КЗпП сказано, що випробування під час прийняття на роботу не встановлюють особам, яких приймають за трудовим договором, строк дії якого менше 12 місяців. Рівночасно Закон № 2136 має пріоритет на час війни, а відповідно  до ч. 2 ст. 2 цього Закону при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Зверніть увагу, що під час прийняття на роботу працівник у заяві має окреслити саме строковість трудових відносин, а також зазначити причину, на підставі якої укладено строковий трудовий договір. У трудовій книжці запис про прийняття на роботу не містить згадки про строковий характер трудових відносин. А ось при звільненні з огляду на п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП має бути запис «Звільнений у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП».

На особу, прийняту за строковим трудовим договором, на загальних підставах поширюються всі передбачені законодавством трудові та соціальні гарантії.

Звільнення при строковому трудовому договору

Закінчення терміну дії строкового трудового договору є підставою для припинення трудових відносин (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Отже останнім робочим днем для працівника стане останній день дії строкового трудового договору. Роботодавець має видати трудову книжку із записом про звільнення та розрахуватися в останній робочий день із прицівником.

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дію ТД уважають продовженою на невизначений строк  (ст. 391 КЗпП).

Звертаємо вашу увагу, що в умовах воєнного стану за мобілізованими працівниками, що до призову працювали за строковим трудовим договором, термін дії якого може закінчитися в період мобілізації,  на загальних підставах зберігається  місця роботи, посада і середній заробіток. Це гарантовано ч. 3 ст. 119 КЗпП незалежно від виду трудового договору: безстроковий чи строковий. Мобілізованого працівника на період виконання військових обов’язків увільняють від виконання посадових обов’язків. А саме звільнення за вищезазначеною підставою відбудеться після закінчення проходження військової служби.

Див. також Працівник не на роботі через воєнний стан: як оформити та оплачувати дні відсутності

Відпустка та строковий трудовий договір

Працівники, які працюють за строковими договорами перед звільненням мають право використати належні їм щорічні (основну та додаткову) відпустки, а також додаткову відпустку працівникам, які мають дітей. У разі звільнення працівника через закінчення строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. Тоді чинність трудового договору продовжують до закінчення відпустки  (ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР).

Зразок строкового трудового договору (витяг)

Строковий трудовий договір

01.06.2022                                               м. Вінниця                               № 12

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря» в особі директора Кулика Василя Яновича (далі – Роботодавець), з однієї сторони, й Бузило Тамари Іванівни (далі –  Працівник), уклали строковий трудовий договір (далі – Договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець приймає Працівника на час робіт тимчасового характеру прибиральницею офісних приміщень з 01.06.2022 р. по 31.07.2022 р.

2. Умови тимчасової роботи

2.1. Працівник одержує заробітну плату за фактично виконану роботу виходячи з місячної тарифної ставки __________ грн.

2.2. Тривалість робочого часу Працівника становить 40 годин на тиждень. Тривалість робочого дня  з  9:00 до 18:00 з перервою на обід з 13:00 до 14:00. Вихідні дні: субота, неділя.

2.3. Протягом періоду тимчасової роботи  на Працівника поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю і загальнообов’язкове державне соціальне страхування: щодо надання відпусток, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо.

2.4. Тривалість щорічної основної відпустки Працівника – 24 календарні дні. При звільненні роботодавець компенсує Працівникові невикористані дні щорічної відпустки.

3. Зобов’язання сторін

Роботодавець зобов’язується:

3.1. Забезпечити Працівника засобами, необхідними для виконання роботи, створити Працівнику безпечні умови праці.

3.2. Виплачувати заробітну плату двічі на місяць.

3.3. Надавати Працівнику матеріальну та соціальну допомогу за наявності фондів соціального розвитку та матеріального заохочення.

Працівник зобов’язується:

3.4. Своєчасно й у повному обсязі виконувати трудові обов’язки, передбачені цим Договором, розпорядження безпосереднього керівника та вимоги наказів, правил, інструкцій тощо по підприємству.  

3.5. Дотримувати трудової дисципліни, виконувати вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки.

3.6. Після припинення трудових відносин повернути перепустку, а також майно підприємства, надане для виконання трудових обов’язків.

4. Права

Працівник має право на:

4.1. Отримання роботи, обумовленої цим Договором.

4.2. Повну й достовірну інформацію про умови праці.

4.3. Безпечні й нешкідливі умови праці.

4.4. Своєчасну і повну виплату заробітної плати.

4.5. Відшкодування шкоди, заподіяної у зв’язку із виконанням трудових обов’язків.

5. Припинення трудового договору

5.1. Договір припиняється в останній день тимчасових робіт в порядку та на підставах, визначених Кодексом законів про працю України.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська