Валютні операції - 2021

Дата публікації
22 Чер 2021

Кабмін розблокував проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства. Отже, краще все перевірити до візиту податківців, провести внутрішній аудит валютних операцій.

Де частіше всього помиляються бухгалтери при проведенні валютних операцій

Плутають монетарні і немонетарні статті, що призводить до неправильного розрахунку курсових різниць.

Нагадаємо:

 • монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів
 • немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу (відображаються в балансі за курсом НБУ, який діяв на дату їх виникнення (пп. «б» п. 7 НП(С)БО 21)

Приклад 1: грошова заборгованість перед нерезидентом за імпортний товар є монетарною заборгованістю.

Приклад 2: заборгованість нерезидента по поставці імпортного товару по отриманій передоплаті – є товарною заборгованістю, а така заборгованість – немонетарна.

Головне, що потрібно пам’ятати: курсові різниці визначаються тільки за монетарними статтями (п. 4, 8 НП(С)БО 21).

На яких рахунках в бухобліку відображаються курсові різниць по ЗЕД-договорах

З позиції Закону «Про валюту і валютні операції», розрахунки по ЗЕД-договорах відносяться до поточних торговельних валютних операцій, а згідно з національними стандартами – до операційної діяльності підприємства.

Нагадаємо, операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю (п.3 НП (С) БО 1).

Отже, доходи від курсових різниці відображаються на субрахунку 714, а витрати – на субрахунку 945.

До речі, у Звіті про фінансові результати (Форма 2, 2-м):

 • доходи від операційної курсової різниці відображаються в рядку 2120 Ф.2 (Інші операційні доходи)
 • витрати від операційної курсової різниці – в рядку 2180 Ф.2 (Інші операційні витрати)

Якими проведеннями відображаються валютні операції, пов’язані с придбанням іноземної валюти?

Господарська операціяДтКт
Перераховано суму в гривнях для купівлі інвалюти
за курсом МВРУ з урахуванням комісії банку
333311
Зараховано інвалюту на поточний валютний рахунок підприємства312333
Нараховано комісійну винагороду банку за курсом МВРУ*92333
Відображено витрати на придбання інвалюти (додатна різниця між курсом купівлі на МВРУ та курсом НБУ) (субрахунок 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти»942333
Списано на фінансовий результат витрати: – на купівлю інвалюти791942
– комісійну винагороду банку79192

*завважимо, що у загальному випадку різниця може бути і від’ємною. Відповідно, буде і інше проведення : Дт 333 – Кт 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти».

Чи необхідно продавати валютну виручку, що надійшла від іноземного покупця

Цей захід регулювання валютного ринку працював в України з 212 року, тобто до прийняття Закону «Про валюту та валютні операції» від 21.06.18 р. № 2473-VIII, яким впроваджено поступова лібералізація валютного регулювання в Україні.

Обов’язковий продаж інвалюти, і до речі, заборона на зарахування зустрічних однорідних вимог (п. 24, 25 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5) був скасований з 20.06.19 р. згідно з постановою Правління НБУ від 18.06.2019 р. № 78.

Тобто на сьогодні продаж інвалюти відбувається на добровільних засадах, за наявності необхідності у підприємства.

На які види розподіляються валютні операції

Згідно з Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.01. 19 р. № 2 (далі- Положення № 2), маємо наступні види валютних операцій:

Поточні торговельні операції – розрахунки за експорт та імпорт товарів, включаючи сплату штрафів, пені, бонусів, відшкодування супутніх витрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічного контракту, відшкодування збитків, пов’язаних з його невиконанням, включаючи такі розрахунки на території України (п. 4, 5 розд. I Положення № 2)

Поточні неторговельні операції – виплата відсотків, дивідендів, зарплати, авторських гонорарів, премій, призів, плати за використання об’єктів інтелектуальної власності фізосіб, оплата витрат, пов’язаних із зарубіжними відрядженнями, оплата фізичними особами своєї участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших зарубіжних міжнародних зустрічах (п. 4, 5 розд. I Положення № 2)

Валютні операції, пов’язані з рухом капіталу – надання та отримання резидентами позик, кредитів, виконання зобов’язань за гарантіями, поруками, застави, за договорами оренди, найму, лізингу, факторингу, страхування життя, іноземні інвестиції в Україну і за кордон, повернення іноземних інвестицій ( крім виплати дивідендів і відсотків по цінних паперах, які належать до поточних неторговельних валютних операцій) (п. 4, 5 розд. I Положення № 2)

Чому важливо відрізняти одну валютну операцію від іншої? Тому що для різних видів валютних операцій можуть буті встановлені різні обмеження Законом № 2473, а також тому, що в бухобліку для різних видів валютних операцій використовуються різні синтетичні рахунки.

Які документи потрібно надати банку для проведення валютної операції з купівлі іноземної валюти

Для покупки або продажу інвалюти потрібно подати в банк заяву. Реквізити заяви визначаються в договорі банківського рахунку (п. 7. розд. II Положення № 2).

Реквізити платіжного доручення в інвалюті для безготівкового перерахування передбачені Положенням, затвердженим Постановою Правління НБУ від 28.07.08 р № 216.

Кожний банк має електронну форму для заповнення платіжних доручень у форматі SWIFT, тому заповнити доручення буде взагалі нескладно – усі коди валютних операцій можна вибрати з довідника, що зазвичай зберігається на сервері банку.

Можна не подавати до банку документи, що свідчать про підстави проведення валютної операції незначного розміру (до 400 000 грн в еквіваленті).

Не забувайте! Придбана інвалюта повинна бути використана на цілі, зазначені в заяві на її придбання (у т. ч. для розрахунків за договорами на придбання товарів, робіт, послуг у нерезидентів), протягом 10 робочих днів після дня зарахування на поточний валютний рахунок (п. 44 Положення № 5).

Якщо підприємство не використовує інвалюту в зазначений строк, банк повинен її продати. Резидент зобов’язаний доручити банку зробити це у своїй заяві на купівлю інвалюти (п. 44 Положення № 5).

Часті запитання
Чи потрібно звичайному підприємству отримувати ліцензію на проведення валютних операцій
Ні, згідно зі ст. 9 Закону № 2473, ліцензії потрібні банкам , а також небанківським фінансовим установам на здійснення таких валютних операцій:
• торгівля валютними цінностями в готівковій формі (валютообмінні операції);
• переказ коштів; здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
• факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента)
Ще ліцензіє отримують поштові оператори, які здійснюють валютні перекази ( ст.9 Закону № 2473)
Разом з тим, звичайне підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може працювати без ліцензії
Чи оштрафують підприємство у випадку, якщо ми розрахувались з нерезидентом за імпортним ЗЕД-контрактом готівковою іноземною валютою (у відрядженні)
Оскільки розрахунки по ЗЕД-контрактах в готівковій формі заборонені (п. 16 Положення №5), то при перевірці підприємство потрапить під штраф.
Згідно з ч. 4 ст. 14 Закону № 2473 податкові органи мають право адекватно до вчиненого порушення накладати на юросіб штраф у розмірі до 100 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства. Як бачите, норма досить розпливчата. Але в травні 2021 року набули чинності зміни до порядку накладання штрафів на порушників валютного законодавства : Постановою КМУ від 26.05.21 р. № 524 затверджено Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства (далі – Порядок № 524).
За перше порушення впродовж року на підприємство накладається штраф у розмірі 24% від суми операції.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська