Відповідальність бухгалтера: що потрібно знати

Дата публікації
25 Лип 2022

У статті «Зміна головного бухгалтера: процес, етапи» ми розглянули питання зміни головного бухгалтера на підприємстві. Зокрема, нюанси передачі справ наступнику. Особливо цей момент важливий, коли головний (чи єдиний) бухгалтер звільняється з підприємства а не переходить на іншу посаду на ньому.  І в подальшому не виключено, що керівник чи інша посадова особа, відповідальна за організацію бухобліку на підприємстві спробують «повісити» всі огріхи попередника на нового бухгалтера. А як відомо, помилки в бухобліку чи податковому обліку можуть призвести до певної відповідальності. Якої? Далі ми з’ясуємося за що відповідає головний бухгалтер, як і за що його можуть покарати, зокрема, за порушення ведення обліку на підприємстві. І пошукаємо відповідь, чи відповідає новий бухгалтер за помилки попередника.

Загальні положення

Почнемо з того, що відповідно до ст. 8 ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон про бухоблік) питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції:

 • власника (власників) підприємства;
 • уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

І згідно ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік ці ж особи відповідають за організацію бухобліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку. 

Отже відповідальними за ведення бухобліку є власник (власники) за замовчуванням, а керівник  (уповноважений орган (посадова особа)) несе таку відповідальність лише відповідно до законодавства, а також установчих документів, якщо вони делегують керівнику (уповноваженому органу (посадовій особі)) відповідні повноваження. 

Сфера зобов’язань головного бухгалтера

Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Відповідно до ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

 • забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухобліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
 • організує контроль за відображенням на рахунках бухобліку всіх господарських операцій;
 • бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • забезпечує перевірку стану бухобліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;
 • подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У листі Мін’юсту від 23.02.2017 р. № 6508/105-0-2-17/7 (далі – лист № 6508) звернено увагу, що відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону про бухоблік відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Частина 5 ст. 8 Закону про бухоблік до повноважень підприємства відносить визначення права працівників на підписання бухгалтерських документів. Згідно ж з ч. 2 ст. 9 цього ж Закону про бухоблік серед реквізитів первинного документу є особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік фінзвітність підписує керівник (власник) підприємства або уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. А значить, головний бухгалтер має поставити підпис на документах фінзвітності, тобто підтвердити її достовірність.

Отже підписуючи фінзвітність головний бухгалтер бере на себе відповідальність за достовірність фактів та відомостей, викладених в ній. 

Щодо обов’язку подання фінзвітності та відповідальності за порушення порядку її подання зауважимо наступне. Згідно абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік: «відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів».

Тож виходить, що     до обов’язків головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухобліку та обсягу відповідальності входить забезпечення складання та подання фінзвітності. А ось безпосереднє подання фінзвітності є обов’язком і входить до сфери відповідальності керівника підприємства або його власника.

Див. також Втрата, знищення, пошкодження первинних документів

Податковий облік. За п. 47.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:

 • податкові агенти;
 • юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до ПКУ визначені
 • платниками податків, а також їх посадові особи (до них відносять й головного бухгалтера).

Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить.

Матеріальна відповідальність головного бухгалтера

Погляньмо ще раз на лист № 6508. У ньому розглянуто питання відповідальності бухгалтера за шкоду, заподіяну підприємству. І хоча цей лист спрямований бухгалтерській службі в бюджетних установах, з нього можна почерпнути чимало корисного. Позаяк позиція Мінюсту базується й на загальних для всіх нормах законодавства.

Так, зі сторони головного бухгалтера підставою для застосування матеріальної відповідальності можуть стати зайво нараховані та перераховані суми заробітної плати, компенсацій тощо,  несплата податків, обов’язкових платежів тощо.

У листі № 6508 Мінюст нагадує, що загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників визначено ст. 130 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Так, згідно з ч. 1 та 2 ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. А згідно з ч. 4 ст. 130 КЗпП ввідповідальність за неодержаний підприємством прибуток може бути покладено на головного бухгалтера.

Також Мінюст звертає увагу, що установлюють матеріальну відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду:

 • в межах і порядку, передбачених законодавством;
 • за умови, коли таку шкоду заподіяно підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.

Таку відповідальність, як правило, обмежують певною частиною заробітку працівника. Вона не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, а керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками – за розпорядженням вищого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника (ст. 136 та 138 КЗпП).

Випадки повної матеріальної відповідальності встановлені ст. 134 КЗпП. Зокрема, між підприємством і головним бухгалтером укладають письмовий договір, за яким головний бухгалтер бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей (п. 1 ч. 1 ст. 134 КЗпП). У цьому випадку  межа відповідальності головного бухгалтера встановлюється у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини підприємству.

Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників визначено ст. 133 КЗпП: зокрема, головний бухгалтер відповідає за зайві грошові виплати працівникам, неправильну постановку обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей ( п. 2 ч. 1 ст. 133 ПКУ). Межа відповідальності визначається у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку головного бухгалтера.

Див. також Первинні документи і організація документообігу на підприємстві

Адміністративна відповідальність головного бухгалтера

Відповідно до ст. 9 КЗпП адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згадаємо окремі види правопорушень, за які головного бухгалтера можуть притягнути до адмінвідповідальності:

 • порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі. За це ч. 1 і 2 ст. 41 КЗпП передбачений штраф: перше порушення –  від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1700 грн); повторне вчинення порушення протягом року – від 100 до 300 НМДГ (від 1700 до 5100 грн);
 • відсутність податкового обліку, порушення порядку ведення податкового обліку, у т. ч. неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України. Ст. 1631 КЗпП передбачений штраф: перше порушення – від 5до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн); повторне вчинення порушення протягом року – від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн).

Дисциплінарна відповідальність головного бухгалтера

Її передбачено окремими нормами КЗпП. Зокрема, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, і якщо раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення головного бухгалтера можуть звільнити. За порушення трудової дисципліни головному бухгалтеру «світить» догана (ст. 147 КЗпП).

Зверніть увагу: відповідно до ст. 149 КЗпП за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Кримінальна відповідальність головного бухгалтера

Найбільш поширеними порушеннями, за які наступає відповідальність за Кримінальним кодексом України (далі – ККУ) є умисне ухилення від сплати податків та зборів (ст. 212 ККУ), службова недбалість (ст. 367 ККУ).

Зауважимо, що суб’єктом злочину є фізична особа, що вчинила злочин (ч. 1 cт. 18 ККУ)., Головні бухгалтери належать до осіб, що деякий час обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. І за ККУ деякі види злочинів належать до злочинів, учинених  цими службовими особами (ч. 3 ст. 18 ККУ, примітки 1, 2 до ст. 364 ККУ).

Чи відповідає головний бухгалтер за помилки попередника

У Законі про бухоблік немає застережень щодо необхідності перевірки й порядку прийняття справ новим головним бухгалтером від попередника.  Вважаємо, що новий  бухгалтер несе відповідальність за зберігання документації, яку він прийняв. Позаяк, як ми вже говорили згідно Закону про бухоблік  відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе власник підприємства або інша посадова особа, а значить, попередній бухгалтер. І ще раз нагадаємо, що відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону про бухоблік відповідальність за несвоєчасність складання документів і регістрів обліку, а також недостовірність відображених у них даних несуть особи, що склали та підписали ці документи. А значить, відповідальність за недостовірні відображені даних у звітності минулих періодів має  нести не новий головний бухгалтер, а особи, які склали та підписали ці документи. Втім новий бухгалтер може затребувати проведення аудиторської перевірки, що повністю убезпечити себе від неприємностей.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська