Виплати мобілізованим працівникам в 2022 році

Дата публікації
17 Чер 2022

За ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) місце роботи та середній заробіток зберігається за працівниками, призваними на:

 • строкову військову службу;
 • військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
 • військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Або працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

У цьому випадку вважається, що працівники виконують державні або громадські обов’язки у робочий час. Працівникам, залученим до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів. Також ч. 2 ст. 24 Закону України «Про основи національного спротиву» передбачено, що на членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Які документи підтверджують статус мобілізованого працівника

Такими документами є:

 • військовий квиток з відміткою про призов;
 • для військовозобов’язаних – довідка про призов з військкомату або з військової частини;
 • для резервістів – витяг з наказу або довідка про внесення до списків військової частини
 • На підставі вищезазначених документів на підприємстві видається наказ про увільнення від роботи та збереження за працівником місця роботи і середнього заробітку.

Див. також Працівник в територіальній обороні: кадрове оформлення, оплата праці

Див. також Працівник не на роботі через воєнний стан: як оформити та оплачувати дні відсутності

Як визначити розрахунковий період

Середній заробіток зберігається за рахунок роботодавця та обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100). Середню заробітну плату обчислюють виходячи  з  виплат  за  останні  два календарні місяці роботи, що передують  місяцю мобілізації працівників (п. 2 Порядку № 100). Якщо протягом останніх 2 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, працівник не працював,середню заробітну плату обчислюють виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Час,  протягом  якого  працівник  згідно із законодавством не  працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається  з  розрахункового  періоду. З розрахункового періоду також  виключається  час,  за  який  відсутні  дані про нараховану заробітну  плату  працівника  внаслідок проведення бойових дій під час  дії  воєнного  стану.  За відсутності  у працівника розрахункового періоду, середню заробітну  плату  обчислюють  відповідно  до  абз. 3-5 п. 4 Порядку № 100.

Як обчислити сукупний дохід в розрахунковому періоді

У п. 3 Порядку № 100 зазначено, що при обчисленні середньої заробітної плати враховують усі суми  нарахованої  заробітної  плати  згідно  із законодавством та умовами  трудового  договору,  крім  визначених  у  п. 4 цього ж Порядку. Зокрема, виключаються з розрахункового періоду, й відповідно, зі сукупного доходу:

 • одноразові виплати   (компенсація    за    невикористану відпустку,   матеріальна   допомога,  допомога  працівникам,  які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні   виплати   на   відрядження  і  переведення (добові,  оплата за проїзд,  витрати на наймання житла,  підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових) тощо.

Зверніть увагу: коли в розрахунковому періоді у працівника не було зарплати, тоді виходять із тарифної ставки чи посадового (місячного) окладу. Якщо розмір посадового окладу менше мінзарплати (наразі 6500 грн), то середню заробітну плату обчислюють зі встановленого розміру мінзарплати на час розрахунку. Якщо працівника було оформлено на умовах неповного робочого часу, середню заробітну плату розраховують виходячи з розміру мінзарплати, обчисленої пропорційно до умов трудового договору.

Як визначити кількість днів в розрахунковому періоді

У розрахунку приймають участь фактично відпрацьовані в розрахунковому періоді дні. Не враховують час, коли працівник не працював з поважних причин і за ним заробіток не зберігався або зберігався частково (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Наприклад, працівник був у відпустці за власний рахунок.

Також не враховується період, коли за працівником зберігався середній заробіток (абз. 2 п. 4 Порядку № 100). Наприклад, мовиться про щорічну відпустку, відрядження, які оплачують за середньою зарплатою (абз. 2 п. 4 Порядку № 100).

Як визначити суму виплати

Виплати, які обчислюють із середньої зарплати за останні два місяці роботи нараховують множенням середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин. Середньоденну (годинну) заробітну плату визначають діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у передбачених законодавством випадках, – на число календарних днів за цей період. При обчисленні середньої зарплати за два місяці, виходячи з посадового окладу чи мінзарплати, середньоденну зарплату розраховують множенням відповідного показника зарплати чи мінзарплати на два та діленням на число робочих днів за останні два календарні місяці, що передують місяцю, в якому мобілізовано працівника.

При обчисленні середньої зарплати за останні два місяці не враховують виплати, які проводять за середнім заробітком: суми оплати щорічної і додаткової відпусток, виплати за час виконання державних і громадських обов’язків, оплата відрядження, вимушеного прогулу тощо. Також не враховують допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Див. також Розрахунок середньої заробітної плати: з’ясовуємо деталі

Завважте ще раз: наприклад, працівника мобілізовано в квітні 2022 року. У цьому випадку середню зарплату обчислюють виходячи з розрахунку виплат за лютий та березень 2022 року. Якщо протягом лютого-березня 2022 року працівник не працював при розрахунку беруть попередні місяці: грудень 2021 року та січень 2022 року.  

Приклад. Працівника, який тривалий час працює на підприємстві, мобілізовано з 01.04.2022 р.

Кількість робочих днів (42):

лютий 2022 року – 20; березень 2022 року – 22.

Нарахована зарплата (22260 грн):

лютий 2022 року – 10600 грн; березень 2022 року – 11660 грн.

Середньоденна зарплата (530 грн): 22260 грн ÷ 42.

Кількість робочих днів у квітні 2022 року: 21.

Нарахована зарплата за квітень 2022 року (11130 грн): 530 грн × 21.

Чи нараховують єдиний внесок на середню зарплату мобілізованого працівника

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2120-IХ було внесено зміни до розд. VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464).

Так, визначено, що у період воєнного стану роботодавці – ФОП другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ (абз. 1 п. 920 розд. VIII Закону № 2464). Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені вищезазначеними роботодавцями, сплачуються за рахунок держбюджету. Це не стосується періодів, у яких такі працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок держбюджету (абз. 2 п. 920 розд. VIII Закону № 2464).

Отже роботодавці – платники єдиного податку 2 та 3 груп можуть як сплачувати, так і не сплачувати єдиний внесок за мобілізованих працівників. Але для визначення суми єдиного внеску, який належить до сплати за кошти держбюджету, роботодавцю треба розрахувати та відобразити у об’єднаній звітності суму єдиний внесок за вищеназваних найманих працівників. На цьому наголошують, зокрема, податківці. Також вони нагадують, що для розрахунку використовуються дані звітності стосовно найманих працівників, визначених абз. 1 п. 920 розд. VIII Закону № 2464, щодо суми нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, суми нарахованого єдиного внеску, суми донарахованого та зменшеного нарахування єдиного внеску таких найманих працівників (абз. 4 п. 920 розд. VIII Закону № 2464). Вимоги ж щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розмір мінзарплати не застосовуються до заробітної плати (доходу) за останній календарний місяць (включно), у якому відбулася фактична демобілізація такого працівника (абз. 6 п. 920 розд. VIII Закону № 2464).

Часті запитання
Чи зберігається середній заробіток за працівником, призваним на військову службу під час призупинення дії трудового договору?
Нагадаємо, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. На цьому наголошує ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі – Закон № 2136). Позаяк призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.
Мінекономіки в листі від 10.05.2022 р. № 4711-06/23239-07 наголошує, що між працівником, призваним або прийнятим на військову службу в особливий період, та роботодавцем зберігаються трудові відносини. А працівник лише увільняється від виконання обов’язків із збереженням місця роботи, посади та виплатою збереженого середнього заробітку строком до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення. При цьому заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором (ст. 10 Закону № 2136).
Отже, на думку Мінекономіки, за працівником, призваним або прийнятим на військову службу в особливий період, під час призупинення дії трудового договору на підприємстві зберігається місце роботи, посада та виплачується збережений середній заробіток за рахунок коштів роботодавця.
Чи показувати дані про мобілізованого працівника в додатку 5 до об’єднаній звітності?
Як ми з’ясували, на час військової служби у зв’язку з мобілізацією працівника увільняють від роботи, що не тотожно припиненню з ним трудових відносин. А отже в додатку 5 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д5) інформацію про це не вносять.
Чи відображають в об’єднаному звіті середній заробіток мобілізованого працівника?
Якщо роботодавці, яких звільнено від сплати ЄСВ його нарахували та вирішили сплатити, то вони мають у додатку 1 зазначити код застрахованої особи «47» (виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану, за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб). У графах 16 та 17 додатку 1 вказують нараховану середню зарплату, а нарахований на неї єдиний внесок – у його графі 20.
У додатку 4ДФ середній заробіток мобілізованого працівника показують з ознакою доходу «101».
Якщо ж вищезазначені роботодавці не сплачують єдиний внесок, тоді у додатку Д1 середній заробіток відображають з кодом категорії застрахованої особи «48» (виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану). У графах 16 та 17 додатку 1 вказують нараховану середню зарплату, а нарахований на неї єдиний внесок – у його графі 20.
У додатку 4ДФ середній заробіток мобілізованого працівника також показують з ознакою доходу «101».
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська