Внутрішній аудит бухгалтерського обліку: як і навіщо проводити в компанії

Дата публікації
05 Лип 2021

Порядок в обліку — запорука фінансового здоров’я бізнесу. Адже впорядковане документування господарських операцій дозволяє підприємству контролювати свій стан і приймати своєчасні управлінські рішення. А бухгалтерський облік з усім його інструментарієм цьому неабияк сприяє.

Тим часом, як і будь-яка інша система, бухгалтерський облік вимагає регулярного «технічного обслуговування». І найоптимальніший спосіб упорядкувати бухгалтерську документацію та уникнути в ній помилок — аудит бухгалтерського обліку.

Беручи до уваги важливість аналізу діяльності суб’єктів господарювання не лише власне для них, але й для формування макроекономічної політики, бухгалтерський аудит підприємства в низці випадків законодавчо визначений як обов’язковий захід.

А втім, користь від проведення аудиторської перевірки настільки очевидна, що чимало суб’єктів господарювання не лише регулярно вдаються до послуг аудиторів у добровільному порядку, а й у своєму розпорядженні штатними фахівцями відповідного профілю.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства варто дбати ще й із метою економічної безпеки. Адже від їх коректності безпосередньо залежить правильна сплата податків, а також взаємовідносини з контролюючими органами та контрагентами.

У зв’язку із цим кожне підприємство піклується про те, аби організувати свій облік належним чином і ретельно контролювати цей процес.

Як карантин вплинув на строки зберігання документів для податкових перевірок

Положення бухгалтерського обліку (ПБО)

Все про бухгалтерський облік на підприємстві, а також про те, як його вести правильно, розповідають спеціальні нормативні документи.

Визначальний із них — Закон про бухгалтерський облік. Це т. зв. «конституція», яка чітко окреслює межі облікової діяльності.

Далі ці загальні правила вже деталізують Положення з бухгалтерського обліку різних активів і операцій.

Також основоположним у регламентуванні організації облікового процесу є План рахунків бухгалтерського обліку, який містить безпосередні алгоритми фіксування госпоперацій.

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Бухгалтерський облік й аудит відіграє ще й важливу євроінтеграційну роль. Тому перелічені вище документи ґрунтуються на міжнародних правилах обліку.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку є добіркою правил, які встановлюють вимоги до оцінки та розкриття фінансових операцій.

За суттю МСФЗ є рамковими документами, оскільки вони містять саме принципи, а не якісь приписи щодо відображення в обліку конкретної операції. Зауважимо: міжнародні стандарти призначені переважно для єдності підходів до розкриття інформації саме у звітності підприємств. А ось в організації «внутрішньої кухні» безпосередньо обліку МСФЗ лишають підприємствам цілковиту свободу.

Тому на практиці можна зустріти підприємства, що ведуть облік за національними стандартами, які згодом просто трансформують фінзвітність у відповідність до МСФЗ.

Для суспільно-значущих і великих підприємств вимогу формувати свою фінансову звітність за правилами МСФЗ установлено законодавчо.

Стандарти бухгалтерського обліку в Україні

Закон України про бухгалтерський облік і Національні стандарти бухгалтерського обліку разом з іншими нормативними актами містять не лише прямі вказівки, а й альтернативні варіанти відображення тієї чи іншої операції.

Ґрунтуючись на положеннях цих нормативних документів, кожне підприємство формує власну облікову політику, зважаючи на специфіку своєї діяльності. Усе це фіксують у відповідному положенні, та надалі саме цей документ стає визначальним під час ведення обліку.

Бухгалтерський аудит: завдання, методи й порядок проведення

У внутрішньому аудиту бухгалтерського обліку перше місце посідає виявлення відповідності відображення в обліку результатів господарської діяльності підприємства вимогам законодавчих і локальних нормативів.

Завдання внутрішнього аудиту визначає менеджмент, і задля їх реалізації аудитор уже добирає відповідні методи — це буде суцільна або вибіркова перевірка, чи потрібно буде проводити інвентаризацію, чи варто проводити анкетування або ж направляти додаткові запити контрагентам, чи використовуватимуть оціночні або інші специфічні моделі тощо.

Умовно весь аудиторський процес класифікують на три етапи.

Підготовчий етап якраз і полягає у визначенні конкретних завдань і виборі методології їх виконання. Залежно від цього складають план аудиту, який містить конкретні описи того, що саме потрібно перевірити.

Проведення аудиту полягає безпосередньо у виконанні поставлених завдань та фіксації результатів цієї роботи. У цьому аудиторові допомагають різноманітні чек-листи й аналогічні інструменти. Безпосередньо алгоритми роботи внутрішнього аудитора схожі на загальновстановлені, а всі необхідні специфічні правила та процедури підприємство розроблює самостійно.

Оформлення результатів аудиту є заключним етапом. Усі зібрані в процесі відомості систематизують й аналізують. Як правило, за результатами аудиту формують аудиторський висновок — зведений документ зі стислим описом процедури й висновками, а також аудиторський звіт — повний опис поставлених завдань, проведених процедур й отриманих результатів. Використані під час роботи документи, розрахунки й іншу інформацію «архівують» як матеріали аудиту.

Бухгалтерський аудит й аналіз стану обліку

Внутрішній аудит дозволяє побачити, як організований облік «очима» контролюючих органів — наскільки повним є документування операцій та як дотримуються норм законодавства щодо їх відображення в обліку.

Як правильно скласти акт виконаних робіт/наданих послуг

На відміну від зовнішнього, внутрішній аудит допомагає не лише виявити недоліки в організації діяльності компанії, а й сформувати шляхи їх усунення та недопущення в майбутньому. Адже під час аудиту можуть бути встановлені не тільки формальні порушення. Наприклад, перевірка може показати слабкі місця в комунікаціях між підрозділами, «провисання» на окремих ділянках або, навпаки, дублювання функцій.

Також у процесі роботи внутрішній аудитор може виявити можливі шляхи раціоналізації облікових процесів. Наприклад, бухгалтерський облік кредитів, який вимагає особливого інструментарію за результатами системного аналізу, може бути автоматизований — розроблення графіків погашення, упровадження власних розрахункових формул процентних ставок або впливу валютних курсів.

Списання безнадійної заборгованості: що змінив карантин

Проведені під час внутрішнього аудиту заходи сприяють можливості виявити розбіжності між реальними задокументованими операціями й даними облікових систем до того, як це зроблять сторонні перевіряючі.

Пиширені запитання
Чим відрізняється внутрішній аудит від зовнішнього
Загалом внутрішній аудит від зовнішнього відрізняє статус перевіряючого. Зокрема, внутрішнім прийнято вважати аудит, проведений штатним співробітником або ж перевірку в межах єдиної бізнес-структури (наприклад, перевірка філії представником головного підприємства). Відповідно, аудит, який проводять фахівці «зі сторони», вважають зовнішнім.
Проте цілком прийнятною може бути класифікація виходячи із цілей. Наприклад, якщо підприємство самостійно вирішує звернутися за послугами аудиторської компанії лише для власних потреб і результати цієї роботи незалежних фахівців планують використовувати винятково для внутрішнього користування, тоді такий аудит теж можна вважати внутрішнім.
Хто проводить внутрішній аудит
Зазвичай внутрішній аудит проводить штатний фахівець відповідної кваліфікації, яку підтверджують наявністю чинного сертифіката CIA (Certified Internal Auditor).
Однак на практиці внутрішній аудитор може бути власником сертифіката «звичайного» аудитора, міжнародної кваліфікації у сфері фінансів або ж просто необхідних знань і навичок.
Коли проводять внутрішній аудит
Необхідність проведення аудиту підприємство визначає самостійно. Це може бути як систематичний захід, періодичність якого встановлюють положення відповідного локального акта, так і ситуативний. Наприклад, щомісяця за ділянками дебітори/кредитори й щокварталу за всіма іншими або ж лише в разі зміни керівництва та переформатування бізнес-процесів.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська