Як обчислити середньооблікову кількість штатних працівників

Дата публікації
15 Бер 2021

Якщо рахувати курчат народна мудрість радить восени, то от підраховувати кількість співробітників на підприємстві доводиться незалежно від пори року. Такий підрахунок роботодавці провадять не тільки для власних потреб – звітувати про кількісні показники персоналу слід перед контролюючими органами.

Визначення середньооблікової кількості штатних працівників

Головним документом, що регулює алгоритм розрахунку трудових ресурсів роботодавця є Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. № 286 (далі – Інструкція 286).

За даною методологією розрахунок штатної чисельності працівників за місяць проводять виходячи з їх кількості на кожен день звітного періоду з подальшим усередненням цього показника. За дні, коли підприємство не працює – беруть дані попереднього робочого дня.

Для розрахунку цього показника за інший звітний період (квартал, рік тощо) усереднюють чисельність працівників за місяць на відповідну кількість місяців періоду.

Основою для обчислення є первинна облікова документація з кадрових питань. Також підприємства можуть самостійно розробити зручні форми ведення підрахунків кількісного складу персоналу та автоматизувати кадровий облік.

Кого включаємо/виключаємо при розрахунку СКШП?

Особливу увагу при розрахунку кількісного кадрового складу звертаємо на те, кого з працівників та яким чином слід враховувати.

” в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві

(п. 2.1 Інструкції 286).

За загальним правилом розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників здійснюється шляхом виключення із загальної кількості працівників тих, хто не підлягає врахуванню для цих цілей, а саме перебувають у декретній відпустці.

Важливим моментом для врахування співробітника є наявність трудових відносин, а не фактична присутність на роботі. Усі, хто перебуває на лікарняному, у відпустці, на навчанні, у відрядженні чи на громадських роботах тощо – не виключаються з розрахунку.

Також слід враховувати особливості участі в розрахунку певних категорій працівників. Зокрема, працівники що виконують додаткову роботу на цьому ж підприємстві як сумісники чи за договором ЦПХ приймаються за 1 штатну одиницю.

Облік дектретчиків, сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами ведеться окремо. До речі, до розрахунку чисельності задіяних по ЦПХ-договорах не включають ФОП.

Приклади

Аби пояснити сказане вище проілюструємо безпосередню «механіку» усереднення облікової чисельності працівників за місяць.

Припустимо, станом на 1 лютого 2021 року у підприємства зі звичайним 5-денним робочим тижнем загальна чисельність складає 100 працівників. Один працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною і планує вийти 26 лютого 2021 року. Один працівник лише у січні пішов у відпустку по вагітності та пологах. Також 11 лютого на роботу прийнято нового працівника, а от 15 лютого один працівник звільняється. Рахуємо.

Лютий 2021Усього працівниківНе беруть участь у підрахункуДо врахування
1100298
2100298
3100298
4100298
5100298
6100298
7100298
8100298
9100298
10100298
11101299
12101299
13101299
14101299
15100298
16100298
17100298
18100298
19100298
20100298
21100298
22100298
23100298
24100298
25100298
261011100
271011100
281011100
РАЗОМ2 807532 754

Отже, розрахункова кількість працівників –2 754, кількість календарних днів – 28. Звідси середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за лютий місяць становить 98 (2 754:28).

Якщо за тих же умов підприємством відпрацьовано менше місяця, скажімо підприємство через карантин розпочало свою роботу у 2021 році лише з 10 лютого, тоді розрахунок матиме наступний вигляд.

Лютий 2021Усього працівниківНе беруть участь у підрахункуДо врахування
10100298
11101299
12101299
13101299
14101299
15100298
16100298
17100298
18100298
19100298
20100298
21100298
22100298
23100298
24100298
25100298
261011100
271011100
281011100
РАЗОМ1 907351 872

У такому разі розрахункова кількість працівників – 1 872, кількість календарних днів – 28. Звідси середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за лютий місяць становить 69 (1 872 : 28).

Звернемо увагу, що звільнений працівник перестає враховуватись з першого робочого дня підприємства після дати звільнення (п. 5.5 Інструкції 286). Наприклад, останнім робочим днем працівника є 29 січня 2001 року, що припадає на п’ятницю. Та він продовжує рахуватися у штатній чисельності ще 30 та 31 січня і перестане брати участь у розрахунку с 1 лютого 2021 року.

Часті запитання про обчислення середньооблікової кількості штатних працівників
Яким чином визначається середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період для заповнення заголовної частини таблиці 1 додатка 4 Звіту з ЄСВ?
Рахувати працівників для цих цілей у загальному випадку слід керуючись нормами Інструкції 286.
Але у випадку з особливими категоріями співробітників орієнтуватися варто на спеціальні нормативні документи:
• показник середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, визначається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 27.08.2020 р. № 591 «Про затвердження форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення»;
• показник кількості працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, заповнюється відповідно до ст. 14 Закону від 05.07.2012 р. № 5067-VІ «Про зайнятість населення».
Які особливості заокруглення слід врахувати при розрахунку кількісних показників чисельності персоналу?
Штатна чисельність працівників розраховується із заокругленням показників за правилом парної цифри. Основні постулати цього правила такі:
• округлюються цифри поступово справа наліво;
• якщо остання значуща цифра менше або дорівнює “4” – вона відкидається (приклад: 2,3 = 2);
• якщо остання значуща цифра “5”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін (приклад: 7,5 = 8, а 6,5 = 6);
• якщо ж вона більше або дорівнює “6”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю (приклад: 3,9 = 4).
Як розрахувати кількісний склад персоналу для заповнення Звіту з праці?
Середньооблікова кількість штатних працівників для заповнення статформи 1-ПВ визначається за загальною методологією Інструкції 286.
Для самоконтролю за правильністю показників кадрового складу у формі 1-ПВ можна орієнтуватися на рекомендації щодо арифметичної зіставності значень рядків Звіту з праці надані роз’ясненням Держстату від 31.07.2019 р. № 19.1.2-12/31-19.
Що відносять до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників?
При обчисленні кількості робітників на підприємстві за основу беруть дані кадрових документів, до яких належать:
• розпорядчі документи з особового складу (накази про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, надання відпустки тощо);
• особова картка;
• табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (у свою чергу відмітки в табелі проставляють виключно на підставі підтверджуючих документів як-то листки тимчасової непрацездатності чи простою, документи про відрядження тощо);
• розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;
• особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори й інші документи первинного обліку, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.
Як проводять усереднення чисельності штатних працівників роботодавці з сезонним характером діяльності?
Такі роботодавці середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначають шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12 (пп. 3.2.6 Інструкції 286).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська