Як оформити суміщення посад і провести доплату

Дата публікації
01 Чер 2021

У ст. 105 КЗпП зазначено, що суміщення професій (посад) – це коли працівники поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконують на тому ж підприємстві додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи.

Подібний висновок можна зробити й з постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р. № 1145 та Iнструкції щодо її застосування від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ.

Як оформити суміщення посад і провести доплату

Перш за все в штатному розписі роботодавця має бути вакантною професія (посада), яку заплановано охопити на умовах суміщення. Якщо певна професія (посада) відсутня, але стає потрібна – її слід ввести до штатного розпису, тобто змінити його.

Виконання додаткової роботи працівником на тому ж підприємстві має оформлятись так само, як і оформлення основної роботи, тобто шляхом укладення трудового договору. Адже, як передбачено у ст. 21 КЗпП, саме трудовим договором визначають, яку роботу зобов’язується виконувати працівник, та який розмір зарплати та умови праці має забезпечити роботодавець.

Таким чином, умови суміщення професій (посад) можуть прописуватись у трудовому договорі, укладеному в письмовій формі, шляхом внесення до нього змін. Разом із тим, виконання додаткової роботи певним працівником може бути передбачено у наказі (розпорядженні) керівника підприємства-роботодавця. Крім цього, відповідні додаткові трудові функції прописують у посадових інструкціях. А розміри доплат за суміщення професій (посад) встановлюють на умовах, передбачених у колективному договорі.

Скасування суміщення професій (посад) може оформлятись наказом. У трудовому договорі в письмовій формі або у наказі (розпорядженні) роботодавця визначають суміщену професію (посаду), умови виконання додаткової роботи та розмір доплати за суміщення посад у співвідношенні до посадового окладу (тарифної ставки).

При цьому слід пам’ятати, що покладення на працівника поряд із його основною роботою обов’язку виконувати ще й додаткову роботи за іншою професією (посадою) вважають зміною істотних умов праці. Про таку зміну з ініціативи роботодавця слід попереджати працівника за 2 місяці (ст. 32 КЗпП). Якщо працівник не погодиться на суміщення професій (посад), то трудовий договір з ним припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП.

За умови, коли ініціативу суміщувати професії (посади) виявить працівник – він має написати заяву, в якій зазначити своє бажання. У відповідь роботодавець підтвердить свою згоду наказом керівника про суміщення професій (посад). В такому разі попереджати працівника про зміну істотних умов праці за 2 місяці не потрібно.

Зауважимо, що суміщення професій (посад) встановлюють на певний строк або без обмеження строку. Строк може визначатись конкретною датою або настанням певної події. Якщо строк суміщення не вказано, то вважають, що трудовий договір на суміщення посад укладено безстроково і він може бути припинений за ініціативою роботодавця або працівника. А якщо строк суміщення вказано, то після спливу цього строку працівник повертається до виконання лише своєї основної роботи без видання окремого наказу про припинення суміщення.

У Зразку 1 наведемо наказ про суміщення посад. Також покажемо заяву про суміщення посад – Зразок 2.

Якщо суміщення професій (посад) не було оформлено, але працівник фактично виконував ще й додаткову роботу, поряд з основною? Вважаємо, що в такому випадку відбувалось суміщення професій (посад) і працівник має право на доплати за суміщення посад. Із цього приводу у п. 15 постанови Пленуму ВСУ від 24.12.1999 р. № 13 вказано: коли умови про розміри доплат за виконання працівником поряд з основною роботою додаткової роботи за іншою професією чи посадою (суміщення професій, посад) без звільнення від основної роботи не були визначені відповідно до ст. 105 КЗпП у колдоговорі (чи погоджені інакше) розмір доплати за таку роботу визначається судом з урахуванням її складності, характеру, обсягу, а також ступеня використання робочого часу та тарифної ставки працівника.

Для суміщення професій (посад) працівник має володіти необхідними навичками для обох професій (посад), тому додаткову роботу доручають працівнику в межах тієї самої категорії персоналу, до якої він належить. Проте, якщо освіта дозволяє, то працівник може суміщати й посади (професії) різної категорії. Приміром, працівник, який здобув фінансово-економічну та правничу освіту, може суміщувати посади бухгалтера та юриста.

Наголосимо: суміщення професій (посад) здійснюється у межах робочого часу за основною роботою, а не в додатковий час. Крім цього, роботу за додатковою посадою не відображають окремо в табелі обліку використання робочого часу.

За бажанням працівника запис про суміщення професій (посад) може бути внесений до його трудової книжки.

В якому розмірі проводяться доплати за суміщення вакантної посади

Як зазначено у ст. 105 КЗпП, працівникам, які виконують додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад). При цьому розміри доплат за суміщення професій (посад) встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Стаття 97 КЗпП передбачає, що форми і системи оплати праці, умови запровадження та розміри доплат встановлюються підприємствами самостійно у колдоговорі, а якщо договір не укладений – погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації чи представником трудового колективу.

Таким чином, розмір доплати за суміщення вакантної посади підприємства встановлюють самостійно на умовах, прописаних у колективному, трудовому договорі, наказі (розпорядженні) керівника або в іншому локальному акті, що регулює питання оплати праці (положенні про оплату праці тощо).

Наприклад, доплата при суміщенні професій (посад) може бути встановлена у фіксованих відсотках до тарифної ставки (окладу).

У постанові ВС/КАС від 24.10.2019 р. у справі № 824/238/19-а. та у постанові Касаційного цивільного суду ВС від 26.08.2020 р. у справі № 127/26237/17 доплати за суміщення професій (посад) за ст. 105 КЗпП визнано мінімальними держгарантіями з оплати праці. За їх недотримання суд визнав правомірною постанову про застосування штрафу на підставі ст. 265 КЗпП. При цьому мінімальними держгарантіями у сфері оплати праці є норми та гарантії, установлені КЗпП і ч. 1 ст. 12 Закону України «Про оплату праці».

Якщо роботодавець не виплачує працівникові доплату за виконання додаткової роботи без звільнення від виконання основної роботи, то він порушує вимоги ст. 105 КЗпП, а отже не дотримується мінімальних держгарантій в оплаті праці працівників. А це тягне за собою ризик накладення штрафу на підставі ст. 265 КЗпП у 2-кратному розмірі мінзарплати.

Наказ про суміщення посад (зразок)

Зразок 1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Артія»

НАКАЗ

31 березня 2021 р.                                                                                № 1/3103

м. Львів

Про запровадження суміщення посад та встановлення доплати

НАКАЗУЮ з 1 червня 2021 р.

1. Доручити Сонячній Марині Іванівні, бухгалтеру, поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконання додаткової роботи за вакантною посадою юриста на умовах суміщення посад у робочі години, встановлені графіком роботи бухгалтера.

2. Затвердити обсяг обов’язків за посадою юриста у посадовій інструкції юриста.

3. Встановити для бухгалтера Сонячної М.І. доплату за суміщення посади юриста у розмірі 100 % посадового окладу вакантної посади юриста, встановленого у штатному розписі.

Директор                                                                                               Довбуш О.М.

Погоджено:

Представник трудового колективу                                                     Марусяк Д.О.

З наказом ознайомлена

та з умовами праці згідна:                                                                    Сонячна М.І.

Зразок 2

Заява про суміщення посад (зразок)

Директору ТзОВ «Атрія»

Довбушу Олексію Михайловичу

бухгалтера Сонячної Марії Іванівни

Заява

Прошу доручити мені поряд з основною роботою на посаді бухгалтера, обумовленою трудовим договором, виконання додаткової роботи за вакантною посадою юриста на умовах суміщення посад у робочі години, встановлені графіком роботи бухгалтера, з 1 червня 2021 р.

31 березня 2021 р.                                                                                Сонячна М.І.

Часті запитання
Чим суміщення професій (посад) відрізняється від сумісництва
Суміщення професій (посад) здійснюється за одним трудовим договором, на одному підприємстві та в межах встановленої тривалості робочого дня для основної роботи.
Сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві. Із працівником, який працює за сумісництвом, укладається окремий трудовий договір.
Чи зберігаються при суміщенні професій (посад) пільги за шкідливі умови праці
За працівниками, які суміщають професії (посади), та зайняті на основній роботі з небезпечними та шкідливими, важкими умовами праці, зберігаються встановлені законодавством відповідні пільги (додаткові відпустки, скорочена тривалість робочого часу, безкоштовна видача засобів індивідуального захисту тощо) незалежно від того, чи встановлені ці пільги для суміщеної професії (посади).
Працівнику, якому пільги не передбачені на основній роботі, але передбачені для суміщеної професії (посади), надаються лише за ті робочі дні, в які він працював за суміщенням не менше половини робочого дня.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська