Як отримати відомості з Єдиного державного реєстру

Дата публікації
15 Лис 2021

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон про реєстрацію) діє вже понад 18 років. Тому переплутати ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) з ЄРДР чи ЄДРСР може хіба що людина зі слабким слухом чи зовсім далека від права та бізнесу. І саме представники останнього є найбільшою групою користувачів ЄДР.

Для чого вам можуть знадобиться відомості з ЄДР? Наведемо визначення з ч. 1 ст. 7 Закону про реєстрацію: «Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру». Отже, ЄДР є джерелом достовірної інформації про юридичних осіб, громадські формування та фізичних осіб – підприємців. А для чого потрібна ця інформація?

По-перше, для самоперевірки. Дізнатися чи правильно зафіксовані в ЄДР дані про Вас чи про юридичну особу, учасником чи керівником (підписантом) якої ви є. Останній приклад з життя – перевіряючи (перед підтвердженням інформації про кінцевих бенефіціарних власників) інформацію в ЄДР, ми побачили, що один з учасників нашої ТОВки мешкає в Бразилії! Ось так і було записано: «Бразилія, місто Київ, вул. Вишняківська…». Очевидна і курйозна помилка в певних випадках може мати доволі неприємні наслідки.

По-друге, і це найважливіше, для перевірки контрагентів. Переконатися, чи справді певна людина має повноваження виступати від імені юридичної особи. Пересвідчитися, що ваш контрагент не перебуває в процесі припинення. Дізнатися, хто є кінцевим бенефіціарним власником юрособи та повний склад її учасників. Довідатися розмір статутного капіталу. Все це, та деякі інші відомості, зможе допомогти вам укласти безпечний договір або ж обґрунтовано відмовитися від сумнівної угоди.

Як саме можна отримати відомості з ЄДР

Якщо йдеться про контрагента, то найгіршим варіантом буде попросити відповідні відомості у нього. Найгіршим не тому, що вам можуть надати сфальсифікований документ, а тому, що інформація в ньому може бути не актуальною. В практиці досі зустрічаються випадки, коли для підтвердження статусу юридичної особи представники останньої надають свідоцтво про державну реєстрацію, хоча видача таких свідоцтв була скасована ще 10 років тому.

Тож звернімося до тих способів, які прямо передбачені Законом про реєстрацію. Частина 2 його ст. 11 зазначає:

«Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до:

відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про місцезнаходження, адресу електронної пошти, цифровий код модельного статуту, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб – правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, – шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування;

основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, – шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування;

результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів, – шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;

2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою – підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, – шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;

4) документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;

5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;

6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;

7) суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Кабінет Міністрів України може визначати інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання».

Якщо не розглядати специфічні варіанти (коли відомості з ЄДР надаються обмеженому колу осіб зі спеціальною метою) нам з вами залишаються тільки два останніх з наведеного переліку способів.

Пройдіть тест на 10 запитань

Отримання витягу з ЄДР в паперовій формі

Одразу: на сьогодні цей спосіб вартий уваги лише тоді, коли вам потрібно  отримати відомості не на момент запиту, а на певну дату в минулому. Наприклад, якщо ви хочете переконатися чи була певна особа учасником чи керівником юрособи у визначений момент часу. Ну і у випадку коли Ви не дружите з комп’ютером та інтернетом, хоча серед читачів цього видання таких людей напевне немає.

Витяг з ЄДР в паперовій формі надається за запитом заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, ЦНАП або нотаріуса (далі – Реєстратор). Такий запит за допомогою програмних засобів ведення ЄДР, формує  Реєстратор, а заявник лише підписує. Після цього Реєстратор реєструє запита в ЄДР з присвоєнням йому реєстраційного номера. Цей номер слугуватиме кодом доступу та одночасно фіксуватиме дати й час його реєстрації.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мінюсту України від 10.06.2016 р. № 1657/5 (далі – Порядок № 1657), Реєстратор під час прийняття запиту має встановити особу заявника за документом, що посвідчує таку особу. Якщо ж запит подається представником, то ще й обсяг повноважень такого представника.

Разом із запитом потрібно подати документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з ЄДР (0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – ч. 4 ст. 36 Закону про реєстрацію).

У запиті щодо надання витягу з ЄДР зазначається один або декілька з таких критеріїв пошуку:

 • найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код;
 • керівник юридичної особи або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), РНОКПП або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • засновник (учасник) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), РНОКПП або серія та номер паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця, якщо засновник – фізична особа; найменування юридичної особи або ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа – резидент; найменування юридичної особи, країна резидентства, якщо засновник – юридична особа – нерезидент;
 • кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, у тому числі кінцевий бенефіціарний власник її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), РНОКПП або серія та номер паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця;
 • вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки).

Якщо йдеться про відокремлений підрозділ юридичної особи, то потрібно зазначити  найменування такого підрозділу та/або його ідентифікаційний код.

Для ФОП – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та/або РНОКПП (або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Для громадського формування, що не має статусу юридичної особи, – його найменування та вид.

За результатом розгляду запиту Реєстратор формує витяг з ЄДР, який надається заявникові з обов’язковим встановленням особи такого заявника та перевіркою обсягу його повноважень. Про отримання витягу з ЄДР заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.

Отримання витягу з ЄДР в електронній формі

Цьому способу слід віддати перевагу. Хоча б тому, що «Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу» (п. 3 розділу І Порядку № 1657), а отримати його в електронній формі значно простіше і швидше. Звісно, за умови, якщо ви зареєстровані на порталі (https://kap.minjust.gov.ua) та маєте електронний цифровий підпис.

На порталі слід вибрати розділ «Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а потім «Отримати електронну виписку (довідку, витяг)». Після цього пройти ідентифікацію за допомогою ЄЦП, вибрати потрібний документ, критерії пошуку та необхідні відомості, оплатити послугу та отримати результат.

Електронний витяг коштуватиме 90 грн (плюс комісія банку). Але, можна зробити й безкоштовний запит. Щоправда в цьому випадку ви не зможете зробити запит за критеріями засновника, керівника, підписанта юрособи, та отримати відомості з ЄДР на певну дату в минулому. Крім того надана за безкоштовним запитом інформація не буде зберігатися в кабінеті (ви не зможете її подивитися повторно без повторення запиту).

Для безкоштовного отримання відомостей з ЄДР існує інший шлях – скористатися пошуком на сайті ЄДР (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search). Ідентифікація в цьому випадку не потрібна. Натомість доведеться подолати невеличку незручність – за допомогою відомого механізму переконати сервіс, що ви – не робот.

Нарешті згадаємо про ще одну можливість – використання недержавних сервісів на кшталт YouControl чи OpenDataBot. Вони теж дозволяють отримати відомості з ЄДР, а ще багато іншої корисної інформації (наприклад, інформацію про майно особи, судові справи за її участю та ін.), плюс можливість отримувати повідомлення про зміну певних даних про особу. А недоліком цих сервісів є не те, що значна частина (інколи найкорисніша) інформації доступна лише в платних версіях, а в тому, що вони все ж таки не можуть замінити офіційний витяг з ЄДР. Саме тому, що він офіційний. А інформація в ньому (див. цитату на початку цієї статті) достовірна.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська