Як розрахувати точку беззбитковості

Дата публікації
21 Вер 2021

Прийнято вважати, що ведення обліку – це певний обов’язок для суб’єктів господарювання, і вести його потрібно лише через настанови законодавства. Ба більше, протягом тривалого часу навіть бухгалтерському обліку приділяли значно менше уваги, оскільки мав зверхність облік із метою оподаткування. Про те, аби вести ще й облік управлінський, замислювалися не всі.

Безумовно, сплата податків вагома, і невиконання вимог законодавця може чимало вартувати. Однак відсутність розуміння реального стану речей може коштувати бізнесу не менше. А ось правильне використання облікової інформації вельми сприяє досягненню саме тієї омріяної мінімізації витрат під час максимізації прибутку.

Своєю чергою, раціональний підхід до використання ресурсів можливий за належної організації обліку та контролю. Грамотний аналіз навіть наявних у стандартному «податково-бухобліковому» обліку даних уже дозволяє приймати виваженіші управлінські рішення. А ось якщо до цього додати ще й повноцінний управлінський облік – відповідь на одвічне питання про те, як знайти прибуток, для бізнесу буде більш очевидною.

Простота ключової формули «Прибуток = доходи – витрати» дає можливість мати таке саме просте уявлення про те, як загалом ідуть справи. Але іноді відсутність прибутку в якомусь із періодів може свідчити про активну інвестиційну діяльність (скажімо, кошти вкладено в перспективний проект), але у жодному разі не вказувати на погіршення становища.

І ось, аби зрозуміти, наскільки доцільним є той чи інший бізнес (причому як діючий, так і запланований), потрібно щонайменше зорієнтуватися, у якій точці він знаходиться в системі координат «збиток – прибуток».

Пройдіть тест на 10 запитань

Що таке точка беззбитковості

Точка беззбитковості – фінансовий стан бізнесу, за якого про прибуток говорити не доводиться, але й щодо збитків засмучуватися не варто. Визначивши показник точки беззбитковості, можна зрозуміти, скільки потрібно реалізувати продукції для «виходу в нуль».

Зазвичай під розрахунком точки беззбитковості розуміють прогнозування діяльності. Найчастіше його застосовують під час комплексної оцінки потенційних інвестпроєктів, щоб визначити орієнтовні строки його окупності.

Проте до таких розрахунків вдаються і в непрості для бізнесу часи. У такому разі показник точки беззбитковості використовують для орієнтиру «дна» – порогового значення обсягів продажів, за яким випливає від’ємне значення прибутку. Тоді для позначення використовують термін «точка безприбутковості», оскільки мова йде про т. зв. ретроспективні розрахунки.

Особливості розрахунку точки беззбитковості випливають із двоваріантності визначення обсягу реалізації – у грошовому чи натуральному вимірі.

Інакше кажучи, можна визначити як те, на яку суму треба продати, так і те, яка кількість проданого дозволить залишитися з нульовим значенням прибутку.

Розрахунок точки беззбитковості допомагає також і у фінансовому моделюванні. Наприклад, прорахувати варіанти зміни ціни реалізації та вплив кожного з варіантів на суму виручки. Крім того, матеріали таких управлінських розрахунків допомагають підприємству в обґрунтуванні горезвісних «продажів нижче за собівартість» у разі суперечок із податковою.

Дані для розрахунку

Точку беззбитковості розраховують на підставі низки ключових показників.

Виручка в точці беззбитковості – головний «інгредієнт». Саме її величину співставляють із витратами для визначення беззбиткового рівня діяльності.

Як розраховувати виручку, підприємство може визначити на власний розсуд – використовуючи загальноприйняті економічні формули або формуючи власний специфічний алгоритм.

Як обчислити виручку – формула «класична»: добуток ціни продажу й обсягу реалізації. Проте, зважаючи на специфіку діяльності конкретного бізнесу, ця формула також може бути або як валовий показник усіх надходжень, або включатиме певні статті доходів.

Формула обчислення виручки може видозмінюватися. Зокрема, з валових надходжень можуть бути виключені або навпаки входитимуть до них певні грошові кошти. Припустімо, у розрахунковому періоді в дохід від реалізації зараховуватимуть надходження коштів за давньою заборгованістю від покупця. У такому разі для коректності розрахунків цю суму в «управлінській виручці» не враховують.

Наступний показник для розрахунку – сума витрат. Однак для цілей визначення беззбитковості до уваги беруть не валовий їх обсяг, а постійну та змінну їх частини.

Змінні витрати – сума витрат, яка залежить від обсягів реалізації. Тобто, чим більший буде продаж, тим більше знадобиться вкладень. Як правило, до змінних витрат належать придбання матеріалів, податки у відсотках від виручки, % зарплати працівників від виробітку.

Постійні витрати жодним чином не впливають на обсяги реалізації. Вони будуть понесені незалежно від того, скільки продукції виготовлятимуть. Скажімо, витрати на оренду приміщення та комунальні послуги, зарплата бухгалтера, фіксована сума податку.

Своєю чергою, через різного ступеня кореляції постійних і змінних витрат із продажами з метою розрахунку точки беззбитковості їх необхідно правильно згрупувати.

Знаючи величину виручки та змінних витрат, можна визначити маржинальний прибуток – його обчислюють як різницю між цими показниками.

Маржинальна рентабельність – даний показник рахують шляхом ділення маржинального прибутку на розмір виручки.

Таких показників буде достатньо для розрахунку точки беззбитковості в грошовому виразі.

Для того щоб визначити цей показник у натуральному вимірі, потрібно буде зробити додатковий розрахунок.

Вартість одиниці продукції – ціна товару або ж «середній» чек для їх асортименту, який визначають шляхом ділення загальної виручки на загальну кількість проданих одиниць.

Також для кількісного вираження точки беззбитковості необхідно розрахувати середні змінні витрати на одиницю продукції. Їх розраховують шляхом ділення загальної суми змінних витрат на загальну кількість продажів.

У класифікації витрат і розробки власних алгоритмів розрахунку необхідних показників допоможуть ті самі дані, які використовують під час формування облікової політики. Власне, це може бути зафіксовано не лише окремим положенням, а бути частиною безпосередньо облікової політики – скажімо, як розділ «Управлінський облік».

Перевірити ще раз розрахунки можна також у межах проведення внутрішнього аудиту.

Точка беззбитковості – формула

Формула розрахунку точки беззбитковості підприємства у загальному випадку є співвідношенням добутку виручки й постійних витрат до різниці виручки та змінних витрат:

(виручка х постійні витрати) : (виручка – змінні витрати).

Тим часом на практиці використовують спрощені варіанти цієї формули.

Формула точки беззбитковості як частка постійних витрат і маржинальної рентабельності – для розрахунку точки беззбитковості в грошовому виразі.

Для розрахунку точки беззбитковості в натуральному виразі використовують частку змінних витрат до різниці між вартістю одиниці продукції та середніх змінних витрат на одиницю.

Розрахунок точки беззбитковості

Розглянемо приклад розрахунку точки беззбитковості за маржинальною рентабельністю для ФОП, який спеціалізується на пошитті постільної білизни та вирішив запустити ще й лінію покривал.

Виготовлення одного покривала коштує 500, а продати його можна за 1000.

Як ми вже з’ясували, це не означає, що прибуток підприємця від одного продажу становитиме 500, а від 10 продажів 5000. Ці дані свідчать про те, що 500 – це змінні витрати на одиницю та в разі 10 продажів вони дорівнюватимуть 5000, а в разі 20 – 10000 тощо.

При цьому у ФОП є ще й постійні витрати, які з розрахунку на місяць становлять 15000, у т.ч.:

 • оренда обладнання – 1000;
 • зарплата продавця – адміністратора сайта – 10000;
 • єдиний податок та ЄСВ – 2520 (1200 +1320);
 • бухгалтерське обслуговування – 1480.

У розрахунковому періоді ФОП продав 50 покривал. Тож, виручка становила 50000 (50 x 1000), а змінні витрати на такий обсяг реалізації – 25000 (50 х 500).

Знаходимо маржинальний прибуток:

50000 – 25000 = 25000.

Обчислюємо рентабельність за маржинальним прибутком:

25000 : 50000 = 0,5.

Точка беззбитковості становитиме:

15000: 0,5 = 30000.

Як бачимо, надходження понад 30000 виручки від нового напряму діяльності вже почали приносити прибуток ФОП, оскільки на цьому етапі постійні витрати були покриті, а на розмір прибутку вже впливають лише змінні витрати.

Іншими словами, після досягнення 30-тисячнго обсягу продажів, чим більшою буде виручка, тим більшим буде прибуток підприємця.

Запас міцності

Оскільки умови ведення бізнесу складно назвати стабільними – бізнесу доцільно поряд із точкою беззбитковості контролювати і власний запас міцності. Дізнатися, скільки бізнес «зможе протягнути» у діапазоні прибутковості в разі зниження обсягів продажів можна, застосувавши формулу:

Запас міцності = Продажі – Точка беззбитковості.

З розглянутого вище прикладу ми бачимо, що зниження обсягів продажів на 20000 (50000 – 30000) усе одно дозволить працювати без збитку.

Часті запитання
Коли потрібно перераховувати точку беззбитковості?
Періодичність розрахунку показників підприємство визначає самостійно. Проте однозначно здійснити розрахунки за новою ціною доцільно в разі зміни у структурі витрат (наприклад, зміна оплати праці з фіксованої ставки на відсоток від реалізації чи навпаки) або зміни суми витрат (скажімо, підвищення орендної плати, наймання нових працівників або зміна закупівельних цін)
Як контролювати беззбитковість?
Точка беззбитковості – це умовний орієнтир. Для розуміння фінансового стану підприємства використовують комплексний аналіз показників і розрахунок відповідних коефіцієнтів.
Наприклад, формула «більше виручки = більше прибутку» може спрацювати у зворотному напрямі в разі безконтрольного нарощування обсягів продажів. Адже тоді за рахунок зростання валових витрат безпосередньо дельта прибутку скорочуватиметься. Тобто за великих обсягів «вихлоп» буде меншим.
Ось чому лише регулярний «вимір» співвідношень доходів і витрат дозволяє виявити динаміку діяльності та своєчасно провести коригування в напрямі прибутковості
Чи може бізнес завжди працювати «в нуль»?
Бізнес може працювати навіть у збиток – усе це питання часу й доцільності такої діяльності.
Але зазвичай кожен бізнес прагне до прибутку, і призначення точки беззбитковості – допомога у розробці тієї моделі, яка дозволить отримати максимальний прибуток. Тому найоптимальнішим є такий формат структурування бізнесу, за якого масштабування йде не шляхом «розрощування» потужностей однієї «точки» (тоді так чи інакше навіть за найбільшої виручки можна «прогоріти»), а коли кожна бізнес-одиниця функціонує «на максимумі» (тому, скажімо, мережа з декількох маленьких кав’ярень буде ефективнішою, ніж один мегазаклад)
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська