З чого складається заробітна плата

Дата публікації
28 Вер 2021

Що таке зарплата? Які складові заробітної плати? Що таке утримання із зарплати і що таке нарахування?

Для того аби знати з чого складається заробітна плата, слід звернутися до нормативної бази:

 1. Закон про оплату праці;
 2. Інструкція № 5.

Стаття 2 Закону про оплату праці визначає Структуру заробітної плати, а саме

Основна заробітна плата. Це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Пройдіть тест на 10 запитань

Мінімальні розміри оплати праці гарантовані державою

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для всіх роботодавців за будь-якою системою оплати праці.

В ст. 3 Закону про оплату праці зазначається, мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Важливий момент, мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Мінімальна заробітна  2021

ПеріодМінімальна зарплата (грн)
місячнагодина
З 01.01.2021 по 30.11.2021600036,11 грн
З 01.12.2021 по 31.12.2021650039,12 грн

Стаття 3-1 Закону про оплату праці визначає гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Працівник в Україні, який повністю відпрацював свою норму не може отримувати менше аніж гарантований мінімум державою. Якщо ж оклад менше за мінімальний розмір зарплати, а так може бути, то проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

Чому й коли оклад може бути менше мінімалки? 

Стаття 6 Закону про оплату праці визначає, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. (Див таблицю)

Прожитковий мінімум в Україні за соціальними та демографічними групами з 2000 по 2021 роки

ПеріодЗагальний показник, грнДіти до 6 років, грнДіти від 6
до 18 років, грн
Працездатні особи, грнОсоби, що втратили працездатність, грн
з 01.12.2021 по 31.12.202123932100261824811934
з 01.07.2021 по 30.11.20212294201325102379 1854

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються такі виплати:

 1. доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;
 2. доплати за роботу в нічний та надурочний час;
 3. доплати за роз’їзний характер робіт;
 4. премії до святкових і ювілейних дат.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Як розраховується заробітна плата

Тут слід згадати про ст. 30 Закону про оплату праці, а саме,  роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку

Мова йде про те, що роботодавець має обліковувати достовірно роботу працівника аби правильно оплачувати труд.  Основним інструментом, який  використовується для обліку роботи працівника це є табель обліку робочого часу.

І на підставі інформації про оклад працівника за місяць (оплату за годину) та відпрацьованого часу розраховується заробітна плата кожного працівника.

Але розрахунок це ще не виплата працівника.

Утримання із заробітної плати

Перед тим як зарплата ляже до кишені працівника чи «капне» на картку, з неї слід утримати обов’язково податок та збір.

Із заробітної плати працівника утримується ПДФО та ВЗ.

ПДФО складає 18 %, а ВЗ 1,5 %.

Та, в деяких працівників є право на «знижку» з утримань ПДФО. Тут мова йде про ПСП (податкову соціальну пільгу).

Кожен працівник має право на податкову соціальну пільгу (ПСП). Така пільга дозволяє зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Розмір ПСП безпосередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (2270 грн*50% = 1135 грн)

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2021 році

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ)Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*)Сума ПСП з ПДФО, грнГраничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн**
Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ)100%11353180
Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)100%1135 х кількість дітейодному з батьків 3180 х кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ):
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда – з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років
150%1702,50 х кількість дітей3180 х кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «в» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ):
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ
150%1702,503180
Для платника податку, який є (пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ):
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року
200%22703180

Наприклад, у працівника у оклад 10 000,00 грн. Він відпрацював усі свої дні. Нараховується зарплата «брудними» у розмірі 10 000, утримується із зарплати 18,% ПДФО та 1,5% ВЗ, тобто 1950 грн. Тож на руки працівник отримує 8050,00 грн (10 000,00 грн-1950,00 грн).

Нарахування ЄСВ

Але це ще не все.

Є також єдиний соціальний внесок, тобто ЄСВ, який нараховується на заробітну плату. І ЄСВ платиться за кошти роботодавця.

Роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на суми нарахованої заробітної плати (доходу) найманим працівникам у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування єдиного внеску.
     У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.
     При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Відповідно до частини тринадцятої ст. 8 Закону № 2464 ЄСВ для підприємств, установ і організацій, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 % визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ для працюючих осіб з інвалідністю.

Відображення в бухгалтерському обліку нарахування та виплати заробітної плати

№ з/пЗміст операціїД-тК-тСума, грн
1Нараховано зарплату92, 9366110000,00
2Нараховано ЄСВ (22%)92, 9365/ЕСВ2200,00
3Утримано ПДФО із зарплати661641/НДФЛ1800,00
4Утримано військовий збір із зарплати661642/ВЗ150,00
6Виплачено зарплату661311 / 3018050,00

Виплата зарплати

Строки та періодичність виплати зарплати працівникам визначено в ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Зарплата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілковою організацією чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Строк виплати зарплати – не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Таким чином, грaничні строки виплати зарплати – нe пізніше 22-го числа за першу половину поточного місяця та не пізніше 7-го чиcла наступного місяця – за другу половину.

Якщо день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим aбо неробочим днем,

зарплата виплачується напередодні.

При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська