Залучення працівників до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Дата публікації
10 Кві 2022

Одним із заходів правового режиму воєнного стану є запровадження на період його дії трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, далі – Закон № 389). Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану встановлений постановою КМУ від 13.07.2011 р. № 753 (далі – Порядок № 753).

Залучають таких осіб, зокрема, до:

 • виконання оборонних робіт;
 • суспільно корисних робіт для забезпечення життєдіяльності населення;
 • ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану.

Суспільно корисні роботи та трудова повинність

У пункті 3 Порядку № 753 зазначено, що:

суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання оборонних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення. Такі види діяльності не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до них належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки;

трудова повинність – короткостроковий трудовий обов’язок на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої запроваджується такий трудовий обов’язок.

Рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт приймає військове командування разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. За неможливості колективного рішення військове командування вирішує це питання самостійно.

В рішенні зазначають, зокрема:

 • обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт;
 • критерії відбору таких осіб за віком, професією, спеціальністю тощо;
 • перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються працездатні особи;
 • підприємства – замовників суспільно корисних робіт, де працюватимуть залучені особи.

Кого залучають до  суспільно корисних робіт

До таких робіт залучають працездатних осіб, у т. ч. тих, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Мовиться, зокрема, про (п. 5 Порядку № 753):

 • працівників функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;
 • осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві;
 • осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Суспільно корисні роботи: трудові відносини, оплата праці

З кожною із залучених до  суспільно корисних робіт осіб укладається строковий трудовий договір. З такими працівниками на час виконання суспільно корисних робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). Працівникам підприємств, які функціонують в умовах воєнного стану за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано. Розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування (п. 10 Порядку № 753).

Не залучають до суспільно корисних робіт працездатних осіб, що задіяні в роботі в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання оборонних робіт.

А малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок заборонено залучати до суспільно корисних робіт у разі, коли їх виконання може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як:

 • мінімальна зарплата;
 • мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами;
 • максимальний робочий час;
 • врахування стану здоров’я особи тощо.

На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце/посада (ч. 3 ст. 20 Закону № 389).

Часті запитання
Який кадровий документ оформлює підприємство на залученого до суспільно корисних робіт працівника?
Щодо працівника, якого залучили до суспільно корисних робіт підприємству слід видати наказ про збереження за ним робочого місця або посади. Підстава для такого наказу – рішення місцевого органу влади або органу місцевого самоврядування, яке приймають відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону № 389. Зверніть увагу: у п. 4 Порядку № 753 зазначено, що рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт доводять до відома населення через засоби масової інформації. Зокрема, через їх оприлюднення на офіційний сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування.
Чи може працівник, якого залучили до суспільно корисних робіт у районі проведення бойових дій розірвати трудовий договір за власною ініціативою?
Завважте, що особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника регулює ст. 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX. В ч. 1 цієї статті визначено, що у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).
Як забезпечують охорону праці працівників, залучених до суспільно корисних робіт?
У п. 7 Порядку № 753 зазначено: на осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці. А в п. 9 встановлено заборону на виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній місцевості.
Держпраці України роз’яснило, як розслідуватимуть нещасні випадки в умовах воєнного стану (https://dsp.gov.ua/shchodo-rozsliduvannia-neshchasnykh-vypadkiv-v-umovakh-voiennoho-stanu/). Зокрема, фахівці Держпраці закцентували про таке. Процедура розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками внаслідок отримання поранень під час ведення бойових дій визначена Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 337 і є такою ж самою, як і для всіх інших видів нещасних випадків.
Водночас з огляду на воєнний стан Держпраці надало певні рекомендації щодо проведення та документування таких розслідувань у цей період.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська