Заповнення форми № 20-ОПП: про головне

Дата публікації
04 Сер 2022

Форма № 20-ОПП уособлює в собі Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. Мовиться про додаток № 10 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588). Зауважимо, що Мінфін розробив Пам’ятку для заповнення розд. 3 форми № 20-ОПП (див. додаток до форми № 20-ОПП), відповідно до якої зазначаються:

 • при першому наданні – всі об’єкти оподаткування;
 • при наступному поданні – новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування щодо якого відбулися зміни.

Зверніть увагу! Якщо місце проживання ФОП є основним місцем, де провадиться Його підприємницька діяльність або воно пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, такий ФОП повинен подати форму № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після проведення державної реєстрації підприємницької діяльності.

Якщо місце проживання керівника (засновника) є основним місцем обліку юрособи, така юрособа повинна подати форму № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після проведення державної реєстрації юрособи.

Форму № 20 у цьому випадку заповнюють з урахуванням таких особливостей:

у графі 3  зазначають: тип об’єкта оподаткування, де проживає платник податків («682 – квартира», «685 – житловій будинок», «293 – котедж» тощо).

у графі 9 зазначають: 2 – експлуатується або 8 – орендується;

у графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначають: 1 – право власності; 2 – право володіння; 3 – право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 – право господарського відання; 5 – право оперативного управління; 6 – право постійного

користування; 7 – право довгострокового користування або оренди; 8 – право короткострокового користування, оренди або найму; 9 – іпотека; 10 – довірче управління майном.

Далі нагадаємо важливі моменти, пов’язані з складанням та поданням форми № 20-ОПП, та розглянемо окремі нюанси її заповнення.

Коли подають форму № 20-ОПП

За п. 63.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків. Форму № 20-ООП потрібно подавати, якщо відбуваються зміни в об’єктах оподаткування, зокрема, якщо платник:

 • придбав нерухомість;
 • здає чи орендує нерухомість,
 • придбав транспортний засіб;
 • здає чи орендує транспортний засіб тощо.

У яких випадках немає обовְ’язку подавати форму № 20-ОПП

Як відомо, повідомлення за формою  №20-ОПП подається платниками податків за умови наявності об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням. Відповідно до абз.3 п. 63.3 ПКУ об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Ці об’єкти визначаються згідно відповідних розділів ПКУ за кожним видом податку та збору.

Тож об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку (п. 22.1 ПКУ).

Податківці у категорії 116.11 ЗІР звертають увагу, що інформація про такі об’єкти оподаткування відображаються у відповідній податковій звітності платника податківю Це може бути Декларація з податку на прибуток, Декларація з ПДВ, Розрахунок сум доходу (об’єднаний звіт), Декларація платника єдиного податку тощо). Тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти у формі № 20-ОПП.

Виправлення помилок у формі № 20-ОПП

Якихось спеціальних правил виправлення помилок у формі № 20-ОПП немає. Рівночасно у п. 8.5 розд. VIII Порядку № 1588 зазначено: у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування) платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. Роблять це у такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.

Про зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілюванні інформацію щодо такого об’єкта оподаткування надають у формі № 20-ОПП двома рядками:

 • у одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється;
 • у другому – оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Податківці в категорії 116.11 ЗІР зазначають наступне. Якщо суб’єкт господарювання виявив помилку у формі № 20-ОПП, то він повинен подати повідомлення за формою № 20-ОПП з виправленою інформацією.  При заповненні форми № 20-ОПП з виправленою (оновленою) інформацією у графі 2 «Код ознаки надання інформації» розд. 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» проставляють значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування». У разі виявлення помилки у заповненні граф 6-7 «Територія територіальної громади, де знаходиться об’єкт оподаткування» у  формі № 20-ОПП зазначають виправлену інформацію щодо адміністративно-територіальної одиниці та території територіальних громад відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, де знаходиться об’єкт оподаткування, та у графі 2 «Код ознаки надання інформації» проставляється значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування». У інших графах зазначають вірну інформацію.

Як подавати форму № 20-ОПП при відкритті відокремленого підрозділу

Юрособа може відкрити за межами територій, де вона перебуває на податковому обліку, свій відокремлений підрозділ (у власному чи орендованому приміщенні), в якому будуть за трудовим договором працювати (мати постійне місце роботи) її працівники.

У цьому випадку у платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за основним місцезнаходженням виникають такі ж обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці. Отже за загальними правилами такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі за місцем розташування відокремленого підрозділу.

Але є певні особливості обліку та подання форми № 20-ОПП.

ПДФО, нарахований працівникам такого відокремленого підрозділу, перераховують до відповідного бюджету за його місцезнаходженням. Якщо зазначений відокремлений підрозділ самостійно веде бухгалтерський облік своїх операцій, має відокремлений баланс,  зареєстрований в ЄДР та йому делеговано юрособою право сплачувати ПДФО, то юрособа не зобов’язана:

 • ставати на облік у відповідному контролюючому органі за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, в якому за трудовим договором будуть працювати (мати постійне місце роботи) працівники цієї юрособи;
 • повідомляти про створення такого підрозділу контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

Коди ж майно, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність:

 • не перебувають на балансі або у складі означеного відокремленого підрозділу, а перебувають на балансі юрособи;
 • якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО з працівників такого відокремленого підрозділу юрособа має стати на відповідний облік за подальшим поданням форми № 20-ОПП.

Підтвердження вищезазначеному знаходимо в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань обліку платників податків, затвердженій наказом Мінфіну України наказом від 12.01.2022 р. № 7 (далі – УПК № 7).

Див. також Форма № 20-ОПП: приклад заповнення

Чи обов’язковий до застосування Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування

Мається на увазі оприлюднений на офіційному вебсайті ДПС Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування, який використовують для заповнення графи 3 «Тип об’єкта оподаткування» форми № 20-ОПП. В УПК № 7  зазначено, що Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування не є нормативно-правовим актом, має рекомендований характер та у разі зазначення іншої інформації, ніж в Рекомендованому довідку, під час подання повідомлення за формою № 20-ОПП до платників податків не можуть застосовуватись штрафи згідно з ПКУ. Водночас заповнення платником податків графи 3 «Тип об’єкта оподаткування» є обов’язковим.

Чи відображають у повідомленні за формою № 20-ОПП МНМА

Нагадаємо, що під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовують принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування. Принцип укрупнення інформації передбачає групування об’єктів оподаткування за ознакою їх однотипності.

Якщо малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) фізично розміщені у приміщеннях платника податків (офіси, склади, гаражі, магазини, місця зберігання тощо), про які повідомлено як про об’єкт оподаткування, то за принципом укрупнення інформації надавати окремо відомості про такі МНМА не потрібно.

Відповідальність за неподання форми 20-ОПП

Нагадаємо, що подають Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття.  Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування.

Неподання форми № 20-ОПП тягне за собою накладення штрафу (п. 63.3 та п. 117.1 ПКУ):

 • 340 грн – на самозайнятих осіб у розмірі;
 • 1020 грн – на юросіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність.
 •  За ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення:
 • 680 грн – на самозайнятих осіб у розмірі;
 • 2040 грн – на юросіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність.

Важливо! Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) форми № 20-ОПП протягом періоду здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби не застосовується (п. 52-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Статті по темі
   27 Травня 2021

   Форма № 20-ОПП: приклад заповнення

   Автор статьи Олена Кушина
   30 Грудня 2021

   РРО/ПРРО для ФОП: про важливе

   06 Липня 2021

   Розмитнення авто 2021

   Автор статьи Зоряна Куриляк
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська