ЗЕД, митне оформлення у воєнний період

Дата публікації
03 Тра 2022

У період воєнного стану питання зовнішньоекономічної діяльності залишаються не менш актуальними,  аніж у мирний час. Навіть набувають нових кольорів, зважаючи на певні обмеження на цей час  з боку держави. Далі – докладніше про умови здійснення ЗЕД у війну.

Чи обмежується ЗЕД  у період воєнного стану

Почнемо з того, що Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. № 389-VIII (далі – Закон № 389) не містить якихось прямих обмежень чи заборон експорту-імпорту на період воєнного стану, уключаючи запровадження ембарго на торгівлю з країною-агресором.

Подивимося, що мовить з цього приводу ст. 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII (далі – Закон про ЗЕД).  ВРУ є найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. До її повноважень належить прийняття рішень про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав шляхом встановлення повного/часткового ембарго на торгівлю, позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму. А ст. 29 Закону про ЗЕД також передбачено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною ВРУ державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням КМУ за спрощеною процедурою.

Нещодавні обмежувальні дії  ВРУ щодо ввезення товарів з країни-агресора закріпилися, зокрема:

у Податковому кодексі України (далі – ПКУ):

 • (пп. 9.5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ) – звільнення від ПДВ операцій із ввезення платниками єдиного податку зі ставкою 2% на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання ними на митній території України товарів не розповсюджуються на операції з товарами, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом;
 • (пп. 69.25 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) – тимчасове, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (крім тих, що обрали ставку 3%), а також  звільнення від ПДВ, акцизним податком операцій з ввезення фізособами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту не розповсюджується на операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом;

у Митному кодексі України (далі – МКУ):

 • (п. 9-11 розд. ХХІ) – звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах; автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу не поширюється на товари, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Нагадаємо, що Російську Федерацію визнано державою-агресором постановою ВРУ від 27.01.2015 р. № 129-VIII. І до початку дії режиму воєнного стану-2022 вже діяли певні обмеження щодо торгівлі з РФ.

Завважте також на постанову КМУ «Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424» від 05.03.2022 р. № 207.  Вона фактично забороняє під час війни експортувати, зокрема: овес; просо; гречку; жито. Докладніше див. коментар.

А 10.04.2022 р. Кабінет Міністрів України підтримав «…рішення про запровадження повного ембарго на імпорт товарів з російської федерації. Відтепер жодна продукція рф не зможе бути ввезена на територію України».

Нюанси розрахунків з нерезидентами в період воєнного стану

В період воєнного стану банківська система працює в особливому режимі, у тому числі відносно купівлі-продажу інвалюти для ЗЕД.  Зараз всі ці операції здійснюються з урахуванням постанови Правління НБУ  «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 р. № 18 (далі – Постанова № 18).

Зокрема,  Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі інвалюти в Україні.

Так, згідно з п. 12 Постанови № 18 уповноваженим установам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім певних випадків. Дозволено здійснювати купівлю інвалюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту. Перелік товарів критичного імпорту визначено постановою КМУ від 24.02.2022 р. № 153.

Також відповідно до п. 14 Постанови № 18 уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів – за певними виключеннями.

Отже виключення, встановлені п. 12 та п. 14 Постанови № 18 стосуються купівлі інвалюти для  оплати товарів критичного імпорту. Також можна без обмежень оплачувати товари критичного імпорту за рахунок власної валюти, як знаходиться (надходить) на валютні рахунки, принаймні це випливає з п. 14 Постанови № 18.

Можливість відкриття та функціонування валютних рахунків залишається в повному обсязі згідно з Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затверджену постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Тож суб’єкти господарювання можуть відкривати валютні рахунки, купувати інвалюту для оплати товарів критичного імпорту. Зверніть також увагу на інші виключення із заборони транскордонних переказів,  що їх містить п. 14 Постанови № 18. Зокрема, можна проводити розрахунки (оплату вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів або використання за кордоном електронних платіжних засобів для отримання готівкових коштів.

Нюанси митного оформлення в період воєнного стану

Постановою КМУ  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» від 26.03.2022 р. № 362 змінено порядок пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

1.    На період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2.  Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без вимоги прийняття спеціального рішення (без прийняття відповідних рішень спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги

3.    Запроваджується спрощений порядок пропуску через митний кордон України та визнання товарів гуманітарною допомогою для окремих категорій товарів  військового призначення. Такі товари визнаються гуманітарною допомогою за умови подання митному органу гарантійного листа кінцевого отримувача, зокрема,  правоохоронним органом, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до закону. 

Як відомо, звільнення від ПДВ, акцизного податку та ввізного мита при ввезенні товарів надають  ПКУ та МКУ. Що ж стосується постанови КМУ «Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану» від  20.03.2022 р. № 330 (далі – Постанова № 330), то вона надає право  обирати один з двох способів їх митного оформлення та митного контролю: спрощений (без справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного мита, шляхом подання декларантом митному органу попередньої митної декларації) та стандартний.  Наприклад, платників єдиного податку зі ставкою 2% звільнено від ПДВ та ввізного мита, вони можуть обрати спрощений режим митного оформлення та митного контролю.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Статті по темі
   22 Червня 2021

   Валютні операції - 2021

   Автор статьи Ольга Целуйко
   30 Березня 2022

   Форс-мажор в 2022 році: визнання та оформлення обставин непереборної сили

   Автор статьи Любомир Антонюк
   06 Липня 2021

   Розмитнення авто 2021

   Автор статьи Зоряна Куриляк
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська